ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Het Belgische Platform tegen Energiearmoede vraagt 30 miljoen extra

De Belgische energiearmoede daalt maar niet…
door Tsenne Kikke - vrijdag 18 oktober 2019 10:27

Nu weet ik niet hoe het in Nederland is gesteld, maar ruim één op de vijf Belgische gezinnen leeft al enkele jaren in energiearmoede. En dit ondanks een daling van de stookolie- en aardgasprijzen van 2014 tot de eerste helft van 2016.

Vooral alleenstaanden en eenoudergezinnen worstelen met de energiefacturen. Mensen, die met energiearmoede kampen, geven ook veel vaker aan in slechte of zeer slechte gezondheid te verkeren.

In 2016 had 14,5 procent van de gezinnen te maken met gemeten energiearmoede, wat betekent dat hun energiefactuur 11,8 procent of meer van hun beschikbaar inkomen opslokt. Daarnaast is er in 3,8 procent van de gezinnen verborgen energiearmoede: zij beknibbelen zodanig op hun verbruik dat ze minder dan de helft verbruiken dan wat even grote gezinnen in vergelijkbare woningen verbruiken. Tot slot is er de subjectieve energiearmoede: 4,9 procent van de gezinnen verklaart onvoldoende financiële middelen te hebben om de woning te verwarmen.

Wallonië

De energiearmoede is merkelijk groter in Wallonië. Daar leeft 20,4 procent van de gezinnen in gemeten energiearmoede, tegen 11,4 procent in Vlaanderen en 13,4 procent in Brussel. Waar 4,7 procent van de koppels leeft in gemeten energiearmoede, is dat bij alleenstaanden 28 procent en bij eenoudergezinnen 18,6 procent.

Van de totale bevolking verklaart 8,8 procent in slechte of zeer slechte gezondheid te zijn. Bij mensen in gemeten energiearmoede is dit liefst 19,4 procent.

Bron: De Morgen

Platform tegen Energiearmoede vraagt 30 miljoen extra

In Brussel had 11 procent van de particuliere klanten in 2017 een betalingsachterstand voor elektriciteitsfacturen, in Vlaanderen 3 procent en in Wallonië 7 procent. Zulke situaties zijn meestal het gevolg van moeilijkheden om de energiefacturen te betalen, die steeds zwaarder wegen op het gezinsbudget, of om bij de jaarlijkse afrekening een (onverwacht) groot bedrag te moeten bijpassen.

Het Platform tegen Energiearmoede verenigt onder meer leveranciers en distributeurs, OCMW-koepels, consumenten- en armoede-organisaties, regulatoren en academici. Het platform wil dat er een einde wordt gemaakt aan de bevriezing van het Fonds Gas en Elektriciteit, een fonds dat de meest kwetsbare mensen aan energie helpt.

Het platform vraagt ook een herziening van het indexeringsmechanisme, waarbij rekening wordt gehouden met de evolutie van de energiefactuur en de energiearmoede. Alles samen is voor de financiering van het fonds jaarlijks 30 miljoen euro extra nodig.

Het Fonds Gas en Elektriciteit is een werkmiddel voor de OCMW’s om mensen in moeilijkheden te helpen met het beheren van hun energieverbruik en het betalen van hun facturen. In 2017 konden meer dan 120.000 gezinnen er een beroep op doen. Maar het Platform tegen Energiearmoede hekelt dat de financiering van het Fonds al sinds 2012 bevroren werd, terwijl de noden wel zijn blijven toenemen.

‘Sinds 2012 werden de middelen van het fonds geblokkeerd op 53 miljoen euro, terwijl het bedrag volgens de wettelijk bepaalde indexering in 2019 zou zijn gestegen tot 59 miljoen euro. Gecumuleerd beloopt het bedrag dat niet aan de OCMW’s werd toegekend, zo al op tot 21 miljoen’, schrijft het platform.

‘Bovendien zou het fonds, zelfs indien de indexering was toegepast, te weinig middelen hebben om te voldoen aan de noden’, klinkt het voorts. Het budget is niet afgestemd op de evolutie van de armoede en houdt al evenmin rekening met de evolutie van de energiefactuur, luidt de kritiek.

Zo houdt het budget evenmin rekening met de evolutie van de energiefactuur. Tussen 2002 en 2019 steeg de gemiddelde aardgasfactuur met 56% en die voor elektriciteit met 108%. In dezelfde periode steeg de consumentenprijsindex (volgens dewelke het Fonds zou moeten worden geïndexeerd) met 37%.

Voor de financiering denkt het platform in de eerste plaats aan een tussenkomst van de FOD Economie, zoals momenteel ook al gebeurt voor het Sociaal Stookoliefonds.

Bron: De Standaard

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht