ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Pieter Delanoy verloochende als priester zijn innerlijke roeping

Pieter uit "De mol" stopte als priester: "Vaak geworsteld met begrenzende regels Kerk, nu heb ik iemand leren kennen"
door Tsenne Kikke - maandag 1 juli 2019 21:22

Door zijn deelname aan 'De Mol' is Pieter Delanoy misschien wel de bekendste priester van Vlaanderen, maar hij treedt uit omdat hij verliefd is geworden op een vrouw. Doodzonde, vinden collega-priesters die een bevlogen collega zien vertrekken. “Voor de zoveelste keer een gemiste kans voor de rooms-katholieke kerk om de realiteit onder ogen te zien. Daar maak ik me kwaad over”, zei pastoor Rudi Mannaerts, en hij is lang niet de enige.

Pieter Delanoy, bekend als 'de mol' van 2018, zette dus een punt achter zijn priesterschap. Dat deed hij onder meer omdat hij iemand heeft leren kennen: “Op zo’n moment moet je eerlijk zijn en je hart volgen.”

In het hart zitten, is een levenswerk. Anders gezegd: hij is niet de eerste die het woordje 'hart' met 'instincten' vereenzelvigt. Denk, bijvoorbeeld, aan die pedofiele priesters, die zich met 'hart en ziel' aan koorknapen en andere minderjarigen verlustigden en het een uiting van 'liefde' durfde noemen. Draai, of keer het: Pieter Delanoy verloochende zijn innerlijke roeping.

In het verleden liet hij al meermaals ontvallen dat hij het celibaat nutteloos vond. “Ik vind het eerlijk gezegd onzin. Het is voor niemand goed en het is daarom dat helaas heel wat wereldse pastoors afscheid nemen van het priesterschap. Hierdoor ga ik ook niet tot mijn 80ste priester zijn. Het is niet fair dat ik de mooie kant van mijn beroep moet afwegen tegenover een totaal gebrek aan intimiteit en lichamelijkheid. Ik weet dat het er nu eenmaal bijhoort, en dat Rome niet meteen zal zwichten. En ik zal vroeg of laat - maar eerder vroeg dan laat - consequent moeten zijn, en een keuze moeten maken. Zo stom dat je voor één idiote regel een prachtig verhaal aan de kant moet schuiven”, klonk het in mei in het tijdschrift 'Humo'.

Het bisdom van Brugge reageerde met veel respect op de keuze Delanoy.  "We hebben veel gesprekken gehad met Pieter en we kunnen zijn beweegredenen begrijpen", zei An Quaghebuer, van het bisdom Brugge. "De ontgoocheling is natuurlijk wel groot bij mensen die dicht bij hem stonden. Die mensen hadden veel steun aan een jonge, dynamische priester zoals Pieter. Toch zijn we Pieter erg dankbaar voor het vele werk dat hij gedaan heeft."

Feit is, dat er op dit moment nog maar erg weinig jonge priesters zijn. Het is dan ook zeer jammer voor het bisdom Brugge dat zo'n jonge priester beslist om ermee te stoppen. "Gelukkig hebben we binnenkort, in september, een nieuwe priesterwijding in ons bisdom", zei Quaghebuer. "In oktober wijden we twee diakens, die normaal dan volgend jaar echt priester zullen worden."

Een ex-priester kan niet zomaar trouwen

Een priester moet aan de paus vragen om hem uit zijn ambt als priester te ontslaan,  legde professor Kerkelijk Recht Rik Torfs uit. "Een priester moet vragen om gelaïciseerd te worden en dus niet langer het priesterambt te moeten dragen. Dat kan hij doen bij de paus en dat wordt alleen om ernstige redenen toegelaten."

"Met de huidige paus  gaat dat allemaal vlot", ging Torfs verder. "In de tijd van Johannes Paulus II was dat wel moeizamer."

Wanneer iemand dan uit het priesterambt is gestapt, kan hij niet zomaar trouwen, volgens Torfs. "Hij moet afzonderlijk van zijn aanvraag tot laïcisering ook nog aanvragen om niet meer celibatair te moeten leven. Die twee vragen moeten dus aan de paus gesteld worden, eventueel met een advies van de lokale bisschop. De zaak wordt zo ernstig geacht, dat de apostolische stoel en dus de paus de finale beslissing daarover neemt."

"De weerstand van bijvoorbeeld bisdommen in dit soort zaken is veel verminderd", zei Torfs. "Daar begrijpen ze ook wel dat het niet voor iedereen makkelijk is om celibatair te blijven leven. Je merkt ook dat internationaal, in de omgeving van de paus zelf, maar ook in bijvoorbeeld de Duitse kerk, er steeds meer stemmen opgaan om dat celibaat te herbekijken."

Professor Torfs denkt niet dat het verhaal van Delanoy een invloed zal hebben op het verplichte celibaat voor priesters. "België is niet het meest invloedrijke land binnen de katholieke kerk, omdat het een erg geseculariseerde samenleving is", besloot Torfs.

Elke roeping vereist superinspanning

 “Een priester die nooit verliefd is, is wereldvreemd. Bijna onmenselijk”, getuigden andere parochievaders. “Maar mocht het celibaat niet moeilijk zijn, dan was het niets waard....”

'En', schreef ik reeds eerder, 'indien een paus ooit toegeeft aan die zwakke geestelijken, zal dit het definitieve einde betekenen van de Rooms-Katholieke Kerk.'

Anderzijds, hebben we dan nog wel het Christendom... Maar, hoeveel mensen, die volgens de leer van Jezus Christus leven, en zich 'christenen' mogen noemen, lopen er op deze planeet momenteel rond?...

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

(Meer info daarover ?)

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht