ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Brusselaars met buitenlandse roots vinden moeilijker werk

…, zelfs met gelijk diploma.
door Tsenne Kikke - zaterdag 6 juli 2019 20:19

Brusselaars met niet-Europese roots raken veel moeilijker aan de bak dan Brusselaars van Belgische origine, zelfs met gelijk diploma.

Dat blijkt uit een studie van 'View.brussels', het Brussels observatorium voor werk en opleiding. De studie kwam er op vraag van Brussels minister van Werk Didier Gosuin. In de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt had hij een diversiteitsmonitor vooropgesteld, die de invloed van origine op tewerkstellingkansen in kaart moest brengen.

Brussel kampt demografisch gezien immers met een zeer specifieke situatie. Het aandeel mensen van buitenlandse origine in de beroepsbevolking ligt er merkelijk hoger dan in de andere steden van ons land. In de hoofdstad is driekwart van de mensen tussen 18 en 64 jaar van buitenlandse origine (zijzelf, of minstens één van hun ouders hebben een buitenlandse nationaliteit). In Antwerpen, Luik en Charleroi is dat ongeveer de helft, in Gent zowat één op de drie.

De nieuwe studie - gebaseerd op cijfers van de jaren 2013 tot 2016 - toont aan dat Brusselaars met roots buiten Europa oververtegenwoordigd zijn in de werkloosheidscijfers. De werkloosheidsgraad van Brusselaars met Maghrebijnse of Afrikaanse roots is drie tot vier keer hoger dan bij Brusselaars van Belgische origine. Wat opvalt in de studie is dat bij gelijk opleidingsniveau de doorstroomcijfers naar werk minder hoog zijn dan bij de Brusselaars met Belgische roots. De niet-erkenning van buitenlandse diploma's is ook een probleem.

Bij Afrikaanse jongeren met een buitenlands diploma doet meer dan een op de drie er langer dan twee jaar over om een duurzame job te vinden (die langer dan drie maanden duurt). Vrouwen met afkomst buiten de Europese Unie zijn de meest kwetsbare groep. De ondertewerkstelling is het sterkst bij jonge vrouwen van Maghrebijnse en Turkse afkomst. Nochtans zijn ze gemiddeld hoger opgeleid dan hun mannelijke tegenhangers. Zij hebben af te rekenen met specifieke obstakels in hun zoektocht naar werk, zoals: vooroordelen, of problemen met het dragen van een hoofddoek. Afrikaanse vrouwen staan dan weer vaker aan het hoofd van een eenoudergezin, wat hun kansen op een job eveneens doet verminderen.

"We hebben nu wetenschappelijk bewijs dat discriminatie bestaat en dat ze structureel is," zei Grégor Chapelle, topman van de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling 'Actiris'.

De studie bevat een aantal aanbevelingsvoorstellen. Zo zouden de Brusselse overheidsdiensten - van gewesten en gemeenten - diversiteitsplannen met dwingende cijferdoelstellingen (met sancties dus) moeten uitwerken. Voor bedrijven zouden diversiteitsplannen een voorwaarde moeten worden voor het krijgen van aanwervingssteun.

Afscheidnemend minister Gosuin merkte op dat bedrijven wat voluntaristischer mogen zijn voor wat het aanwerven van mensen met buitenlandse roots betreft. "Lokaal aanwerven is nochtans een goede zaak voor de economie," zei hij daarbij.

Bron: Knack

Na al hetgeen ik over dit thema reeds eerder schreef, heb ik er ditmaal niets aan toe te voegen. Wel was ik blij te lezen, dat zaken met betrekking tot 'oorzaak en gevolg' - waarvan ik 10 jaar geleden melding maakte - nu eindelijk 'wetenschappelijk bewezen zijn'...

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

(Meer info daarover ?)

 

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht