ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Is de Brexit eveneens een exit voor Vlaamse bedrijven?

Het is meer dan logisch dat de Brexit vragen oproept bij diverse Vlaamse bedrijven.
door Tsenne Kikke - woensdag 3 oktober 2018 19:29

De opkomst van Theresa May voor haar jaarlijkse partijcongres van de Britse Conservatieve Partij is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Op de tonen van de ABBA-klassieker ‘Dancing Queen’ kon ze het niet laten om op een tamelijk houterige wijze enkele bewegingen te maken, die er op moesten lijken dat ze zich met de klanken kon identificeren.

Na het in ontvangst nemen van een groot applaus zei ze dat ze geen angst heeft om de EU te verlaten zonder uitstapakkoord. “Als ik ‘no deal’ uitsluit, dan verzwakt dat onze onderhandelingspositie, en moet ik toegeven aan de Europese Unie. Ofwel sluiten we een akkoord dat ons de facto in de EU houdt, ofwel stemmen we ermee in Noord-Ierland uit het Verenigd Koninkrijk te snijden door het in de Europese interne markt te houden.”

Wat de EU op tafel legde, vond May onaanvaardbaar, maar ze riep haar partijgenoten op hun “zenuwen onder controle te houden”.

Nieuw voorstel

De komende dagen zal May de Europese onderhandelaars een nieuw voorstel doen om de moeilijke knoop van de Ierse grenskwestie te ontwarren. Daarop ging ze in Birmingham niet in, maar ze vroeg de EU wel om Groot-Brittannië te respecteren, net zoals de Britten ook altijd de EU hebben gerespecteerd.

Een tweede referendum over de brexit, die dan over het akkoord zou gaan dat ze met de EU gesloten heeft, sloot May uit. “Het zou erop neerkomen dat politici tegen de mensen zeggen hoe ze moeten stemmen. Denk er maar eens over na wat dit voor de democratie zou betekenen.”

Daarin heeft ze misschien gelijk - want, het volk weet het altijd beter, nietwaar?...

Brexit: exit voor Vlaamse bedrijven?

De Brexit zal de komende maanden nog veel stof doen opwaaien. Stevenen we af op een 'no deal'-scenario? En, als dit het geval is: wat betekent dat dan voor de Vlaamse bedrijven, die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk? Twijfel en onzekerheid troef, zoveel is zeker...

Het Verenigd Koninkrijk is de vierde exportbestemming van België, en is daarmee even belangrijk als Nederland en Frankrijk. De handel naar het VK is ook nog steeds belangrijker dan naar pakweg China, of de Verenigde Staten. Reden te meer om een volwaardig exit-plan uit te stippelen. Maar de deadline van 29 maart 2019 voor de uitstap komt met rasse schreden dichterbij en de onderhandelingen lopen allesbehalve vlot. Wat nu?...

Huidige stand van zaken

In dit stadium komen vooral nog twee scenario’s in aanmerking. In het eerste scenario bereikt men een akkoord, en wordt een transitiefase ingeleid. Die geldt tot 31 december 2020 en bevat een overgangsregeling waarin een status-quo wordt gehandhaafd. Hierbij blijft het VK officieel lid van de EU maar neemt het niet meer deel aan de besluitvorming in de EU.

Ofwel stevenen we af op het tweede scenario, zonder een akkoord, en zal het EU-recht vanaf 30 maart 2019 niet langer van toepassing zijn in het Verenigd Koninkrijk. Dit is het 'no deal'-scenario, of de zogenaamde 'harde Brexit'.

In principe zouden de huidige onderhandelingen ook nog verlengd kunnen worden om dit tweede scenario te vermijden. Of het tweede scenario bewaarheid wordt, valt op dit ogenblik moeilijk in te schatten. Iedereen is er lange tijd van uitgegaan dat alle partijen dat absoluut wilden vermijden. Maar intussen is drie vierden van de onderhandelingstermijn van twee jaar verstreken, en lijkt een akkoord over de Britse uittreding heel veraf. De kwestie van Noord-Ierland speelt daarin een grote rol. Aangezien dit scenario nadelig is voor iedereen, gaan we ervan uit dat de Europese en Britse onderhandelaars er alles aan zullen doen opdat ‘dit scenario zich niet voltrekt. Maar, het kan niet langer uitgesloten worden.

Gevolgen van ‘worst case’-scenario

Bij een harde Brexit verandert het statuut van het VK onmiddellijk van een EU-lidstaat naar een derde land. Waar het VK nu behoort tot de interne markt, zal de relatie tussen de EU en het VK dan bepaald worden door het internationaal recht, met inbegrip van de regels van de WTO zoals het geval is tussen, bijvoorbeeld, de EU en Indonesië. Aan de grenzen worden opnieuw controles geïnstalleerd, er zullen er tal van formaliteiten moeten worden vervuld én invoerrechten moeten worden betaald. Handel tussen de EU en het VK zou dus van de ene dag op de andere veel duurder en moeilijker worden.

Opvallend is dat Vlaamse bedrijven niet goed voorbereid zijn op de uitstap. Maar dat is ook niet zo verwonderlijk, omdat de onzekerheid over de toekomst groot is. Waar moet men zich op voorbereiden? Niemand heeft een glazen bol.

Hoe voorbereiden?

Bedrijven moeten eerst en vooral gesensibiliseerd worden en rekening mee houden dat een harde Brexit binnen zes maanden realiteit kan zijn. Verder krijgen bedrijven enkele kapstokken aangeboden om hun voorbereidingen op te starten. Daarbij is het belangrijk om hun individuele situatie te onderzoeken en in kaart te brengen. Hoeveel importeren en exporteren de bedrijven? Wat is de impact als de goederen twee dagen zouden vastzitten aan de grens? Leveren ze  grote of kleine hoeveelheden in een beperkt of groot aantal transacties?

Bedrijven, die niet buiten de EU exporteren, krijgen nooit te maken met douane. Als het VK voor hen een belangrijke partner is, is het cruciaal dat ze meer te weten komen over, bijvoorbeeld, douaneaangiften en exportlicenties.

Brexit is een ‘Lose-Lose’ voor de EU en het VK. Maar, het valt niet uit te sluiten dat sommige bedrijven toch positieve gevolgen zullen ondervinden. Eventuele delokalisaties van bedrijven naar het vasteland kunnen mogelijk opportuniteiten bieden voor toeleveranciers, of voor clusters rond die bedrijven.

Bronnen: De Vlaamse Ondernemer & Agoria vzw

Extra nota: De haven van Zeebrugge, die erg afhankelijk is van tal van activiteiten richting Groot-Brittannië, wil de brexit aangrijpen om een nieuw digitaal platform te lanceren; dit, in samenwerking met de Britse douanediensten. Bedoeling is om de formaliteiten sneller te laten verlopen, en dat in het belang van de bedrijven. Middels goede afspraken tussen de Britse en de Belgische douane moet het mogelijk zijn die opstoppingen aan de grens te vermijden. Dit nieuw digitaal platform tussen de diverse douanediensten zou een oplossing kunnen zijn. Zo komen er in het najaar onder meer 141 douaneambtenaren bij...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja!... Spiritualia is er speciaal voor jou; dit, dankzij enkele sponsors!

Maar, er is nog immer nood aan meerdere: niet enkel en alleen om de zware kosten van deze website te helpen dragen, maar vooral om met-ter-tijd een budget te vergaren waardoor de website naar buiten toe beter kan worden gepromoot, en dus nog een véél groter publiek zal kunnen aantrekken, inclusief meerdere interessante vrijwillige bloggers, misschien. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro - maar, hoe meer nulletjes achter het cijfer 5 hoe beter! :-) Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden. En jawel: als je geen behoefte hebt aan klandezie of naambekendheid kan het natuurlijk ook volledig gratis, zolang deze website blijft bestaan. Denk daarbij: "Dankzij die enkele sponsors..." :-)

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht