ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dragen we allemaal het Licht in onszelf mee?

Waarom is onvoorwaardelijke Liefde zo belangrijk?
door Tsenne Kikke - zaterdag 6 oktober 2018 15:17

Christina von Dreien is haar naam. Ze werd op 15 april 2001 geboren. Naar eigen zeggen is ze gezegend met een multidimensionale perceptie en andere paranormale talenten.

In onderstaande videoclip begint ze te vertellen dat ze eerder op Aarde heeft geleefd, er nog enkele zaken van herinnert, maar niet weet waar precies ze heeft gewoond. Wel wist ze te vertellen dat haar interesses toen naar wetenschap uitging - en, omdat ze dat thema in dat vorige leven heeft doorploegd, heeft ze daarin momenteel geen enkele belangstelling meer.

Naar eigen zeggen heeft ze zowel de Aarde, het tijdstip, evenals haar ouders bewust uitgekozen. Wat tijdstip betreft, waren - in relatie tot de stand der planeten - zowel de minuten als de seconden belangrijk, en daarom werd ze veel te vroeg geboren.

Rond een jaar of tien begon ze te beseffen dat ze dingen kon die anderen niet aankonden. Zo zag ze veel meer, kon dingen horen die anderen niet konden horen, met mineralen, halfedelstenen, bomen en planten communiceren, en zo meer. Ook is de Onvoorwaardelijke, Universele Liefde voor haar een belangrijk thema. Daarom moet de mens in de eerste plaats van zichzelf houden, om daarna evenveel van de medemens te houden.

Volgens haar zijn we de scheppers van onze eigen realiteit, en dat we alles mogen wensen waarin we geloof stellen. "Jij bent een schepper," zei ze, "en jij bent degene dit dat limiteert. Geloof dat iets zal geschieden, en geschieden zal het. Je kunt een orgaan in jouw lichaam opnieuw doen regenereren, indien je daarin geloof stelt. Geloof kan bergen verzetten - en, als het in staat is bergen te kunnen verzetten, kan het eveneens kleinere zaken aanpakken."

Als je jezelf begrijpt, begrijp je de wereld. "De waarheid van de wereld van vandaag vinden we niet in de buitenkant, maar in ons binnenste," is één van haar vele uitspraken. Onvoorwaardelijke liefde is de sleutel. Hoe meer onze gevoelens onze gedachten besturen, hoe meer onze gedachten naar het hart zijn gericht. Alle mensen zijn met de Bron verbonden, en enkel en alleen via het hart kunnen we van die Bron antwoorden op onze vragen krijgen. De kracht van het hart bevat liefde. En door liefde is het niet alleen mogelijk voor ons om te communiceren, maar zelfs om de moleculaire structuur van dingen te veranderen, omdat het hele universum op liefde reageert. "Ontdek de liefde in jezelf, vergeef, en de poort gaat open," voegde ze eraan toe.

Hoe zal ik gelukkig zijn? Wat heb ik nodig om gelukkig te zijn? Heeft 'gelukkig zijn' iets met tevreden zijn te maken?" Welke houding aannemen - welk standpunt neem ik in? Welke factoren, welke dingen, en welke omstandigheden associeer ik met 'gelukkig zijn'? Wat zijn dromen? Wat gebeurt er 's nachts met mij? Wat is een nachtmerrie? Telepathie, mentale communicatie - hoe werkt het? Manifestatie, gevoel, communiceren, alles is zo nieuw. Er kunnen zoveel vragen worden gesteld, en vaak roepen de antwoorden veel nieuwe vragen op; en dan komt men bij een punt aan: opeens  worden we blij door aan te voelen hoe eenvoudig het allemaal is, hoe simpel het is te voelen, te voelen verbonden te zijn met de bron, het geluk, het licht, de vreugde, de warmte en de liefde. In die momenten zijn antwoorden vaak niet nodig.

Christina von Dreien : "Het ontwaken van de mensheid gebeurt in fasen, het volgende stadium is de revolutie van liefde, de revolutie van levenskracht. Liefde is de kracht in al de mooie, creatieve en vreugdevolle dingen die de wereld vormen. Deze kwaliteiten kunnen nog steeds deel van onze samenleving uitmaken. Het zijn de energieën die onze planeet tot leven brengen, en waaruit de duisternis zich terugtrekt. Wanneer eenieder van ons de energie van liefde in onszelf ontketent, heeft de mensheid voor de tweede maal in haar geschiedenis het vuur ontdekt. Aan iedereen wordt nu gevraagd om van de Aarde een levende weerspiegeling van de hemel te maken. Een kleine lichtstraal zal dan tot hemels licht ontwikkeld worden. We zijn allemaal als licht geboren, en iedereen moet daaraan opnieuw herinnerd worden. Er zal een groot licht zijn, en dat licht ben jij."

Eén van haar vele stokpaardjes is het onderwerp 'reïncarnatie', waarbij ze uitlegt dat zielen van andere planeten komen, en soms dan ook voor de eerste maal in een menselijk lichaam incarneren. Bovendien spreekt ze over spirituele wezens  die ons vergezellen en als raadgevers kunnen optreden - en, er is een engelbewaarder, die over ons waakt.

Dan zijn er volgens haar nog de zogenaamde 'koeriers'. Dar zijn wezens die beschikbaar zijn van zodra we ze oproepen. In haar geval staan ze in een halve cirkel voor haar en kan ze ze naar de toekomst kunnen sturen om een taak te vervullen, bijvoorbeeld. Die koerires doen wat we hen zeggen.

Zo zegt ze ook dat er nog veel meer wezens beschikbaar zijn voor ons. Lichthelers bijvoorbeeld, die geen menselijk uiterlijk hebben, en wiens taak het is om ons te genezen. Ze praat ook over ridders en elementale wezens, die de veldbewaarders zijn van het veld van bewustzijn dat we zelf creëren.

Op de vraag wat de betekenis is van 'loslaten', antwoordde ze met het voorbeeld van een persoon die de straat oversteekt, en door een auto wordt aangereden. Achteraf denkt hij over het ongeval na, waarbij hij tot het besef komt dat hij voorzichtiger had moeten zijn. Wel is het daarbij noodzakelijk het feit te aanvaarden dat het ongeval wel degelijk heeft plaatsgegrepen. Het verleden loslaten, betekent dus: het ontwikkelen van de acceptatie voor al datgene wat was.

Ze zegt ook dat er zielen zijn, die ervoor hebben gekozen om de dingen niet bewust te ervaren, omdat dat geen deel uitmaakt van hun taak. Elke mens is hier op Aarde voor een welbepaalde reden, en het is die reden die ervoor zorgt dat we allemaal met elkaar verbonden zijn.

Universele waarheden zijn er niet, omdat iedereen de dingen vanuit zijn eigen frequentie ziet, en die anderen niet zien. Uiteindelijk draait alles om de trillingsfrequentie. Iedereen heeft een bepaalde frequentie, en als je die verhoogt, kun je andere perspectieven gebruiken. In het beste geval zouden die altijd moeten veranderd of getransformeerd worden, zei ze.

Wanneer we media bekijken en het negatieve zien, geven we deze beelden die in ons opkomen energie. Wanneer we, bijvoorbeeld, terroristische aanslagen aanschouwen, werkt alles gewoon volgens een goddelijk plan, of we het willen of niet. Slechts vijf minuten nadat er iets op tv is bekeken, worden de feiten vaak ontkend. Hoe dan ook: alles heeft een hogere betekenis. Dit zijn allemaal momenten van ontwaken, waarin de mens opeens de gelegenheid krijgt om wakker te worden en aha-ervaringen op te doen.

Volgens Christina beschikt alles over een vrije wil. Alles wat met bewustzijn is gecreëerd, leeft. Moge dat planten, laptops, of stoelen zijn: alles leeft, heeft emoties en gedachten. Daarom is het zo belangrijk om de vrije wil te respecteren, ongeacht van wie of wat die vrije wil is. Laten we het hebben over het glas dat halfvol of half leeg is: ben ik nu een optimist of pessimist? Het is hetzelfde met het Licht in onszelf. Iedereen heeft precies datzelfde grote Licht in zich. Mensen zeggen dat de een verder ontwikkeld is dan de ander, maar uiteindelijk gaat het erom dat we ons herinneren wie we werkelijk zijn. In ons onderbewustzijn weten we dat precies. En dit is juist de reden waarom mensen spiritueel worden. Ze herinneren zich. We zien een pad, herinneren, en we ontvangen een uitnodiging, een vrije wil, het vermogen om een beslissing te nemen die nu zegt: ik herinner het me.

Op de vraag: "Ben ik op het pad van mijn ziel?",  geven volgende zaken aan dat je er niet meer op bent:

- nachtmerries
- depressie
- gebrek aan ideeën, berusting
- ontevredenheid over jezelf, of de omgeving
- gebrek aan enthousiasme
- gebrek aan levensvreugde
- spanning
- zich opgesloten voelen
- leven in het verleden en niet in het nu
- van buitenaf gecontroleerd

Dit geeft aan dat je er wel degelijk op staat:

- synchroniciteit
- levensvreugde
- enthousiasme
- iets volgen met passie en doorzettingsvermogen
- de innerlijke stem volgen
- het hebben van déjà vu-ervaringen
- vol ideeën, creativiteit
- eigen verantwoordelijkheid

Besluit

Wat ikzelf over haar denk?... Het antwoord daarop houd ik liever voor mezelf. Wel kan ik zeggen dat Christina von Dreien een zuiver mens is met zuivere bedoelingen, en dat ze op haar manier mensen aanzet wakker te worden. Van haar zouden er dan ook veel meer moeten rondlopen: veel, véél meer. Men zegge het voort...

Ja!... Spiritualia is er speciaal voor jou; dit, dankzij enkele sponsors!

Maar, er is nog immer nood aan meerdere: niet enkel en alleen om de zware kosten van deze website te helpen dragen, maar vooral om met-ter-tijd een budget te vergaren waardoor de website naar buiten toe beter kan worden gepromoot, en dus nog een véél groter publiek zal kunnen aantrekken, inclusief meerdere interessante vrijwillige bloggers, misschien. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro - maar, hoe meer nulletjes achter het cijfer 5 hoe beter! :-) Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden. En jawel: als je geen behoefte hebt aan klandezie of naambekendheid kan het natuurlijk ook volledig gratis, zolang deze website blijft bestaan. Denk daarbij: "Dankzij die enkele sponsors..." :-)

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht