ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Over de zichtbare onzichtbare mens, en zo meer - Deel 3

Hoe onzichtbaar ben jij voor jezelf?…
door Tsenne Kikke - dinsdag 25 september 2018 14:15

Terug online! Alle gegevens zijn inmiddels grotendeels hersteld. Ook was het een vreemde ervaring te merken hoe een mens als het ware verslaafd aan zijn computer kan zijn. Het was niet het einde van de wereld, verre van, maar ik miste vooral het momentum. Nu moet ik alles terug in gang duwen, beginnende met deel 3 van deze tekst. Hier gaan we dan...

Ook orgels werkten dus met boekenrollen. Afhankelijk van door welke gaatjes de wind werd geblazen, werd er een instrument in gang gezet - of, bij een draaiorgel: de klank van een muziekinstrument gehoord. Op gelijkaardige wijze reageert de mens op iedere prikkel, waardoor er een ikje op de voorgrond treedt. Eentje uit de 1001...: dit, van 's morgens vroeg tot 's avond laat.

En iedere, afzonderlijke kleine 'ik' kan zichzelf bij de naam van het Geheel noemen, handelen in naam van het Geheel, instemmen of afwijzen, beloften doen en besluiten nemen waarmee een ander 'ik', of het Geheel, achteraf te maken zal krijgen.

Gurdjieff: "Dat verklaart waarom mensen zo vaak besluiten nemen en ze zo zelden uitvoeren. Iemand besluit vanaf de volgende dag vroeg op te staan. Een 'ik' of een groep 'ikken' neemt dit besluit. Maar opstaan behoort tot het domein van een ander 'ik' dat het er volslagen oneens mee is en misschien zelfs helemaal niets van het besluit afweet. Natuurlijk blijft de man de volgende morgen doorslapen en 's avonds zal hij opnieuw besluiten vroeg op te staan. In sommige gevallen kan dit heel onaangename gevolgen voor iemand hebben. Een klein toevallig 'ik' kan op een gegeven ogenblik iets beloven, niet aan zichzelf, maar aan iemand anders, louter uit ijdelheid of voor de grap. Dan verdwijnt het. Maar de mens, dat wil zeggen het hele samenstel van andere 'ikken' die er volkomen onschuldig aan zijn, moet misschien zijn ganse leven voor deze grap betalen. Het is de tragedie van de mens dat ieder klein 'ik' het recht heeft cheques te tekenen en wissels te trekken, en dat de mens, dat wil zeggen het Geheel, ze moet honoreren. 's Mensen hele leven bestaat soms uit het inlossen van de schuldbekentenissen van kleine, toevallige 'ikken'."

"In oosterse leringen vinden we verscheidene allegorieën die ten doel hebben de aard van 's mensen wezen vanuit deze gezichtshoek uit te beelden.

Zo wordt in een van die leringen de mens vergeleken met een huis waarin een groot aantal bedienden woont, maar waarin geen Meester en geen rentmeester is. De bedienden zijn volkomen hun plichten vergeten; niemand wenst te doen wat hij moet doen; iedereen probeert de baas te spelen, zij het slechts voor één ogenblik; en door dit soort wanorde wordt het huis door ernstige gevaren bedreigd. De enige kans op redding is dat een groep van de meer verstandige bedienden zich verenigt en een tijdelijke, dat wil zeggen een plaatsvervangende rentmeester kiest. Deze plaatsvervangende rentmeester kan dan de andere bedienden op hun plaats zetten en ieder dwingen zijn eigen werk te doen: de kok in de keuken, de koetsier in de stallen, de tuinman in de tuin, enzovoorts. Op deze wijze kan het 'buis' gereed gemaakt worden voor de komst van de echte rentmeester, die het op zijn beurt weer in gereedheid zal brengen voor de komst van de Meester.

De vergelijking van de mens met een huis dat wacht op de komst van de Meester komt men vaak tegen in oosterse leringen die sporen van oude kennis bewaard hebben. En zoals u weet, komt dit beeld in verschillende vorm in vele gelijkenissen uit de evangeliën voor.

Maar zelfs het helderste begrip van zijn mogelijkheden brengt de mens geen stap nader tot de verwerkelijking ervan. Om deze mogelijkheden te verwerkelijken, moet hij heel sterk verlangen naar bevrijding en ter wille van deze bevrijding bereid zijn alles op te offeren, alles in de waagschaal te stellen."

Nogmaals: voor mezelf is het een feit dat slechts 0,01% van de wereldbevolking in staat is om aan Zelfkennis te doen, zijnde: het Kennen van het ware Zelf. Dat Zelf, of noem het 'Ziel', 'Ware Ik', of wat dan ook, heeft natuurlijk niets te maken met de aangekweekte oneigene persoonlijkheden, noch met de duizendtallen onzichtbare  ikjes, die zo nu en dan over het stoffelijke lichaam regeren.

Ooit al eens de vraag: "Wie of wat ben ik?" gesteld?... Anders gezegd: welke van al die ikjes ben je écht?

- Wordt vervolgd -

Een klein beetje reclame: indien je denkt klaar te zijn om je-Zelf ietwat beter te leren kennen, neem dan gerust contact op met DIMschool vzw. Eenmaal aangemeld, hoef je je niet te verplaatsen, en kan je de privé-sessies - dankzij Skype - vanuit jouw thuis opstarten. Doen!?... Klik dan op deze link voor meer info.

Weigeren, of uitstellen, kan ook, natuurlijk. Het meest positieve daarvan is, dat je niet weet wat je mist. :-)

Ja!... Spiritualia is er speciaal voor jou; dit, dankzij enkele sponsors!

Maar, er is nog immer nood aan meerdere: niet enkel en alleen om de zware kosten van deze website te helpen dragen, maar vooral om met-ter-tijd een budget te vergaren waardoor de website naar buiten toe beter kan worden gepromoot, en dus nog een véél groter publiek zal kunnen aantrekken, inclusief meerdere interessante vrijwillige bloggers, misschien. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro - maar, hoe meer nulletjes achter het cijfer 5 hoe beter! :-) Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden. En jawel: als je geen behoefte hebt aan klandezie of naambekendheid kan het natuurlijk ook volledig gratis, zolang deze website blijft bestaan. Denk daarbij: "Dankzij die enkele sponsors..." :-)

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht