ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Over de zichtbare onzichtbare mens, en zo meer - Deel 2

Hoe onzichtbaar is de mens voor zichzelf?
door Tsenne Kikke - donderdag 20 september 2018 17:02

Toegegeven: die ikjes zijn - dankzij tussenschotten - van elkaar gescheiden. Die tussenschotten noemde Gurdjieff 'buffers', verwijzend naar treinbuffers, die schokken verzachten en botsingen opvangen. Moest men één van die tussenschotten tussen twee ikjes wegnemen, en plotsklaps de tegenstellingen inzien, dan zou de mens krankzinnig worden. Deze aandoening wordt 'Dissociatieve identiteitsstoornis' of 'meervoudige persoonlijkheidsstoornis' genoemd, waarbij iemand afwisselend twee (of meer) van elkaar te onderscheiden persoonlijkheidstoestanden kan aannemen.

Denk bijvoorbeeld aan een CD waarop een 40-tal liedjes staan, en verbeeld je daarbij dat je ze elke dag, 24 uur op 24 uur, alle 40 tegelijkertijd aanhoort... Een mens zou van die kakafonie knettergek worden, nietwaar?

Gurdjieff maakte een andere vergelijking. "Stel je voor," zei hij, "dat jouw land elk uur door een ander ikje wordt geregeerd en doet wat hij wil zonder op iets of iemand te letten; en later moeten de anderen ervoor boeten. Er heerst geen orde onder hen. Wie boven komt, is heer en meester. Hij ranselt iedereen links en rechts af en trekt zich nergens iets van aan. Maar het volgende ogenblik grijpt een ander de zweep en slaat hem. En zo gaat het levenslang door. Stelt u zich een land voor waar waar iedereen vijf minuten koning kan zijn, en in die vijf minuten alles doen wat hij wil met het hele koninkrijk. Zo is ons leven."

Volgens mij kan het op geen enkele andere manier duidelijker worden uitgelegd. Toch zijn er mensen, die na het lezen van die woorden, er niets aan willen 'doen'. Ongelooflijk, nietwaar? Het is net alsof ze niet enkel en alleen onzichtbaar zijn voor zichzelf, maar ook onzichtbare woorden lezen. Is hun hypnotische slaaptoestand dan zó diep?...

Wat is Zijn?...

Het komt ongeveer overeen met het begrijpen van de uitspraak 'To Be, or Not to Be'. Een mens is, of is niet. Een Jezus - indien hij echt heeft bestaan, zoals hij meer dan 100 jaar na zijn dood beschreven werd, kon zeggen: "Ik Ben die Ben", omdat hij één was. Maar, een mens met zijn meer dan 1001 kleine ikjes, die elk hun eigen verlangens, wensen, dromen, willetjes, enzovoorts hebben, is legio. Kortom: niet één, maar verdeeld.

Als mens beschikte een Jezus natuurlijk eveneens over diverse persoonlijkheden én over een 1.000-tal kleine ikjes, maar van binnenuit was hij meester over dat lichamelijke deel, waarbij zowel de ikjes als de persoonlijkheden dienaren waren, en geen heersers.

Gurdjieff beweerde 100 jaar geleden het volgende...

"De mens heeft geen duurzaam en onveranderlijk 'Ik'. Iedere gedachte, iedere stemming, iedere wens, iedere gewaarwording zegt 'Ik'. En in elk van deze gevallen schijnt het als vanzelfsprekend te worden aangenomen dat dit 'ik' het Geheel, de ganse mens, toebehoort en dat een gedachte, een wens of een afkeer de uitdrukking is van dit Geheel.

In werkelijkheid bestaat er niet de minste grond voor deze veronderstelling. Iedere gedachte en iedere wens van de mens verschijnt en leeft geheel los en onafhankelijk van het Geheel. Het Geheel drukt zichzelf nooit uit, om de eenvoudige reden dat het als zodanig niet bestaat, behalve stoffelijk als een ding - en, abstract als een begrip. De mens heeft geen individueel 'Ik'. In plaats daarvan zijn er honderden en duizenden op zichzelf staande kleine 'ikken' die elkaar meestal in het geheel niet kennen, nooit met elkaar in contact komen, of integendeel elkaar vijandig gezind zijn, elkaar wederkerig uitsluiten en onverenigbaar zijn. Iedere minuut, ieder ogenblik zegt of denkt de mens 'Ik'. En iedere keer is zijn 'ik' iets anders. Nu eens is het een gedachte, dan een wens, vervolgens een gewaarwording, opnieuw een gedachte, enzovoorts, tot in het oneindige. De mens is een veelheid. Zijn naam is legio.

De afwisseling van 'ikken', hun voortdurende klaarblijkelijke strijd om de oppermacht, wordt beheerst door toevallige uiterlijke invloeden. Warmte, zonneschijn, mooi weer, roepen onmiddellijk een hele groep van 'ikken' op; koude, mist, regen, een andere groep 'ikken', andere associaties, andere gevoelens en andere handelingen. Niets in de mens is bij machte deze verandering van 'ikken' te beheersen, voornamelijk omdat de mens er zich geen rekenschap van geeft of er geen idee van heeft; hij leeft altijd in het laatste 'ik'.

Sommige 'ikken' zijn natuurlijk sterker dan andere. Maar dit komt niet door hun eigen bewuste kracht; zij zijn geschapen door de kracht van toevalligheden of door mechanische uiterlijke prikkels. Opvoeding, nabootsing, lectuur, de hypnose van godsdienst, kaste en tradities, of de magische aantrekkingskracht van de nieuwste leuzen scheppen heel krachtige 'ikken' in de persoonlijkheid van de mens die hele reeksen van andere zwakkere 'ikken' beheersen. Maar hun kracht is enkel de kracht van de 'rollen' in de centra. En alle 'ikken' waaruit iemands persoonlijkheid is opgebouwd hebben dezelfde oorsprong als deze 'rollen': zij zijn beide het resultaat van invloeden van buitenaf; en beide worden in beweging gezet en beheerst door nieuwe invloeden van buitenaf.

De mens heeft geen individualiteit. Hij heeft geen enkelvoudig, groot 'Ik'. De mens is verdeeld in een veelheid van kleine 'ikken'."

Nota: De 'rollen' worden in de psychologische lezingen beschreven als apparaten waarop in ieder centrum de indrukken worden geregistreerd. Het beeld is ontleend aan de wasrollen van een oude fonograaf, of (draai)orgel. Het geheel van indrukken die op deze wijze zijn vastgelegd, vormt voor de mens het materiaal voor zijn associaties.

- Wordt vervolgd -

Ja!... Spiritualia is er speciaal voor jou; dit, dankzij enkele sponsors!

Maar, er is nog immer nood aan meerdere: niet enkel en alleen om de zware kosten van deze website te helpen dragen, maar vooral om met-ter-tijd een budget te vergaren waardoor de website naar buiten toe beter kan worden gepromoot, en dus nog een véél groter publiek zal kunnen aantrekken, inclusief meerdere interessante vrijwillige bloggers, misschien. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro - maar, hoe meer nulletjes achter het cijfer 5 hoe beter! :-) Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden. En jawel: als je geen behoefte hebt aan klandezie of naambekendheid kan het natuurlijk ook volledig gratis, zolang deze website blijft bestaan. Denk daarbij: "Dankzij die enkele sponsors..." :-)

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht