ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Persoonlijke bevindingen aangaande Zelfkennis, het Spirituele en het Paranormale - 3

Mensen hebben niet het vermogen om, net als postduiven, magnetische velden waar te nemen. Of, toch wel?
door Tsenne Kikke - donderdag 5 april 2018 19:42

Beschikt de mens over een magnetisch 'zesde zintuig'?

Volgens de nu 72-jarige Michael Persinger, een neuropsycholoog, ooit verbonden aan de Canadese Laurentian-universiteit in Sudbury, Ontario, zouden piepkleine magnetietkristallen in ons brein ervoor kunnen zorgen dat er een globaal netwerk van met elkaar verbonden bewustzijnen en intuïties kan worden gecreëerd, waardoor er dan ook psychische krachten kunnen vrijkomen.

Het natuurlijke magnetisch mineraal magnetiet is een oxide van ijzer, dat als een soort van antenne kan fungeren voor biologische, elektromagnetische velden. Studies daarover zouden hebben aangetoond dat gemoedsgesteldheid, geheugen en leercapaciteiten door magnetische velden kunnen beïnvloed worden. Deze velden zouden verwantschappen vertonen met de geomagnetische krachten van onze planeet Aarde. Eén van de vele vragen die Persinger aan zichzelf stelde, was: "Kunnen al de 7 miljard breinen met elkaar via dat geomagnetisch veld worden verbonden?". Daarbij theoretiseerde hij dat - dankzij deze connectie - telepathie en helderziendheid wel degelijk kunnen bestaan - en, naar aanleiding van vele proefnemingen staafde hij dat hij daarvan voldoende bewijsmateriaal heeft gevonden.

De beste resultaten daarvan werden vastgesteld toen het brein op 7,8 Hertz resoneerde. Deze frequentie komt overeen met de Schumann Resonantie: een staande elektromagnetische golf tussen het aardoppervlak en de ionosfeer, waarbij de atmosfeer als een holle ruimte fungeert.

Persinger hangt bijvoorbeeld de theorie aan dat er, net voorafgaand aan aardbevingen, verstoringen optreden in het natuurlijke elektromagnetisch veld, veroorzaakt door de enorme drukveranderingen in de tektonische platen in de ondergrond. Zo publiceerde hij daarover een artikel, getiteld: "De Tektonische Spanningstheorie als een Verklaring voor Ufo-verschijnselen," waarin hij beweerde dat rond het moment van een aardbeving veranderingen in het elektromagnetisch veld geheimzinnige lichtverschijnselen aan de hemel kunnen uitlokken. Een onevenwichtige toeschouwer zou, volgens Persinger's visie, dat lichtverschijnsel gemakkelijk kunnen verwarren met een bezoek van buitenaardse wezens.

We hebben nooit helemaal beseft dat we rondlopen in een zwak elektromagnetische zee, en wel op dezelfde manier als wij ons in de zuurstoflaag bewegen. Het 'bewijs' van het bestaan van deze 'magnetische antennes in ons brein' werd al in 1992 geleverd door dr. Joseph Kirschvink van het 'Calnifornische Instituut van Technologie'. Volgens hem bevat elke hersencel 5 miljoen magnetiet kristallen, en de hersenschors 100 miljoen per gram.

Deze kristallen zijn in staat om heel zwakke signalen gewaar te worden, en erop kunnen reageren. Joe Kirschvink liep dan ook met de gedachte rond dat hij een magnetisch zesde zintuig bij de mens had ontdekt, en dankzij zijn bevindingen verkreeg 'persoonlijk magnetisme' een totaal nieuwe betekenis.

Ook speculeerde hij dat magnetiet mogelijkerwijze in verband staat met sommige gezondheidskwesties met betrekking tot elektromagnetische velden, en voegde er daarbij slechts terloops aan toe dat een beter dan gemiddelde magnetische waarneming de reden kan zijn waarom sommige mensen over een beter richtinggevoel beschikken. Toegegeven: niet gelijk aan die van postduiven, die magnetische velden op de één of andere manier waarnemen, of alleszins gewaarworden.

Als ik zulke dingen lees - en, zoals in dit geval: het uitschrijf - wordt ik veelal met een soort van onmacht geconfronteerd en wel als gevolg van het feit dat ik ze niet kan uitchecken, en dus moet afwachten totdat anderen het als waarheid bevestigen, of het naar de prullenmand doen verdwijnen.

Dat elke hersencel 5 miljoen magnetiet kristallen bevat, klinkt indrukwekkend. Tevens is het een feit dat eerder onderzoek reeds heeft aangetoond dat magnetiet in bepaalde soorten bacteriën als een magnetische sensor functioneert, waardoor ze kunnen navigeren op basis van het aardmagneetveld.

Maar, hoe het mineraal neurale paden activeert, is nog steeds discutabel. Eén idee is dit: magnetiet is een integraal onderdeel van eiwitten die 'magnetoreceptoren' worden genoemd, en die op het oppervlak van een neuron zitten. Veranderingen in de magnetisch veld zorgen ervoor dat de magnetoreceptoren worden geopend, waardoor ionen in de cel binnenstromen. De stroom; die erdoor wordt gecreëerd, wordt vervolgens aan de volgende neuron doorgegeven.

Nota: Magnetoceptie, of magnetoreceptie, zijnde: het vermogen tot het waarnemen van magnetische velden, komt bij verschillende diersoorten voor, zoals duiven, bijen, salamanders, zeeschildpadden en tuimelaars.

Het is een plausibele theorie, maar één ding is zeker: de aanwezigheid van magnetiet in de hersenen betekent nog niet dat het bij de mens functioneel of operationeel is. Maar personen, zoals een Michael Persinger of een dr. Joseph Kirschvink, moeten blijven voortzoeken, vind ik, want...

Over dat zogenaamde 'zesde zintuig' is al veel rommel geschreven, en zeer veel mensen lopen over dat onderwerp met onredelijke, bijgelovige gedachten rond.

Veel erger zijn de éénogen - de duivel hebbe hun ontbrekende ziel :-) - enkelingen, die zich in het Land der Blinden trachten te verrijken - of, tenminste er hun kostje mee trachten te verdienen - door mensen, bijvoorbeeld, via hun geschriften, cursussen of lezingen allerlei onwaarheden - of, noem het 'leugens' - wijs te maken.

Ter herhaling: die menstypen zijn ook nodig, opdat elke ernstige, zoekende mens in staat wordt gesteld om met-ter-tijd Leugens van Waarheden te kunnen onderscheiden.

Gelukkiglijk zijn ze uiterst zeldzaam: in elke straat vind je er hoogstens slechts eentje van. :-)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En?... Vind je deze Spiritualia website ietwat interessant?...

Interessant genoeg om die te sponsoren; dankzij een bijdrage van 2 euro/maand, zijnde: 24 euro? Meer mag ook, natuurlijk! Laat het ons in elk geval weten door naar 'Berichten' te gaan, - of, door op deze link te klikken. Alvast bedankt - want, daarmee blijft Spiritualia online!

En, indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht