ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Over het zesjarige meisje die de leraar deed versteld staan…

Een woordje uitleg over Leven en Dood.
door Tsenne Kikke - zaterdag 6 januari 2018 16:26

Je hebt het misschien ook gelezen... 'k Heb het over dat 6-jarig meisje, die naar het schijnt haar leraar versteld deed staan door een ‘fout’ antwoord op een raadseltje te geven.
 
De Amerikaanse basisschoolleraar legde zijn leerlingen uit het eerste leerjaar het volgende raadseltje voor: "I am the beginning of everything, the end of time and space, the beginning of every end, and the end of every place. What am I?"

Letterlijk vertaald: "Ik ben het begin van alles, het einde van tijd en ruimte, het begin van elk einde, en het einde van elke plaats. Wat ben ik?”

Het antwoord, dat die leraar verwachtte, was de letter ‘E’. In de Engelse tekst is de ‘E’ namelijk de eerste letter (of het begin) van 'everything', 'every' en 'end', terwijl het de laatste letter van 'time', 'space' en 'place' is.

Maar dat meisje kwam met een geheel antwoord voor de proppen; een antwoord, dat op Twitter iets van een 300.000 likes heeft verkregen. Dat antwoord was: "De Dood."

“Er viel zo’n indrukwekkende, sombere en beschouwelijke stilte over de klas, dat ik hen niet wilde zeggen dat het antwoord eigenlijk de letter ‘E’ was. Dat leek zo banaal op dat moment,” zei de leerkracht.

Natuurlijk kon het niet worden uitgelaten dat er slimmeriken bij waren, die de vraag stelden: "Hoe kan de Dood het begin zijn van alles, en het begin van elk einde?..."

Zelfs een zesjarig meisje zou daarop het volgende kunnen antwoorden:

"Tracht er het polariteit beginsel bij te betrekken - of, de eenheid der tegenstellingen, of tegendelen, waarbij elke ontwikkeling geschiedt in een polair spel van tegenwerkende krachten."

Leven & Dood

Waar Leven is, is Dood aanwezig, en waar Dood verschijnt, was er Leven. Ze zijn dus op een onafscheidelijke manier met elkaar verbonden. Vergelijk het met de twee zijden van eenzelfde medaille. Anders gezegd: aan alles wat bestaat, moet er een einde aan komen, gegarandeerd.

Daar waar in een boom de Dood intreedt en het Leven beroert, beginnen de verouderde bladeren één voor één af te vallen. En, terwijl we in de wintermaanden de dode takken aanschouwen, kunnen we tot het besef komen dat het nieuwe Leven er reeds heimelijk in broeit.

Nogmaals: aan alles wat bestaat, moet er een einde komen. Om die reden kunnen goden niet bestaan. In de betekenis van: 'een bestaan leiden'..., behalve in de menselijke verbeeldingswereld, die er vorm en inhoud aan geeft; dit, naar eigen beeld en gelijkenis. Om die reden zouden mensen geen beelden van vergankelijkheden mogen aanbidden.

Beter uitgedrukt: God Is, maar bestaat niet..., en daardoor: Onsterfelijk.

Dat zesjarige meisje zou dit misschien kunnen beamen - en, misschien beseft ze ook dat vooraleer een mens tijdens zijn leven kan herboren worden hij eerst moet sterven...

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2018 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht