ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Godsdiensten: kan de godheid van de katholieken luidop woordjes uiten?

Over de godheid, die slechts één woord dient uit te spreken…
door Tsenne Kikke - dinsdag 18 juli 2017 22:18

Van al de bestaande goden en halfgoden - zijnde: meer dan 33 miljoen - zijn minstens 99,99999% gemaakt naar ons beeld en onze gelijkenis.

Neem, bijvoorbeeld, de godheid die door het katholicisme wordt gepromoot. In wezen is hij niet één, maar drievuldig. Geen mens die begrijpt wat die Drievuldigheid te maken heeft met de Drie Krachten, maar daar hebben we het nu niet over - want, dan val ik in de zoveelste herhaling, en bovendien heeft geen mens er iets aan, nietwaar? :-)

Nu durf ik de vraag te stellen: "Kan die godheid spreken?"... Anders gezegd: "Beschikt hij over een taal en woordenschat?". Nu ga ik er niet bijvragen welke taal, of talen, hij uit zijn hoofd kent.

Volgens Wikipedia bestaan er ongeveer 6.800 levende hoofdtalen en 41.000 alternatieve taalnamen en dialecten, maar god zijnde, zou hij ze allemaal moeten kennen, nietwaar? Doch, de vraag was: "Kan die godheid woorden hardop uiten?"... Met andere woorden: heeft hij iets aan die talenkennis, indien hij die bezit?

Ik stel deze vraag, omdat ik ooit heb geleerd om, vooraleer te communie te gaan, de woorden: "Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en mijn ziel zal gezond worden," uit te spreken, of binnensmonds te mompelen, om even later het Lichaam van Christus, dat met zijn bloed werd besprenkeld, in ontvangst te nemen.

'k Weet het: vandaag de dag zijn de dingen ietwat 'gemoderniseerd', teneinde mensen - die, vroeger niet, maar nu wel, kunnen lezen en schrijven - niet al teveel te verwarren. Zo werd het woordje 'ziel' door 'ik of 'lichaam' vervangen. Geen slecht idee - want, hebben alle mensen wel degelijk een ziel?

Reeds eerder vermeldde ik dat velen het verschil niet kennen tussen 'bezieldheid' en 'het hebben van een persoonlijke ziel'; een iets, dat in een ander voertuig/lichaam blijft nabestaan, nadat men dat stoffelijk, en dus tijdelijk en vergankelijk lichaam van zichzelf heeft afgeworpen.

Alles is bezield: elk korreltje zand, elke steen, rots, plant, dier, insect, en zo meer, kortom: alles. Over een ziel, of Zelf, verwerven is een opdracht waaraan weinigen durven beginnen. Natuurlijk, beste lezer, ben jij de énige persoon die wél over een ziel beschikt, en misschien ook aan Zelfkennis doet, zijnde: het Kennen van het Zelf. 'k heb het dus over al de anderen.

Ze zouden eens de vraag "Wie of Wat Ben Ik?" aan zichzelf moeten stellen, en aanhoren wat hun brein of verbeeldingswereld hen te vertellen heeft. Maar, ik ben alweer aan het afdwalen...

Misschien moeten we op een mirakel rekenen bij het uitspreken van de woorden: "Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spréék slechts één woord en ik/mijn ziel/lichaam zal gezond worden...", opdat dat Ene Woord daadwerkelijk aan ons door de Heer wordt geopenbaard.

'k Vrees dat er over de laatste duizenden jaren weinigen zijn wiens ik, lichaam, of ziel, door dat ene woord werd genezen, tenzij: ten tijde van Jezus. Wat denk jij ervan? Of, mocht ik dit onderwerp niet in vraag stellen?...

Nota: zoals reeds eerder vermeld, heeft élk woord een zevental betekenissen/vertalingen; dit, afhankelijk van iemands bewustzijnsniveau. De vertaling of betekenis die jij aan iets geeft of toekent, hoeft dan ook niet met die van de ander overeen te komen. Vergeet de onbegrepen woordjes 'zelf' en 'ziel eventjes, en neem het woordje 'kat', bijvoorbeeld. Welk beeld en beschrijving ervan werd er zonet in in jouw hoofd opgeroepen?...

Ik had het over de bruinkleurige Europese wilde kat. Jij ook? Wees dan ook niet verwonderd dat anderen totaal andere betekenissen toekennen aan woordjes zoals 'zelf' en 'ziel'.

A propos: wist je dat velen zelfs het verschil niet kennen tussen 'ziel' en 'geest'? Zo geven stervende mensen 'de geest', niet 'de ziel'. Indien je alles wat hierboven staat goed hebt gelezen én begrepen, zou je nu moeten weten waarom dit zo is.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht