ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De eerste moderne mens leefde in Afrika met andere mensachtige soorten

Over de Homo naledi, die naast de Homo sapiens zou hebben geleefd.
door Tsenne Kikke - dinsdag 9 mei 2017 20:17

God schiep de mens naar zijn evenbeeld. Eigenlijk was het "naar het beeld van Ons" - maar...: over welke 'mens' of 'mensachtige' was er toen sprake? Over de Homo naledi, die in september 2015 in de Zuid-Afrikaanse 'Rising Star'-grotten werd ontdekt?...

Vroeger was men de mening toegedaan dat hij tussen 3 en 2 miljoen jaar geleden leefde, maar volgens de 50-jarige professor Lee Berger, verbonden aan de Universiteit van de Witwatersrand in Johannesburg, werd hij  tussen 335.000 en 236.000 jaar geleden hier op Aarde geïntroduceerd. Ook wetenschappers verbonden aan de Australische James Cook Universiteit en de Amerikaanse Universiteit van Wisconsin werkten aan het onderzoek mee.

In één van die grotten vond men achteraf talrijke fossielen, waaronder één van de meest complete hominide skeletten die ooit gevonden werd, alsook de overblijfselen van een kind en nog een andere volwassene. En, omdat de ruimten - enkel toegankelijk via smalle tunnels - waarin men de geraamten vond, eerder op begraafplaatsen geleek, bevestigde dit het vermoeden dat die mensachtigen hun doden begroeven.

Nu vermoedt men dat de Homo Naledi er in Afrika in slaagde om 2 miljoen lang tussen andere hominiden te blijven overleven. Vroeger dacht men dat er in die tijd enkel en alleen Homo sapiens (moderne mensen) in Afrika verbleven, die ook al hun doden begroeven.

Indien je er alles wenst over te lezen, raad ik jou aan om op deze link te klikken.

Wat vandaag de dag gepubliceerd wordt, zal in de toekomst nog zeer vele veranderingen ondergaan. Wat mij nu aanbelangt zijn de woorden: "God schiep de mens naar zijn evenbeeld. Eigenlijk was het "naar het beeld van Ons" - maar...: over welke 'mens' of 'mensachtige' was er toen sprake?".

Reeds eerder schreef ik, dat ik nog nooit iemand heb ontmoet die het Bijbelse Scheppingsverhaal ten volle begreep. Neem de proef! Vraag, bijvoorbeeld, aan eender wie op de hoeveelste dag de Bijbelse mens werd geschapen, en ik vermoed dat geen één van hen het juiste antwoord kent. Jij wel?

Draai, of keer het: de Schepper heeft er miljarden jaren over gedaan om een mensenras als de onze te 'scheppen'. En, ondanks het feit dat de uiterlijke verpakkingen drastische wijzigingen hebben ondergaan, zal je - van zodra je een mens beter leert kennen - meestal inzien, dat het primitieve innerlijke bij velen ongewijzigd is gebleven.

Oké: als het over vrienden, kennissen, eigen kinderen of familieleden gaat, kijken we doorgaans door de vingers.

In appelen-en-perentaal uitgelegd, gericht aan mensen, die duizenden jaren geleden noch konden lezen of schrijven...

En tot de vrouw heeft Hij gezegd: `Zeer zwaar zal ik maken de lasten van uw zwangerschap: met pijn zult gij kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, hoewel hij over u heerst.'

En tot de man heeft Hij gezegd: `Omdat gij hebt geluisterd naar uw vrouw en hebt gegeten van de boom die Ik u had verboden, zal de grond vervloekt zijn omwille van u! Zwoegend zult gij van hem eten, alle dagen van uw leven. Distels en doornen zal hij voortbrengen, met veldgewas moet gij u voeden. In het zweet zult ge werken voor uw brood, tot gij terugkeert naar de grond, waaruit gij zijt genomen: gij zijt stof, en tot stof keert gij terug.'

De mens noemde zijn vrouw Eva, want zij is de moeder geworden van alle levenden. En Jahwe God maakte kleren van huiden voor de mens en zijn vrouw en Hij deed hun die aan.

En Jahwe God zei: `Nu de mens in de kennis van goed en kwaad als een van Ons is geworden, wil Ik voorkomen dat hij nog plukt van de boom van het leven; door daarvan te eten, zou hij eeuwig blijven leven!'

Daarom verwees Jahwe God hem uit de tuin van Eden, en moest hij de grond gaan bebouwen waaruit hij was genomen.

Hij verjoeg dus de mens uit de tuin, en aan de oostkant van de tuin van Eden plaatste Hij de kerubs en de vlam van het wentelend zwaard, om de weg naar de boom van het leven te bewaken.

- En nu, nu dat de meesten onder ons kunnen lezen en schrijven, zijn er weinigen die het gehele Scheppingsverhaal kunnen be-grijp-en.

Oké, beste lezer, jij bent misschien één van de enkele uitzonderingen.

Een voorstel, dat ik tot op heden nog nooit heb gedaan: Indien je écht het fijne ervan wil weten, ben ik bereid om via Skype er een lezing over te houden. Maximaal aantal deelnemers: slechts een 4-tal, niet meer - want, anders kunnen alle vragen niet worden beantwoord, vanwege tijdgebrek.

Ga naar bovenaan, klik op 'Berichten', en schrijf wat je te schrijven hebt... :-)

'k Ben benieuwd.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht