ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Ook leefloners maken nu eenmaal deel uit van een tamelijk gezonde maatschappij

Elk jaar zijn er in België meer en meer leefloners.
door Tsenne Kikke - vrijdag 23 september 2016 18:23

Leefloners worden in sommige gevallen 'parasieten van de maatschappij' genoemd. Natuurlijk is de ene leefloner de andere niet. Ik bedoel daarmee dat er uitzonderingen kunnen bestaan. Tenslotte loopt elke leefloner met een reden rond, - of, noem het een 'excuus' - waardoor hij/zij niet aan werk geraakt, of zich niet aan de maatschappelijke voorwaarden kan aanpassen.

En dan spreken we nog maar over België: een landje van amper 11 miljoen inwoners. Je moet je dus niet afvragen hoe moeilijk het is om landen als China of India, met meer dan één miljard inwoners, op een 'democratische manier' te besturen.

Nota: In België is een leefloner een persoon zonder inkomen of andere uitkering, die nog wel een uitkering van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) ontvangt. Zo'n leefloon laat toe, dat een mens zich opnieuw in de maatschappij zou kunnen integreren, en opnieuw een weg naar werk zou kunnen vinden.

"Het helpt gerechtigden hun probleem te benoemen, te onderkennen en een aanpak uit te stippelen vanuit hun eigen concrete situatie. Het probleemoplossend vermogen van de cliënt staat hierbij centraal," deelde Willy Borsus, minister van Maatschappelijke Integratie reeds in april van dit jaar mee.

Indien het 'geïndividualiseerd project voor maatschappelijk integratie' (GPMI) niet wordt gerespecteerd, zijn sancties mogelijk. De focus ligt op een gradatie van de sanctie, maar een schorsing van leefloon van maximaal een maand is mogelijk - drie maanden in het geval van recidive.

Elk jaar blijft het aantal leefloners stijgen.

Terwijl er in 2015 116.149 maandelijks recht hadden op een leefloon was het cijfer in 2016 tot 124.657 personen uitgegroeid. Tel daar het cijfer 433.882 bij, zijnde: het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, die een uitkering ontvangen, en je verkrijgt een idee hoe gezond onze huidige Belgische economie in elkaar zit.

In januari 2016 was 37,5% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,8% tussen 1 en minder dan 2 jaar, en 44,7% 2 jaar of langer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er meer en meer buitenlanders worden aangetrokken om de vacante betrekkingen in te vullen.

Vorig jaar was er dus een ongeziene toename, niet alleen door het toenemende aantal erkende vluchtelingen, maar vooral door de hervorming van de werkloosheidsreglementering, waardoor veel werklozen terugvielen op zo'n leefloon. Bovendien blijkt dat de leefloonpopulatie, wegens het aandeel van erkende vluchtelingen, in de eerste vier maanden van 2016 is toegenomen.

"Onze gegevens tonen aan dat de groei van het aantal mensen die bij het OCMW aankloppen, nog niet snel zal afnemen", zegt Julien Van Geertsom, voorzitter van de 'Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie' (POD MI).

De stijging van het aantal leefloners doet zich zowel in Vlaanderen (+11,2 procent) voor, evenals in Wallonië (+9,3 procent), en in Brussel (+8,6 procent).

Maar...,

... de Belgische geharmoniseerde werkloosheidsgraad van 8,4 procent kan ook 'positief' worden genoemd, omdat het EU-gemiddelde en het gemiddelde van de eurozone respectievelijk 8,4 en 12,1 procent bedraagt, tegenover 5% in China.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht