ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Meer en meer jongeren doen aan zelfverminking

De reden waarom jongeren aan zelfverminking doen, zijn legio.
door Tsenne Kikke - woensdag 14 september 2016 14:45

Volgens de laatste cijfers hebben één op vijf jongeren tussen twaalf en achttien jaar zichzelf ooit eens verwond. Uiteraard zijn er ook volwassenen die zichzelf verwonden, maar concrete cijfers zijn er niet.

Meestal is zelfverwonding een uiting van een onderliggende oorzaak, en kan men er pas mee stoppen als men ermee in het reine is gekomen. Uitzonderingen hierop zijn misschien de mensen die eraan verslaafd zijn, waarbij bij elke zelfverwonding het hormoon endorfine vrijkomt, dat als pijnstiller kan fungeren, maar ook voor een gevoel van euforie of geluk kan zorgen.

Tevens zijn mensen die aan zelfverwonding verslaafd zijn niet gemakkelijk te genezen, omdat ze voor zichzelf het waarom ervan moeilijk kunnen inzien. Tenslotte verkrijgen ze voor zichzelf telkenmale het bewijs 'dat het werkt'.

Andere benamingen voor 'zelfverwonding' zijn 'zelfbeschadiging', 'zelfverminking' en 'automutilatie', en verwijst naar elk sociaal onaanvaardbaar gedrag met betrekking tot opzettelijke en directe verwonding van iemands eigen huid/lichaam. Hiermee wordt het verschil gemaakt met bijvoorbeeld het laten zetten van een tatoeage, wat - omwille van bijvoorbeeld esthetische redenen - wél sociaal aanvaardbaar is; vooral, omdat het in eerste instantie niet de bedoeling heeft zichzelf te pijnigen. Hetzelfde kan dan ook gelden voor wat de initiatierite bij sommige primitieve volkeren betreft.

De meest voorkomende gedragingen zijn: zichzelf snijden, krassen, verbranden, slaan en met hoofd tegen de muur bonken, haren uittrekken, bij jeuk de huid openkrabben, drugs gebruiken, zichzelf zat zuipen, zichzelf vergiftigen, nagels afbijten, zichzelf genitaal verminken, en zo meer.

Daarnaast kan zelfverwonding ook veel ruimer geïnterpreteerd worden. Het verwijst dan naar alle manieren om zichzelf al dan niet opzettelijk schade of pijn te berokkenen. Dit kan dan gaan over gedragingen zoals overmatig drinken/eten, levensgevaarlijke risico’s nemen, chemische of bijtende producten innemen, et cetera. Zelfverwonding kan zowel impulsief gebeuren, evenals heel beredeneerd.

Welke kunnen zoal de redenen zijn waarom iemand zichzelf verwondt?... Alle redenen kunnen niet worden opgesomd, maar de meeste ervan zijn, onder andere:

1) Een manier op innerlijke spanningen, of een opgebouwde prestatiedruk te ontladen.

2) Een uitlaatklep waarbij gevoelens van boosheid, onmacht of verzet worden geuit.

3) Mensen kunnen zich ermee straffen, net zoals in de middeleeuwen kloosterlingen zichzelf konden bestraffen door het dragen van een boeteketting, of door zichzelf te geselen.

4) Dankzij zelfverwonding tracht men psychische pijn in fysieke pijn om te zetten.

5) Net zoals in de arm kan worden geknepen om met de twee voeten terug op te grond te komen, wordt er via automutilatie hetzelfde resultaat nagestreefd. Men wil dus 'wakker worden'.

6) Men tracht zich via zelfverwonding te verdoven.

7) In zeer veel gevallen is het een roep om hulp, de wens om aandacht te verkrijgen, of gewoonweg een manier om mensen op een emotionele manier te chanteren of te manipuleren.

8a) Sommigen, die aan zelfverwonding doen, zijn egotrippers, die fier op zichzelf zijn, omdat ze het bewijs leveren dat ze in staat zijn zichzelf te verwonden en pijnen kunnen verdragen.

8b) Een manier om foto's met anderen via het internet te delen. Sommige voegen er zelfs tips bij om nog efficiënter tewerk te gaan.

9) In sommige gevallen wordt er aan zelfverwonding gedaan uit minachting van het eigen lichaam.

10) Als gevolg van een mentale gestoordheid.

11) Mensen die aan het Lesch–Nyhan syndroom lijden, een genetische aandoening, kunnen zichzelf verwonden via bijten en met het hoofd ergens tegenbonken.

12) Ook kan men zichzelf verwonden, gewoonweg om maar iets te kunnen voelen, al was het maar enkel en alleen pijn.

13) Velen trotseren de pijn, maar kijken ondertussen uit op de rust en ontspanning die daarop volgen.

14) Zeer veel automutilisten hebben een rebels karakter, en hetgeen ze zichzelf aandoen is één van de vele uitingen ervan.

15) Mensen die depressief zijn, of aan bepaalde verantwoordelijkheden wensen te ontsnappen, of een vervelende situatie uit de weg willen gaan, kunnen eveneens aan zelfverwonding doen.

16) Voor sommigen levert het een machtsgevoel op, doordat ze zélf kunnen bepalen wanneer ze pijnen wensen te voelen en wanneer niet.

17) Sadhu's, en andere Hindoeïstische asceten, doen aan zelfverminking om hun goden te behagen, of gunsten van die goden af te dwingen. Ook Sjiieten zijn bekend voor hun zelfgeselingen.

18) Dan zijn er nog mensen die gewoonweg van littekens houden. Dit wordt 'scarificatie' genoemd, zijnde: het versieren van de menselijke huid met behulp van een scherp voorwerp. Een soort van 'bodyart' dus...

19) Et cetera, et cetera, et cetera, waaronder de jongeren wiens spiegelneuronen hen verplichten om anderen na te bootsen.

Automutilatie maakt - net als bij dieren - deel uit van het instinctieve. Zo zal een hagedis zijn staart afwerpen om zich van een aanvaller los te maken. En, een wolf zal zijn eigen poot afbijten als hij ermee in een val vastzit. Op dat moment is de poot dé vijand.

Laten we deze blog afsluiten met ...

Daar waar mannen aan zelfvernietiging kunnen doen via, bijvoorbeeld, alcoholgebruik, roken en drugs, zijn het vooral jonge meisjes en vrouwen die zichzelf lichamelijk op de een of andere manier verminken.

Een uitzondering hierop zijn mannelijke gevangenen. Gevangenissen zijn nu eenmaal oorden waar geweld regelmatig kan losbarsten, en voor gevangenen, die fysieke confrontaties willen vermijden, kan zelfverminking een middel zijn om aan anderen aan te tonen hoe gevaarlijk ze zijn, en op welke krankzinnige manier ze zich kunnen gedragen..., om bij medegevangenen ofwel angst of respect trachten af te dwingen.

Nawoord: "Om te voorkomen dat zelfverminking zich verder verspreidt onder jongeren, moet er op scholen een ruimte worden ingericht waar jongeren discreet zichzelf kunnen verwonden zonder dat de andere studenten het zien," zei CLB-medewerkster Nadine Callens naar aanleiding van een onderzoek rond zelfverminking bij jongeren. Specialisten zijn verdeeld over het idee...

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2019 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht