ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Over het thema 'Masturberen' - Deel 2

Waarom overmatig masturberen niet voor elke mens zo gezond is.
door Tsenne Kikke - zondag 5 juni 2016 6:50

Ik verwittigde reeds dat Deel 2 geen aanrader is voor de mens die zich tevreden stelde met de tekst in Deel 1. Anders gezegd: indien je niet tot de zogenaamde groep van 'zoekende mensen' behoort die aan Zelfkennis wensen te doen, kan de inhoud jou zelfs als onaangenaam overkomen.

Vorig jaar schreef ik over dit onderwerp reeds een korte blog, en eindigde met de volgende woorden: "Een ander nadeel, zijnde: energieverspilling, is een thema dat niet voor gewone stervelingen is weggelegd, maar enkel en alleen voor mensen die aan behoud van energie willen doen, om die energie dan voor iets anders te gebruiken dan voor kindjes te maken.

Maar, zelfs dan is jezelf zo nu en dan eens ontlasten wél aangewezen, omdat elk 'verdiep' in het menselijk lichaam voeding nodig heeft, waarvan de restanten uit het lichaam moeten worden verwijderd. Het is enkel de overdaad die schaadt.

En, als je als gehuwde man vreemdgaat, of als vrijgezel dan toch een potje zoekt waar jouw dekseltje misschien op past - of, een potje, waarin je je wenst te ontlasten, volg Osho's raad op en kies voor een propere wc-pot.

Ontslapen

Ook over 'ontwaken' heb ik het reeds meermaals gehad; een proces, dat het gehele leven in beslag kan nemen. In het boekje 'Gurdjieff: de mens en zijn werk' van Martin Ekker staat het volgende over 'Slaap' en Ontwaken' afgedrukt...

Wij gaan volgens Gurdjieff slaapwandelend door het leven. "Het zal u verbazen", zegt hij, "indien ik u zeg dat het voornaamste kenmerk van het 'zijn' van de moderne mens - een kenmerk dat alles verklaart wat in hem ontbreekt - de slaap is. De moderne mens leeft in slaap, in slaap wordt hij geboren en in slaap sterft hij...

Wat 'helder bewustzijn' genoemd wordt, is slaap en een slaap die veel gevaarlijker is dan de slaap 's nachts in bed... Alles wat de mensen zeggen en alles wat zij doen, zeggen en doen zij in slaap. Dit alles kan geen enkele waarde hebben. Alleen ontwaken en wat tot ontwaken leidt, heeft in werkelijkheid waarde...

Hoe te ontwaken? Hoe aan deze slaap te ontkomen? Dit zijn de belangrijkste levensvragen waarvoor een mens zich ooit gesteld kan zien. Maar eerst is het nodig van het feit zelf van de slaap overtuigd te zijn . .. Een mens kan niet uit zichzelf ontwaken.

Zij die willen ontwaken, moeten iemand vinden en hem huren om hen wakker te maken en te beletten weer in slaap te vallen. Anders is het onmogelijk te ontwaken.

Er is niets nieuws in het denkbeeld van slaap. Vrijwel sinds het begin der schepping is de mensen voorgehouden, dat zij slapen en dat zij moeten ontwaken. Hoeveel keer wordt dit bijvoorbeeld niet in de Evangeliën gezegd? 'Ontwaakt', 'waakt', 'slaapt niet'. Christus' discipelen sliepen zelfs toen hij voor de laatste maal bad in de hof van Gethsemane...

In alle ernst, men heeft mij verscheidene malen gevraagd waarom er in de Evangeliën niets over slapen wordt gezegd. En dat terwijl er bijna op iedere pagina over wordt gesproken. Dit bewijst eenvoudig dat de mensen de Evangeliën slapend lezen."

Bij een andere gelegenheid spreekt hij over de aard van onze slaap en de krachten die ons verhinderen te ontwaken: "Er zijn duizenden dingen die een mens verhinderen te ontwaken, die hem in de macht van zijn dromen houden. Om bewust te kunnen handelen met het doel te ontwaken, is het nodig de aard van de krachten te kennen die de mens in zijn slaaptoestand houden."

De gehele inhoud van dit boekje kan je op het internet gratis inlezen via deze link.

Als inleiding op het thema 'Masturbatie' kan ik de tekst op bladzijde 45 en volgende aanraden. Het draagt de titel: 'Onze energiehuishouding'.

"Het menselijk organisme", zegt Gurdjieff, "is te vergelijken bij een chemische fabriek die opgezet is met een zeer grote produktiecapaciteit. Maar in de gewone levensomstandigheden haalt deze fabriek nooit de volle productie omdat slechts een klein deel van de machinerie wordt benut en dit deel alleen maar juist zoveel produceert als nodig is voor de instandhouding van de fabriek zelf. Een fabriek op zo'n manier laten werken is natuurlijk in hoge mate oneconomisch. De fabriek, met haar hele machinerie en ingewikkelde apparatuur. produceert in feite niets en dient dus geen enkel nuttig doel omdat zij alleen maar - en dan nog met moeite - zichzelf in stand houdt."

De grondstoffen waarmee de fabriek van ons organisme werkt, zijn het voedsel dat wij eten en drinken, de lucht die wij inademen en onze impressies.

Gurdjieff laat aan de hand van een belangwekkend schema zien hoe deze drie soorten grondstoffen in ons organisme worden getransformeerd en veredeld tot de fijnere materies of meer potente energieën die nodig zijn voor het functioneren van onze verschillende centra.

Maar er is iets mis. Enerzijds blijft de productie van de hoogwaardige energieën ver onder de maat, anderzijds vloeit het overgrote deel van onze energie volkomen nutteloos weg door verschillende lekken. Eén van deze lekken werd reeds genoemd: de negatieve emoties.

"Onze energie", zegt Gurdjieff, "wordt hoofdzakelijk verbruikt in onnodige en onaangename emoties, in angstige verwachting van alle mogelijke en onmogelijke onaangename dingen, in een slecht humeur, onnodige haast, nervositeit, geprikkeldheid, verbeelding, dromerijen, enzovoorts. Wij verspillen energie door de verkeerde werking van onze centra; aan onnodige spanningen in de spieren die in geen enkele verhouding staan tot de te verrichten arbeid; aan onophoudelijk gepraat dat een geweldige hoeveelheid energie vergt; aan onze nooit aflatende 'belangstelling' voor de dingen die om ons heen of met andere mensen gebeuren en die ons helemaal niet aangaan; door het voortdurend weggezogen worden van onze 'aandacht', enzovoort, enzovoort."

En wat de hoogwaardige energieën betreft, waarvan onze innerlijke groei en de ontwikkeling van hogere vermogens afhankelijk is, laat Gurdjieff ons aan de hand van het reeds vermelde schema zien op welk punt precies de productie ervan, wanneer wij ons laten leven zoals wij leven, stagneert en moet stagneren, en waar dus ons aangrijpingspunt ligt om haar tot een groot veelvoud op te voeren."

Behoud van energie

Het komt er op neer dat mensen, die eerder waarde hechten aan de opbouw van de zogenaamde 'innerlijke lichamen', er goed aan doen om controle over het stoffelijke lichaam te verkrijgen, opdat de seksuele energieën niet worden aangewend om een stoffelijk lichaam aan te maken - in de vorm van een baby - maar voor een 'innerlijk lichaam', dat nodig is indien men bij de dood, zijnde: het afleggen van het stoffelijk lichaam - in dat ander lichaam wenst over te stappen - of, noem het 'verhuizen'.

Bijkomend vraagje: hecht je geloof aan het feit, of de mogelijkheid, dat menstypen als een Boeddha of Jezus ooit hebben bestaan? Zo ja: laat jouw verbeelding het toe om een masturberende Boeddha of een masturberende Jezus in te prenten? Waarom wel?... Waarom niet?....

Enerzijds was deze vraagstelling een zeer goed voorbeeld om zowel de kwaliteit van je brein uit te testen evenals de diepgang van het woordje 'zelfbevlekking' aan te voelen of gewaar te worden, maar anderzijds moet het menselijke lichaam zo nu en dan eens wel degelijk worden ontlast, of noem het: 'worden ontgift' - met de nadruk op 'zo nu en dan eens', tenzij een mens zich aan de instinctieve drang toegeeft om de waardevolle lichamelijke energieën nodeloos te verspillen - schreef ik reeds eerder.

Bij mensen, die hun seksuele energieën voor de aanmaak van innerlijke lichamen aanwenden, geschiedt die ontlasting automatisch, en hoeven ze dus zelf geen handje toe te steken, noch op zoek gaan naar 'een proper toilet', tenzij men energieën wenst uit te wisselen.

Innerlijke Alchemie

Geestelijken werden in de Oudheid geacht om tijdens hun Aardse bestaan aan hun 'geestelijk lichaam' te werken - ook weleens 'mentaal lichaam', of 'spiritueel lichaam genoemd'. De symboliek met betrekking tot het omzetten van het onedele in het edele wordt al eeuwenlang via de wereld van de Alchemie aan de mens geopenbaard, "indien een mens met de ogen die hij heeft zou kunnen zien", wordt er in onderstaand filmpje vermeld.

Nogmaals: wie zei alweer "Ontwaak!" - "Word Wakker! - "Ontslaap!"... Ter vergelijking: als iemand met een hogere vorm van 'zijn' jouw vannacht - terwijl je volop aan het dromen bent - jou zegt dat je droomt, zou je die persoon - tijdens dat bezoek in jouw droom - niet geloven.

Anders gezegd: moest zo iemand, aan jou - op dit eigenlijke moment -  vertellen dat je niet bij volle bewustzijn bent en dat je nu slaapt, zou je die persoon ook niet kunnen geloven. Zo sterk werkt de hypnotische Slaap op elke mens in, waardoor ontwaken niet enkel en alleen een bijna onmogelijke opdracht is, maar dat de woorden eveneens als ongelooflijk in de oren zullen klinken, verworpen zelfs.

Misschien is het dan toch waar, dat mensen ogen hebben waarmee ze niet zien, en oren waarmee ze niet horen. Zoek het eens voor jezelf uit, maar aanvaard het feit dat een traditionele hoortest niets zal uithalen, noch een bezoek aan de oogarts. :-)

En, voor de 'zieners': enkele afbeeldingen uit de 17e eeuw...

Nawoord: weet je nu nog waarover deze tekst oorspronkelijk handelde? Herlees alles misschien nog eens...

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht