ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Indien je opnieuw zou geboren worden, zal je dan dezelfde dingen doen?

Wist je, dat er mensen zijn die denken dat ze uit eigen beweging dingen kunnen 'doen'?
door Tsenne Kikke - zaterdag 20 februari 2016 17:06

Sommige mensen leven in de vaste overtuiging dat ze kunnen 'doen'. Ik bedoel: een doen in de ware betekenis van het woord, tenzij je denkt dat alle automatische gedragspatronen, zoals eten, drinken, werken, gaan slapen, enzovoorts, iets met dat 'doen' te maken hebben. Bovendien zijn het de hersenen die voor de mens bepalen hoe hij op een prikkel moet ageren of reageren. Aan jou wordt er dus niets gevraagd - achteraf, misschien.

Dit alles is moeilijk te begrijpen, totdat je voor jezelf meemaakt dat je in een bepaalde situatie totaal anders reageerde dan hetgeen je je voordien had voorgesteld. De hoofdreden daarvan is, dat het mechanische niveau van bewustzijn eerder aanleunt bij de slaap- en droomtoestand dan bij een hoger niveau. In wezen kan een mens onmogelijk zijn huidige bewustzijnsniveau waarin hij zich bevindt ontstijgen, tenzij hij 'ontwaakt'. Wie zei alwaar: "Ontwaak!" - "Word wakker!" - "Ontslaap!"?

Over de Slaap ...

... drukte ik reeds eerder de volgende tekst af. Neem de woorden alsjeblieft niet als een belediging op, maar vertaal ze als 'prikkels', die jou eventueel kunnen doen na-denken.

Nadat Gurdjieff de vier bewustzijnstoestanden had uitgelegd, zei hij het volgende:

"Om te begrijpen wat het verschil is tussen de bewustzijnstoestanden, keren wij terug tot de eerste bewustzijnstoestand, de slaap. Deze is volkomen subjectief. De mens is verzonken in dromen. Of hij zich deze al dan niet herinnert, doet er weinig toe. Zelfs wanneer enkele reële indrukken - geluiden, stemmen, warmte, kou, de gewaarwording van het eigen lichaam - tot hem doordringen, wekken deze slechts fantastische subjectieve beelden in hem op. Dan ontwaakt hij.

Op het eerste gezicht is dit als een totaal andere bewustzijnstoestand. Hij kan zich bewegen, met andere mensen spreken, plannen maken, gevaren zien en deze vermijden, enzovoorts. Ogenschijnlijk bevindt hij zich in een betere toestand dan toen hij sliep. Maar als wij hier wat dieper op ingaan, als wij een blik in zijn innerlijke wereld werpen, zijn gedachten en de drijfveren van zijn handelingen nagaan, dan zullen wij zien dat hij in vrijwel dezelfde toestand verkeert als toen hij sliep.

Het is zelfs erger - want, in de slaap is hij passief, dat wil zeggen: hij kan niets doen. In de waaktoestand, daarentegen, kan hij voortdurend iets doen en de gevolgen van al zijn handelingen hebben hun weerslag op hemzelf en op zijn omgeving. En toch herinnert hij zichzelf niet. Hij is een machine, alles gebeurt met hem. Hij kan de stroom van zijn gedachten niet stopzetten, hij kan zijn verbeelding, zijn gevoelens, zijn aandacht niet beheersen. Hij leeft in een subjectieve wereld van 'ik hou van', 'ik hou niet van', 'ik vind het prettig', 'ik vind het niet prettig', 'ik verlang', 'ik verlang niet'; dat wil zeggen: in een wereld, waarin hij meent te houden van of niet te houden van, te verlangen of niet te verlangen. Hij ziet de werkelijke wereld niet. De werkelijke wereld gaat voor hem schuil achter de muur der verbeelding. Hij leeft in slaap. Hij slaapt. Wat 'helder bewustzijn' genoemd wordt, is slaap, en een slaap, die veel gevaarlijker is dan de slaap 's nachts in bed.

Laten wij een gebeurtenis nemen uit het leven van de mensheid. Oorlog bijvoorbeeld. Er woedt op dit ogenblik een oorlog (nota: deze woorden dateren van 1915). Wat betekent dat? Het betekent, dat miljoenen slapende mensen proberen miljoenen andere slapende mensen te vernietigen. Dit zouden zij natuurlijk niet doen als zij ontwaakten. Alles wat er gebeurt, komt voort uit deze slaap.

Beide bewustzijnstoestanden, slapen en waken, zijn even subjectief. Alleen door zichzelf te herinneren, kan de mens werkelijk ontwaken. En dan krijgt het hele hem omringende leven voor hem een ander aanzicht en een andere betekenis. Hij ziet dat dit het leven is van slapende mensen, een leven in slaap. Alles wat de mensen zeggen en alles wat zij doen, zeggen en doen zij in slaap. Dit alles kan geen enkele waarde hebben. Alleen ontwaken en wat tot ontwaken leidt, heeft in werkelijkheid waarde.

Hoe vaak heeft men mij hier niet gevraagd, of er een einde aan oorlogen gemaakt kan worden. Zeer zeker kan dat. Hiervoor is alleen maar nodig dat de mensen ontwaken. Dat lijkt een kleinigheid. Het is echter het allermoeilijkste wat er bestaat, omdat deze slaap wordt veroorzaakt en in stand gehouden door het hele ons omringende leven, door alle levensomstandigheden.

Hoe te ontwaken? Hoe aan deze slaap te ontkomen? Dit zijn de belangrijkste levensvragen waarvoor een mens zich ooit gesteld kan zien. Maar eerst is het nodig van het feit zelf van de slaap overtuigd te zijn. Dat is echter alleen mogelijk door te proberen te ontwaken."

Verschillen mensen van elkaar?...

Bovenvermelde woorden sprak George Ivanovich Gurdjieff honderd jaar geleden uit. Het lichaam zélf is een perfecte machine: het reguleert zichzelf. Maar, omdat de mens dermate met dat lichaam is vergroeid, leeft hij in de hypnotische veronderstelling dat hij dat lichaam is.

Op een bepaald moment maakte Ouspensky de volgende opmerking: "De mensen zijn zo verschillend. Ik geloof niet dat men ze allemaal onder eenzelfde noemer kan onderbrengen. Er zijn wilden, er zijn gemechaniseerde mensen, er zijn intellectuelen, er zijn genieën."

"Zeer juist," zei Gurdjieff, "de mensen verschillen heel veel van elkaar, maar dat wat de mensen werkelijk van elkaar onderscheidt, kent u niet en kunt u niet zien. Het verschil waar u over spreekt, bestaat eenvoudig niet. Dat moet u goed begrijpen. Alle mensen die u ziet, alle mensen die u kent, alle mensen die u nog zult leren kennen, zijn machines, werkelijke machines die enkel reageren op uiterlijke invloeden, zoals u zelf zei. Zij worden als machines geboren en als machines sterven zij. Wat hebben wilden en intellectuelen hiermee te maken? Zelfs nu, op dit ogenblik terwijl wij hier met elkaar zitten te praten, proberen verscheidene miljoenen machines elkaar te vernietigen. Wat voor onderscheid bestaat er tussen hen? Waar zijn de wilden en waar de intellectuelen? Zij zijn allemaal gelijk ...

Maar er bestaat een mogelijkheid om machine-áf te worden. Daaraan moeten wij denken en niet over de verschillende soorten machines die er bestaan. Natuurlijk zijn er verschillende machines: een auto is een machine, een grammofoon is een machine, een geweer is een machine. Maar wat zegt dat? Alles is hetzelfde - het zijn allemaal machines."

- "Wat is uw mening over de moderne psychologie?", was Ouspensky's volgende vraag.

"Voordat wij het over psychologie hebben, moeten wij duidelijk weten op wie deze betrekking heeft en op wie niet," zei hij. "Psychologie heeft betrekking op mensen, op menselijke wezens. Welke psychologie" (hij legde de nadruk op dit woord) "kan er bestaan met betrekking tot machines? Mechanica, geen psychologie, is er nodig voor de studie van machines. Daarom beginnen wij met de mechanica. Het is nog een heel lange wieg naar de psychologie."

- "Kan men ophouden een machine te zijn?"...

"Dát is dé vraag," zei Gurdjieff „Als u dit soort vragen meer gesteld had. zouden wij misschien verder zijn gekomen met onze gesprekken. Het is mogelijk op te houden een machine te zijn, maar daartoe is het allereerst nodig de machine te kennen. Een machine, een werkelijke machine kent zichzelf niet en kan zichzelf niet kennen. Wanneer een machine zichzelf kent, is ze geen machine meer, tenminste niet zo'n machine als ze eerst was. Zij begint reeds verantwoordelijk te worden voor haar daden."

- "Dit wil dus volgens u zeggen dat een mens niet verantwoordelijk is voor zijn daden?".

"Een mens," (alweer nadruk op dit woord) "is verantwoordelijk. Een machine niet."

Gevangenissen hebben hun eigen wetten

In de Verenigde Staten werd gisteren de Afro-Amerikaanse Albert Woodfox, die 43 jaar van zijn leven in een isoleercel heeft doorgebracht, op zijn 69e verjaardag vrijgelaten.

Woodfox kwam oorspronkelijk in de gevangenis op beschuldiging van gewapende overval. Hij werd achteraf, samen met twee andere Afro-Amerikanen, Robert King en Herman Wallace, veroordeeld voor de moord op een gevangenisbewaker in 1972. Woodfox heeft steeds ontkend de moord op de bewaker te hebben gepleegd. Hij werd veroordeeld op basis van 'indirect bewijs': getuigenissen van drie gevangenen.

Bij het verlaten van de gevangenis werd hem gevraagd of hij, als hij het kon overdoen, iets anders zou doen, op de dag in 1972 waarop de bewaker werd gedood. "Er zijn krachten waarover je geen controle hebt", zei hij, "er is niet veel wat je kunt doen".

In wezen kan een mens niets 'doen'. Het énige wat hij kan doen, is: alles wat hem overkomt, ondergaan. Of, hou jij er anderen dingen op na, gebaseerd op eigen levenservaring?

... Zelfs pauzen, zijnde plaatsbekleders van Jezus Christus op Aarde, kunnen uit hun rol vallen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Man has no individual I. But there are, instead, hundreds and thousands of separate small "I"s, very often entirely unknown to one another, never coming into contact, or, on the contrary, hostile to each other, mutually exclusive and incompatible. Each minute, each moment, man is saying or thinking, "I". And each time his I is different. just now it was a thought, now it is a desire, now a sensation, now another thought, and so on, endlessly.

Man is a plurality. Man's name is legion.”

- G.I. Gurdjieff -

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht