ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Liefde: Linda en Bruce hernieuwden hun jaarlijks huwelijkscontract !

Liefde uit zich in diverse vormen en gedaantenn en tegenwoordig aanvaard de breeddenkende mens eender welke variëteit als 'normaal'.
door Tsenne Kikke - dinsdag 29 december 2015 0:36

Dat 'vrije wil' een illusie zou kunnen zijn, en dat de mens geregeerd wordt door de inhoud van zijn brein, kan worden bevestigd van zodra je enkele minuten met iemand een diepzinnig gesprek hebt gevoerd. Ikzelf heb het over de jaren afgeleerd om met breinen te discuteren, en dan ook automatisch met de lichamen waarin ze zich bevinden.

Over de jaren heb ik tevens van oppervlakkigheden leren houden. Oppervlakkige contacten laten nog het mooie in de mens zien, vind ik. Het is van zodra je iemand veel beter leert kennen, dat je in aanraking komt met de verschillende hersenkronkels, opinies, geloofsovertuigingen, aangeleerde gewoonten, aangeboren neigingen, en zo meer.

Je komt daarbuiten het een en ander tegen... Zo kan een mens, bijvoorbeeld, op alles en nog wat verliefd worden. Maar, dankzij het feit dat we in de 21ste eeuw leven, zijn we bereid om dingen, die indertijd ziekelijk of als knettergek of abnormaal werden beschouwd, te aanvaarden alsof ze dagelijkse kost zijn. Voorbeelden ervan zijn legio.

Zo kunnen we beseffen dat het voor Linda Ducharme uit Gibstonton, Florida, vorige week woensdag een heel bijzondere en tevens een gelukkige dag was, omdat ze de jaarlijkse huwelijksbelofte met haar echtgenoot Bruce vernieuwde. De enige eigenaardigheid hierin was dat Bruce geen man is, maar een enorm groot kermisrad.

Ducharme lijdt aan het syndroom Objectum-seksualiteit; een thema, dat ik reeds eerder heb behandeld: zowel hier als hier.

'Lijden' is een zwaar woord, gewoonweg omdat Linda er niet onder lijdt, integendeel: ze geniet er ten volle van; een iets, dat vele gestoorde geesten met hun symptomen, of uitdrukkingsverschijnselen doen.

Ook 'gestoorde geesten' worden tegenwoordig als normaal beschouwd, en zo blijven we in die meest eigenaardige pot ronddraaien.

In elk geval: voor de Staat van Florida zijn Bruce - wiens ware naam 'Skydiver' is - en Linda officieel erkend als een gehuwd koppel. De ceremonie stond onder leiding van een ex-katholieke priester; die, wegens het erkennen van dit huwelijk, als priester ontslag nam. "Ik verbind jullie, vlees aan staal," zei hij tegen het gelukkig koppeltje.

Momenteel zijn ze al 33 jaar bij elkaar. Wel is Bruce niet haar eerste liefde. Voordat ze hem in 1982 leerde kennen, had Linda reeds een kortstondige relatie gehad met een vliegtuig en met een trein, die spijtig genoeg ontspoorde en nadien nooit meer op de rails werd gezet.

Net zoals elke relatie ervoeren Linda en Bruce eveneens diverse problemen. In 1986, bijvoorbeeld, werd het reuzenrad door een hevige storm zwaar beschadigd en moest het voor herstellingswerken naar Wichita, Kansas worden verstuurd. Ook ontbraken er stukken, die door de wind werden weggeblazen, en voor haar was het belangrijk dat Bruce zijn originele onderdelen één voor één terugkreeg. Na lang zoeken was ze in staat alles opnieuw bij elkaar te schrapen om Bruce, na zijn genezingsproces, terug in volle glorie aan het werk te zien.

Laten we hen een knettergek gelukkig nieuw jaar en toffe wittebroodsweken toewensen...

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2019 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht