ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Bestaat reïncarnatie? Zo ja, wie of wat reïncarneert?

Geloof jij in een vroeger en toekomstig leven?…
door Tsenne Kikke - maandag 14 september 2015 12:51

Reïncarnatie is een thema dat me al vele jaren boeit. Geen mens weet of het ja dan neen wel bestaat, maar sommige mensen geloven er graag in.

Nogmaals: geen mens weet het - zelfs zij die denken van wel - maar, indien je een grondige studie van de mens maakt, leidt de uitgang van de trechter - waarin men alle voorradige informatie heeft gegoten - tot vrij logische conclusies.

Anders gezegd: ondanks het feit dat we misschien heel graag willen hebben dat we ooit hebben bestaan en ooit nog weleens zullen terugkomen, moeten we met alles rekening houden - niet enkel en alleen met het onbewijsbare, het immateriële, en het denkbeeldige, maar eveneens met dingen waarvan we wel degelijk het een en ander afweten.

Waar, of onwaar?

Neem het wonder 'jijzelf', bijvoorbeeld. Jij bent in wezen het product van de versmelting van een mannelijke zaadcel met een vrouwelijke eicel, niets meer, niets minder, misschien. Hoe dat product, na die versmelting is geëvolueerd, kan je in boeken lezen, zelfs op YouTube-filmpjes bekijken, en het resultaat ervan in elke spiegel bewonderen.

Zo heeft alles wat leeft een beginsel. Een wolf, bijvoorbeeld, sterft nadat hij Moeder Natuur heeft gediend. Hij moet voor een nageslacht zorgen, zichzelf voeden - en, eenmaal gestorven, iets anders voeden. In de gehele kosmos wordt alles omgezet en daardoor gaat er nu eenmaal geen greintje energie verloren.

Nu kunnen verbeeldingsrijke mensen een wolvenhemel verzinnen, en over wolvenreïncarnatie spreken en zeggen dat het pas geboren wolvenjong reeds eerder heeft geleefd, en zo meer.

In wezen is het ten dele dé waarheid, want het genetisch materiaal waaruit het bestaat, bevat informatie van zowel de ouders, de voorouders, de overgrootouders, enzovoorts, ... tot aan de zogenaamde 'eerste wolf'. Zo ver kan het reiken.

Waar, of onwaar?

Moest dat wolvenjong over een menselijk bewustzijn beschikken, en ook over een taal, dan zou hij daar vele wonderbaarlijke evolutionaire verhalen over kunnen vertellen.

Eenzelfde voorbeeld kan ik voor eender wat leeft aanhalen: ook dus voor een plant, virus, of bacterie.

Zo heeft elke bacterie in en op jouw lichaam een functie. Noem het 'een roeping', een 'levensmissie', of wat dan ook. En, moest het eveneens over een menselijk bewustzijn beschikken, met inbegrip van de verbeelding, dan zou het van zichzelf kunnen zeggen dat alle taken die het uitvoert 'betekenis aan zijn leven geeft'. Bovendien kan het zelfs grootmoedig, of zo fier al een pauw, beweren dat het het lichaam van zijn Schepper bewoont, en er dus deel van uitmaakt.

Waar, of onwaar?

Natuurlijk kan elke bacterie van zichzelf zeggen dat het 'reïncarneert', omdat zijn plaats en functie - zolang de gastheer niet té oud wordt - door een andere bacterie wordt ingenomen - en, het kan er zelfs een 'bacteriehemel' bij verzinnen.

Terug naar de mens ...

Men kan beweren dat elke baby met een tabula rasa wordt geboren, hetgeen niet de volledige waarheid is indien je het genetisch materiaal waaruit het is samengesteld onder de microscoop van jouw denken legt.

Het erfelijke materiaal van het lichaam ligt opgeslagen in de kern van alle lichaamscellen. Een volwassene heeft ruim 5.000 miljard lichaamscellen. Het genetische materiaal bestaat uit spiraalvormige strengen DNA, die op een complexe manier gerangschikt zijn en zo de chromosomen vormen. Elke menselijke cel bevat 22 paren autosomale chromosomen (chromosomen, die geen geslachtschromosomen zijn) en één paar geslachtschromosomen, die het geslacht van de vrucht bepalen. Mannen bezitten één X-chromosoom en één Y-chromosoom. Vrouwen bezitten twee X-chromosomen, waarvan er slechts één actief is. Kortom: in totaal 46 chromosomen.

Aangezien een vrouw twee X-chromosomen bezit, beschikt zij over tweemaal zoveel X-gebonden genen als een man. Dan lijkt er dus een overmaat aan bepaalde genen te zijn. Maar, één van de twee X-chromosomen in elke cel van de vrouw (met uitzondering van de eicellen in de eierstokken) wordt al in een vroeg stadium van de foetale ontwikkeling geïnactiveerd. Het inactieve X-chromosoom (het lichaampje van Barr) is onder een microscoop te zien als een dicht klompje in de celkern.

Een extra autosomaal chromosoom kan daarentegen in de vroege ontwikkelingsfase van de foetus fataal zijn en tal van ernstige lichamelijke en geestelijke afwijkingen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down, die zowel de geestelijke als de lichamelijke ontwikkeling vertraagt.

Ook afwijkingen in één of meerdere genen, vooral in recessieve genen, komen vrij vaak voor. Ieder mens is drager van gemiddeld zes tot acht afwijkende recessieve genen. Deze genen veroorzaken echter alleen een afwijking in de celfuncties als er twee gelijksoortige recessieve genen aanwezig zijn. In het algemeen is de kans dat iemand twee gelijksoortige afwijkende recessieve genen heeft zeer klein. Bij kinderen van ouders die nauw verwant zijn, is deze kans echter groter. De kans is ook hoger binnen besloten gemeenschappen waarvan de leden niet buiten de groep trouwen.

Een afwijkend gen kan overgeërfd zijn of spontaan ontstaan als gevolg van een mutatie, zijnde: een plotselinge verandering in een gen. Afhankelijk van het feit of de mutatie wel of geen invloed op de voortplantingscellen heeft, kan de mutatie aan de volgende generaties worden doorgegeven - of, vanzelf verdwijnen wanneer de drager overlijdt.

Een voorbeeld van een veel voorkomende eigenschap van een X-gebonden recessief gen is kleurenblindheid voor rood/groen. Deze afwijking komt voor bij ongeveer 10% van alle mannen, maar vrijwel nooit bij vrouwen. Bij mannen is het gen voor kleurenblindheid afkomstig van een meestal normaal ziende moeder die draagster is van het betreffende gen. Het gen is nooit afkomstig van de vader, die in plaats van een X- een Y-chromosoom levert. Dochters van kleurenblinde vaders zijn zelden kleurenblind, maar zijn altijd draagster van het gen voor kleurenblindheid.

Non-stop wordt er onderzoek gedaan naar afzonderlijke genen om meer over bepaalde lichamelijke ziekten te weten te komen - maar, wat geestesziekten betreft, laten de daarbij gepaard gaande inspanningen veel te wensen over.

Celdeling

Wanneer cellen zich delen - om te groeien of om afgestorven cellen te vervangen - verdubbelt het DNA zichzelf. De DNA-helix ontrolt zich en via een gefaseerd proces vormt zich een nieuw DNA-molecuul. Als alles normaal verloopt, bevat elke nieuwe cel DNA dat identiek is aan dat van de oorspronkelijke cel. Als er iets misgaat, ontstaat er een mutatie. Een mutatie is vaak fataal voor de cel en de cel gaat dan te gronde. Een mutatie kan minimaal zijn en geen merkbare gevolgen hebben. In andere gevallen is de mutatie niet dodelijk voor de cel, maar ontstaat er wel een verandering die een nadelig of juist gunstig effect voor de cel kan hebben.

Ik kan er ellenlange bladzijden over schrijven, en al de informatie op het internet kopiëren, maar misschien heb je al door dat de mens niet met een onbeschreven lei werd geboren, en dat het onderbewustzijn zaken, die in de cellen sedert de geboorte zijn opgeslagen, op eigen manier in beelden zal vertalen. Zaken, eigen aan voorvaders, vertaald in beelden van vandaag.

'Welke zaken?' kunnen we onszelf afvragen. Geen dagdagelijkse, maar zaken die een diepe indruk hebben nagelaten. Momenten dat een voorvader enorme angsten heeft doorstaan, of het moment dat hij door een wild dier werd aangevallen maar het heeft overleeft, bijvoorbeeld. Ik heb het dus over schokken - emotionele momentopnamen, die in elke cel van zijn lichaam bewaard zijn gebleven en aan het nageslacht werd doorgegeven.

Zo ben jij, als het product van die versmelting van twee cellen, met al die 'voorvaderlijke' emoties opgeladen; basisinformatie, nodig om te overleven. Tegenwoordig niet zozeer in onze gewesten, maar in oorlogsgebieden nog wel, bij primitieve stammen evenzeer.

Kortom: indien je zaken uit 'jouw verleden herinnert', is de kans groot dat je 'andermans ervaringen' vertaalt, en dus niet de jouwe.

Wat het thema reïncarnatie betreft, kunnen kan ik dus uren en uren doorgaan. Niet met antwoorden te geven op vragen waarop er geen antwoorden kunnen bestaan, net als: 'Bestaat er een God? -'Bestaan de 33 miljoen Hindoeïstische goden?', maar vragen, zoals:

Welke van jouw 1001 'ikjes' zal er na dit leven overblijven, en dan ook nog eens reïncarneren? Of, geloof je eerder in verblijfplaatsen, zoals een hemel, hel en vagevuur? En, stel dat je incarneert...: wil je echt waar al de ervaringen van dit leven nog eens opnieuw meemaken en overdoen?   Enzovoorts, enzovoorts.

Jawel: ik kan er boeken over schrijven. Maar, wie is bereid die te lezen? Zoals Gurdjieff reeds aanhaalde, wil geen mens de waarheid weten.

Waar, of onwaar?

Tot besluit: ikzelf denk dat, als reïncarnatie wel degelijk bestaat, net als wedergeboorte misschien, of een leven aan de andere zijde, enzovoorts, het slechts voor enkelingen is weggelegd. In Bijbelse taal uitgedrukt: de mens is stof en keert tot datzelfde stof weer, doden begraven de doden, en dergelijke meer.

Maar, indien je in alle onwetendheid dan toch in reïncarnatie geloof stelt, wens ik jou alle geluk en succes toe in al jouw volgende levens - want, enkel dan zul je 'doen' wat je dit leven had kunnen doen, doch alsmaar blijft uitstellen.

Waar, of onwaar?

Voor de na-Denkers...: Ikzelf weet dus ook niet of reïncarnatie ja dan neen een werkelijkheid is - maar, indien we over dat thema wensen te filosoferen, moeten we het lef hebben om eveneens de erfelijksleer erbij te betrekken. Nietwaar, of niet waar?

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht