ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Nederland telt 510.000 actuele cannabisgebruikers

De vraag is: "Hoe komen aan al die cijfers?"…
door Tsenne Kikke - dinsdag 11 augustus 2015 12:01

Indien je de rapporten leest en de cijfers ervan gelooft, mag je blij zijn indien je in Nederland iemand ontmoet die niet stoned is. Zo verscheen vorige maand het resultaat van CBS en het Trimbos-instituut op basis van gegevens uit de Gezondheidsenquête/ Leefstijlmonitor 2014. De ganse tekst vind je door op deze link te klikken.

Het gebruik van cannabis, cocaïne, ecstasy, amfetamine, paddo’s, GHB, LSD en heroïne werd geïnventariseerd in een representatieve aselecte steekproef van de bevolking van 15 tot en met 64 jaar. Aan het onderzoek namen 5.867 mensen in deze leeftijdsgroep deel. De vragenlijst werd via internet of een persoonlijk interview afgenomen. In het geval van een persoonlijk interview konden respondenten de vragen over drugs zelf invullen.

5.867 personen namen aan de enquête deel..., en omgerekend naar de bevolking bedroeg het aantal actuele cannabisgebruikers 510.000. Zo doen ze dat dus.
 
Het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA maakt jaarlijks een schatting van het druggebruik in de EU-28. Het percentage gebruikers in de leeftijd 15-64 jaar en 15-34 jaar wordt gewogen voor het aantal inwoners per land. Er bestaan echter grote verschillen tussen de landen in peiljaar, meetmethode en steekproef, hetgeen een directe vergelijking tussen landen compliceert.

Indien we niettemin het percentage recente (laatste jaar) gebruikers van cannabis, cocaïne, ecstasy en amfetamine vergelijken met deze schatting van het EU gemiddelde, ligt het drugsgebruik in de Nederlandse bevolking hoog, met name voor ecstasy en amfetamine.

- Voor cannabis ligt het percentage volwassen Nederlanders dat in het afgelopen jaar cannabis gebruikte op 8,0%. Dat ligt boven het geschatte gemiddelde van 5,7% in de EU-landen. Het Nederlandse percentage is lager dan in Frankrijk (11,1%), Spanje (9,2%), Tsjechië (8,9%).

- Het recent cocaïnegebruik ligt op 1,6% in Nederland, ten opzichte van 1,0% van de Europese volwassenen. Het gebruik wordt alleen in het Verenigd Koninkrijk (2,4%) en Spanje (2,2%) hoger geschat.

- De nieuwe peiling van het Nederlandse ecstasy gebruik maakt Nederland met 2,5% koploper in de EU, waar het recent gebruik op gemiddeld 0,6% wordt geschat. Op de tweede plaats staat het Verenigd Koninkrijk (1,6%).

- Ook het amfetaminegebruik is in Nederland met 1,3% wat hoger dan in de andere Europese landen. Het EU-gemiddelde wordt geschat op 0,5%.

- Gebruik van andere drugs dan cannabis komt in Nederland veel minder voor. Cocaïne, dat kortweg ook wel coke of wit wordt genoemd, is een stimulerend middel. Meestal wordt het als poeder gesnoven. De stimulerende effecten treden snel op, maar verdwijnen ook weer snel. Naar het schijnt zijn ze 70.000 actuele cocaïnegebruikers in Nederland.

- Na cannabis is ecstasy de meest gebruikte drug in Nederland. De officiële benaming van ecstasy is 3,4-methyleendioxymethamfetamine (MDMA). Ook stoffen die chemisch op MDMA lijken – zoals MDA, MDEA, MBDB en amfetamine – of stoffen die daar geheel niet op lijken, worden als ecstasy verkocht, zonder dat de gebruiker zich daar altijd van bewust is. Naar schatting hebben 830 duizend Nederlanders tussen 15-64 jaar (7,6%) ooit wel eens ecstasy gebruikt.

- Vergeleken met ecstasy hebben veel minder mensen ooit of recent amfetamine gebruikt. Amfetamine is een langwerkend stimulerend middel. Het stimuleert het centrale zenuwstelsel waardoor de beschikbare energie bij de gebruiker fors toeneemt. Speed is de straatnaam voor amfetamine. Amfetamine wordt meestal als poeder verkocht, soms ook als pil of capsule.

Het percentage amfetaminegebruikers ligt net onder dat van cocaïne: 4,6% heeft ooit wel eens amfetamine gebruikt, 1,3% deed dit nog in het afgelopen jaar 0,5% is actueel gebruiker. Dat komt overeen met respectievelijk 500.000, 140.000 en 60.000.

- Voor de overige drugs die in de Gezondheidsenquête 2014 zijn uitgevraagd ligt het gebruik lager. Het gebruik van paddo’s komt nog het vaakst voor, met 4,4% ooitgebruik (6,2% voor mannen, 2,5% voor vrouwen). Het kan hier om zowel hallucinogene paddenstoelen gaan, die sinds 1 december 2008 op lijst II van de Opiumwet zijn geplaatst, als hallucinogene truffels of sclerotia, die niet onder de Opiumwet vallen.

- Het verdovende middel GHB, dat in afgelopen jaren onder een relatief kleine groep gebruikers tot hardnekkige verslavingsproblematiek heeft geleid, komt relatief weinig voor in de algemene bevolking. Anderhalf procent van de 15-64 jarigen heeft ooit GHB gebruikt: dat zijn circa 170.000 Nederlanders.

- Evenveel mensen hebben ervaring met het tripmiddel LSD.

- Slechts weinig mensen rapporteren ooit heroïne te hebben gebruikt (0.4%), en er zijn nagenoeg geen actuele gebruikers.

Kortom: indien je jezelf de vraag stelt waarom zoveel mensen in een nog diepere slaap wensen te verzinken, en vertikken om 'wakker te worden', verkreeg je zonet een klein gedeelte van een nog groter, of uitgebreider antwoord.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht