ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De ongelooflijke reïncarnatie van Marty Martin

Indien reïncarnatie daadwerkelijk bestaat…: wie of wat reïncarneert er dan wel?
door Tsenne Kikke - zaterdag 16 mei 2015 2:35

Is er nog een leven na dit leven? Bestaat Reïncarnatie? Wedergeboorte? Een leven in een Hiernamaals? Een Hel, Vagevuur en Hemel?... Allemaal vragen waarop geen mens een antwoord weet. Ik bedoel: een antwoord, gebaseerd op 'de waarheid' - want natuurlijk heeft iedereen een antwoord klaar, en elke mens weet het veel beter dan al de anderen, nietwaar?

Wat is 'de waarheid'? 'k Weet het zelf niet. Toch kunnen we antwoorden insinueren door enkele vaststaande feiten op een rijtje te plaatsen.
 
In Encyclopedia Spiritualia eindigt de tekst met betrekking tot het thema 'Reïncarnatie' met de volgende woorden: "Een ander feit is, dat men voor zichzelf moeilijk zal kunnen bepalen welke 'ik' of 'persoonlijkheid' kan 'terugkomen' - wetende, dat elke mens zo'n stuk of zes hoofdpersoonlijkheden heeft, en over honderden 'ikjes' beschikt, elk met hun eigen wensen, verlangens, lusten, dromen, begeerten, noem maar op. Om de zoveel minuten regeert er zo'n ander ikje in het lichaam en de vraag, die uiteindelijk bewust kan worden gesteld, is: "Indien reïncarnatie wel degelijk bestaat, welke ik - te midden van al die ikjes - zal dan kunnen reïncarneren?".

Bovendien zijn we onzichtbaar. Zowel voor onszelf als voor de ander. Over die 'onzichtbaarheid' had ik het reeds eerder.

Zo kan ieder voor zichzelf de vraag stellen: "Indien ik nu, op dit eigenlijke moment, kom te overleden, wie of wat blijft er van mezelf over?"...

Indien je eerlijk bent ten opzichte van jezelf zul je deze vraag onmogelijk kunnen beantwoorden. Maar, indien je met vastgeroeste overtuigingen in je hoofd rondloopt; overtuigingen, die je ooit ergens hebt gehoord of gelezen en eigen gemaakt, dan kun je een uitspraak doen, gebaseerd op 'geleende kennis' en verbeelding.

Zeer veel mensen geloven in het bestaan van een leven na dit leven. Misschien gewoonweg omdat het dit leven ietwat draaglijker maakt. Elk vooruitzicht naar 'anders en beters' maakt het huidige bestaan aangenamer. En, gelovigen vinden baat bij de gedachte dat ze in een hemel gaan terechtkomen, in de Eeuwige Jachtvelden, in een Nirvana, of dat ze verwelkomd worden door 72 maagden. Wel is het hierbij vreemd, dat mensen die over een hemel spreken, vergeten dat er in dezelfde oude geschriften over een hel en vagevuur wordt geschreven.

Blinde vlekken in het brein

Zoals je weet, is de blinde vlek een deel van het netvlies achter in het oog waar de oogzenuw het oog verlaat. Hier zitten geen zintuigcellen. Met andere woorden; op deze plaats is ieder mens 'blind'. Deze blinde vlek wordt normaal niet waargenomen. De hersenen vullen het ontbrekende deel van het beeld aan met de kleuren van de omringende staafjes en kegeltjes zodat de structuren, die een mens ziet, niet onderbroken lijken.

De blinde vlek kan echter wel worden aangetoond door een kruisje en een rondje te tekenen op een onderlinge afstand van ongeveer 15 cm:

             O                                                                                                                      X

         HEMEL                                                                                                     HEL/VAGEVUUR

Instructies: Kijk nu, met het linker oog dichtgeknepen, naar het rondje. Varieer de afstand tot het beeldscherm en zie, het kruisje verdwijnt op een bepaalde afstand. Op gelijkaardige wijze hebben veel mensen zo'n blinde vlek in hun hersenen. Ze weten alles af over het bestaan van een zogenaamde hemel, en alles wat met hel en vagevuur te maken heeft, is verdwenen van zodra ze zich op het woordje 'hemel' blindstaren.
 
Over reïncarnatie

Indien reïncarnatie bestaat - hetgeen niet hetzelfde is als wedergeboorte, noch iets te maken heeft met een leven in een soort van hiernamaals - wat reïncarneert er dan wel? Eén van de vele persoonlijkheden, één van de honderdtallen kleine 'ikjes'? De ziel? ...

Nog zoiets, waarover de mens alles afweet. Wat dit laatste betreft, moet een mens wel over een persoonlijke ziel beschikken. Het is niet omdat men bezield is - net als alles wat leeft, tot zelfs een steen in het zand - dat men een ziel heeft. Maar, met mensen, die zelfs het verschil niet kennen tussen essentie, bewustzijn, ziel, geest, en zo meer, kan men beter niet redetwisten, en hen in hun eigen waan laten, nietwaar?

Zelfs indien ze gelijk hebben en dat de ziel reïncarneert, dan is die ziel ook in dit leven in hun lichaam geïncarneerd - en, wat weten ze over hun ziel? Hebben ze er contact mee? Weten ze iets af van haar bestaan? Het is niet omdat ze dingen met 'hart en ziel' doen, en omdat het woordje 'ziel' deel uitmaakt van hun woordenschat, dat ze er iets effectiefs van afweten, tenzij in hun verbeeldingswereld.

Normaliter zou ik durven schrijven, dat mensen die beweren dat ze een ziel 'hebben',  liegen - maar ditmaal zal ik het niet doen. Doch, indien je iemand kent met een volwaardige ziel, kun je het me dan laten weten? Want, ik had die persoon graag ontmoet.

Ook dr. Jim Tucker, waarover we het onmiddellijk zullen hebben, denkt dat het niet de ziel is die incarneert, maar wel het bewustzijn. En, indien je er dan nog eens Jung's archetypen bij aanhaalt, verkrijg je een idee van zijn uitgangspunt. In elk geval klinkt zijn hypothese aannemelijker, dan al hetgeen we voordien ingelepeld kregen.

Dr. Tucker is een psychiater, die zich vooral met kinderen bezighoudt en eveneens gespecialiseerd is in het fenomeen 'reïncarnatie'. Hij is tevens de auteur van het boek 'Life before life', waarin hij een 40-tal onderzoekingen beschreef, die hij koos uit de 2.500 gevallen van reïncarnatie, die door dr. Ian Stevenson (1918 - 2007) eerder werden beschreven. In het Nederlands verkreeg dit boek de titel 'Mama, vroeger was ik...'.

Neem de zaak 'Ryan Hammons', bijvoorbeeld. Nu is hij 10 jaar oud, maar sedert de tijd dat hij een drietal jaren oud was, beweerde hij dat hij zich niet goed voelde in het huis waarin hij met zijn ouders woonde, en dat hij graag terug in Hollywood zou willen gaan wonen. Ook klaagde hij over zijn huidige levensstijl, omdat hij vroeger - toen hij als Marty Martyn door het leven ging - van een veel rijkere en luxueuzere omgeving genoot.

Omdat de ouders geen raad met hem wisten, brachten ze zichzelf in contact met die dr. Jim Tucker.

Van de 102 zaken, die Ryan over zijn vorige leven vertelde, vond Tucker - naar het schijnt - het bewijs dat 90 ervan op juiste feiten waren gebaseerd.

Van alle gevallen, die Jim Tucker had onderzocht, vond hij daardoor het verhaal van Ryan het meest overtuigend.

"Deze informatie was niet op internet te vinden," zei Tucker. Alles wat Ryan zei, klopte. Marti Martyn dronk True-ade, woonde aan Roxbury Drive in Beverly Hills, had twee zussen en ging met zijn vijfde vrouw naar Parijs.

"Ryan zei niet te snappen waarom God je 61 laat worden om vervolgens terug te komen als baby,” zei Tucker, eraan toevoegend, dat op de overlijdensakte vermeld staat dat Marti Martyn op 59-jarige leeftijd is overleden. "Hoe kwam het," dacht Tucker, "dat Ryan zich zo had vergist?"...

In eerste instantie leek het er dus op dat Ryan de leeftijd van Marty niet goed had. “Ik heb nieuwe informatie gekregen, waaruit bleek dat de akte niet klopte en dat Marty Martyn 61 was toen hij stierf. Ryan had dus gelijk,” beweerde Tucker.

Indien het allemaal waar is, dan is dit wel een stevige nadenker. Maar, in elk geval houden we er rekening mee, dat Ryan - vooraleer hij met dr. Jim Tucker in contact kwam, al jarenlang over die zaak met zijn ouders had gesproken..., en kinderen zeggen nu eenmaal graag de dingen die hun ouders hen opdragen.

Vertel aan een kind dat Sinterklaas en de Paashaas bestaan, en het zal bij hoog en laag zweren dat het zo is. Maar, wij weten ondertussen - als we zo'n kind bezig horen - al veel beter, nietwaar? Nu moeten we nog vele andere 'waarheden' aan de weet trachten te komen... Maar, zolang een mens zich vasthoudt aan zijn overtuigingen, zal hij er nooit naar op zoek gaan en zich tevreden stellen met de bestaande inhoud van het brein. Nogmaals: nietwaar?

- Een stukje biografie over Marty Martyn, kun je bij IMDb lezen via deze link.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht