ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Over Jezus, die een vrouw zou hebben gehad …

De vondst van een piepklein papyrusfragment deden vragen oprijzen over het christelijke celibaatbeginsel.
door Tsenne Kikke - maandag 30 maart 2015 15:11

In 2012 kreeg Karen L. King, professor verbonden aan de  'Harvard Divinity School', een fragment van een papyrus in handen waarop de woorden "Jezus zei tot hen: mijn vrouw..." met inkt in Koptisch schrift stonden geschreven. En, ietwat verder staat er "dat zij mijn leerling kan worden...". Het Koptisch is een taal, dat door de Egyptische christenen werd gehanteerd. Het oude document dateert van tussen de 6de en 9de eeuw.

Deze woorden zouden een mogelijk bewijs leveren dat Jezus wel degelijk een vrouw had. "Christelijke traditie heeft lange tijd aan de idee vastgehouden dat Jezus niet gehuwd was, zelfs indien er geen betrouwbaar historisch bewijs bestaat die deze stelling ondersteunt," zei King.

Maar dezelfde Karen L. King beweerde eveneens dat de woorden "Jezus zei tot hen: mijn vrouw..." nog altijd geen bewijs was dat Jezus een vrouw had, of gehuwd was. Daarbij zei ze, dat de tekst een overlevering kon zijn uit 2de eeuw, of ietwat later.

Was Jezus gehuwd? Niemand die het voorzeker weet en de meeste katholieken, waaronder pauzen, willen er niets van weten. Het is nu eenmaal een feit, dat priesters en nonnen met het goddelijke zijn gehuwd en dat goddelijke op Aarde vertegenwoordigen. Jezus zou daarvan hét voorbeeldige voorbeeld zijn geweest...

De eerste 'bevestiging' dat Jezus niet gehuwd was, dateert van rond het jaar 200, en afkomstig van de kerkvader Clemens van Alexandrië, geboren als Titus Flavius Clemens (±125/150 - 215). Hij schreef dat de christenen het huwelijk gelijkstelden met ontucht, ingesteld door de duivel, en voegde eraan toe dat mensen, in navolging van Jezus, niet zouden mogen trouwen.

Een eeuw of twee later was het de beurt aan Quintus Septimius Florens, beter bekend onder zijn bijnaam Tertullianus van Carthago, om te beweren dat Jezus ongehuwd was en dat christenen dezelfde doelstelling zouden moeten nastreven. Maar hij veroordeelde niet de seksuele relaties, zolang men zich maar aan één partner hield, levenslang. Daarom veroordeelde hij niet enkel en alleen echtscheiding, maar ook het hertrouwen van weduwen en weduwnaars.

Maar een eeuw voordien, namelijk in De eerste brief aan Timoteüs, hoofdstuk 4, lezen we van de hand van Paulus het volgende: "De Geest zegt uitdrukkelijk, dat in de eindtijd sommigen zullen afvallen van het geloof, omdat zij gehoor geven aan dwaalgeesten en demonische leringen, onder invloed van huichelachtige leugenaars, die door hun eigen geweten gebrandmerkt zijn. Zij verwerpen het huwelijk en het gebruik van bepaalde spijzen, ofschoon God die heeft geschapen om onder dankzegging gebruikt te worden door de gelovigen, die de waarheid erkend hebben. Want al wat God geschapen heeft is goed, en niets is verwerpelijk dat onder dank wordt aanvaard: het wordt geheiligd door het woord van God en het gebed." Maar, daarin staat wel niet vermeld dat Jezus gehuwd was, of een vrouw bezat.

In wezen was het celibaat indertijd voor alle christenen de hoogste vorm van christelijke seksuele deugdzaamheid, terwijl aan het huwelijk toegeven enkel en alleen verantwoord was indien men voor het nageslacht wilde zorgen.

Volgens Karen L. King was Jezus ongehuwd gebleven en copuleerde hij nooit met een vrouw. De Koptische tekst op het papyrus verwijst gewoonweg naar het feit, zei ze, dat sommige christenen lang na zijn dood er anders over dachten.

Deugdzaamheid en huwelijkstrouw zijn woorden, die moeilijk kunnen worden uitgelegd, net zoals woordjes als 'ziel', 'geest', 'essentie', ware ik', 'bewustzijn, en zo meer, omdat vandaag de dag weinige mensen ze zullen kunnen verstaan - want, elk menstype zal ze op een eigen manier vertalen, en in de veronderstelling leven het wél te begrijpen.

In wezen kan het metaforische Bijbels Scheppingsverhaal als spiegel fungeren voor de gehele mensheid, waarbij de geest van de instinctief ingestelde Adam misschien sterk was, maar het vlees zwak. Eva, die niet - net als Adam als goddelijk beeld en gelijkenis geschapen was, maar uit een onderdeel van Adam's lichaam voortkwam, werd door de slang geïnspireerd teneinde de goddelijke en spirituele Adam te verleiden. En, zoals je weet, trapte hij er met zijn twee voeten in, waardoor ze allebei uit het Paradijs werden verjaagd en hier op Aarde - hoogstwaarschijnlijk als holbewoners, zo'n 600 miljoen jaren geleden misschien - terechtkwamen.

Verpakking versus inhoud

Verpakkingen ondergaan wijzingen, maar inhouden blijven onveranderd. Ook vandaag de dag is het mannelijke vlees zwak, en niet in staat om aan de vrouwelijke verleidingen te weerstaan. Om die reden wordt er van rabbijnen normaliter verwacht dat ze gehuwd zijn en bij die ene vrouw blijven. Maar een andere reden is om de homofiele en pedofiele problemen, die zich bij verziekte priesters kunnen voordoen, als de pest te vermijden.

Hieronder legt de Amerikaanse rabbijn Shmuley Boteach het probleem rondom het hedendaagse huwelijk uit. In wezen kan hij gelijk hebben, want: indien de onderbuikse lusten het lichaam regeren en de vlindertjes, of de motjes, in de maag rondfladderen, kan een mens onmogelijk in het hart vertoeven - en, als daarbij nog ziel ontbreekt, doet men er goed aan om er nooit een woord over te reppen, vooral als je het over man-vrouw relaties hebt.

'Make Love, not War' uit de jaren '60 is een uitgeblust fenomeen, omdat het woordje 'Liefde' eveneens niet begrepen werd; dit, wegens het feit dat de persoonlijke ervaringen ervan ontbraken en 'Eigenliefde' als 'Liefde werd vertaald. Het is misschien om die reden dat Shmuley de andere richting opgaat, dierlijke lust goedpraat, elektriciteit in relaties aanbeveelt, en begrijpt waarom boeken als '50 Shades of Grey' vrouwelijke verbeeldingen aanspreekt.

Het is een feit, dat de hedendaagse mens onwetend is over wat 'met hart en ziel liefhebben' effectief zou kunnen betekenen, en een Shmuley praat zowel naar de monden van de grote massa, als naar het animale deel in elke mens, hoogstwaarschijnlijk om zijn eigen instinctief driftleven goed te praten. Ik weet het niet. Jij misschien wel? In elk geval is hij een 'progressieve rabbijn', die involutie predikt in plaats van spirituele evolutie aan te prijzen. Anderzijds...: wie stelt daar interesse in? Jij?

Reeds in het jaar 1951 bezong Frankie Laine 'Jezebel', waarvan er ook vandaag de dag nog zeer veel vrouwtypen rondlopen; vrouwen, geboren om te verleiden. In datzelfde jaar zong Charles Aznavour het in het Frans, en aangaf hoe sterk hij naar Jezebel snakte...

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2019 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht