ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: ben jij echt waar niet meer dan enkel je brein en lichaam?

Dit blogberichtje richt zich vooral tot de eclectici en alle lezers die bereid zijn na-te-denken.
door Tsenne Kikke - donderdag 19 maart 2015 17:57

"De technologische wetenschap staat niet stil," is een cliché dat we reeds duizenden malen in ons leven hebben gehoord of gelezen. 'Duizenden malen' kan ietwat overdreven zijn, maar in elk geval hebben we die uitspraak toch enkele keren tegengekomen. Bovendien hebben we geen enkel idee van welke technologieën de eerstvolgende twintigtal jaren zullen worden uitgewerkt.

Het filmpje hieronder geeft ons daarvan wel een idee. Het duurt slechts een 20-tal minuten en ik beloof je nu al dat je versteld zult staan van al hetgeen je zowel te zien als te horen zult krijgen - en, zoals David Eagleman het zelf zegt, zijn we nog maar aan het begin van hetgeen nog komen zal.

Mensen, die aan Zelfkennis doen, raad ik aan om vooral in het begin van het filmpje dubbel oplettend te zijn. Het tweede deel is ook interessant, maar niet zozeer op het thema 'Zelfkennis' gericht. Weet je nog hoeveel maal ik geschreven heb dat het lichaam het verlengde is van het brein, en dat dat brein dat lichaam als voertuig nodig heeft om zichzelf te verplaatsen?

Het lichaam: is het verlengde van dat brein

Teneinde contact te behouden met de buitenwereld heeft het brein zintuigen nodig én een lichaam, dat met dat brein via de ruggengraat, zenuwen, enzovoorts, verbonden is. Datgene wat we lichaam noemen, is dus gewoonweg het verlengde van dat brein opdat die hersenen zich in deze wereld kunnen voortbewegen, dingen ervaren, de dingen benoemen, zich voortplanten, informatie van buitenaf opdoen, zich uiten, met andere breinen kan communiceren, et cetera.

Soms zijn we niet bewust van de mate we van onze hersenen afhankelijk zijn en hoe we ermee zijn vergroeid. Ook beseffen weinigen dat het lichaam niets meer is dan het verlengde van die hersenen, en dat wijzelf méér (kunnen) zijn dan dat lichaam alleen.

Ook de persoonlijke ervaringen van Jill Bolte Taylor zijn misschien de moeite waard om eens opnieuw te lezen en te aanhoren...

Op verschillende manieren heb ik tot op heden lezers trachten te bereiken om hen dingen te laten in-zien. Toch besef ik daarbij hoe moeilijk het voor de mens is om vastgeroeste overtuigingen los te laten, ze als onwaarheden te bestempelen, en hun geest vrij te maken voor nieuwe dingen; nieuwe dingen, die reeds eeuwenlang oud zijn.

In wezen is er niets nieuws onder de zon, maar het oude wordt in nieuwe verpakkingen gegoten, en die verpakkingen verkopen goed. Het is de inhoud dat telt, maar welke mens 'doet' er iets mee?

Wat heeft een mens aan het boek uit 1952 'De Kracht van het Positieve Denken' van Norman Vincent Peale, om er maar eentje uit die tijd op te noemen? Een ander boek is 'Think and grow rich' uit 1937 van de hand van Napoleon Hill. De laatste jaren werden we met de nieuwe verpakkingen ervan geconfronteerd, waaronder 'The Secret', 'Mindfulness', 'De vijf inzichten' en consoorten. Potentiële lezeres kregen de volgende belofte te lezen: "The Secret helpt je bereiken wat je zelf voor onmogelijk houdt: geluk, succes, gezondheid, geld, relaties."

De énige mensen die er geluk, succes, geld, en relaties mee hebben verkregen, zijn de bedenkers ervan, en al degenen die op die kar waren gesprongen, en er lezingen, cursussen en werkgroepen over hebben gehouden.

Zelfs de inhoud van het boek 'Cursus in Wonderen' begrijpt geen mens (tevens is de Nederlandse vertaling niet 100%). Men kan er wel over filosoferen, spreekbeurten over houden, en zo meer. Maar, wat kunnen mensen ermee 'doen'? Ik kan je één antwoord garanderen, en dat antwoord is: 'Niets!'. Spreek me gerust tegen indien ik onwaarheden vertel - maar, wees dan ook 'het levende bewijs' van die andere waarheid.

Laat me er wél aan toevoegen dat er aan de inhoud van de vernoemde werken niets negatiefs op te merken valt, integendeel - want, wat je erin leest is steengoed en waardevol. Waar ik het over heb is het 'doen'. "Wat kan een mens ermee 'doen'?", vroeg ik.

Enkele concrete voorbeelden met betrekking tot de beloften van 'The Secret' en soortgelijke boeken, zijn, onder andere:

- Wil je geluk aantrekken? Of, gelukkig worden? Wat betekent 'geluk' en 'gelukkig' voor jou concreet? Ik bedoel: op een realistische manier. Dus niet beginnen dromen, hé, want dan zit je in jouw verbeeldingswereld en verzak je in een nog diepere slaaptoestand.

- Indien je vandaag 3.000 euro netto verdient, wil je dan morgen 30.000 euro gaan verdienen?

- Wil je, na het lezen van een boek, of na het toepassen van de aangeleerde techniek, de man/vrouw van je dromen aantrekken?

- Wil je succesvol worden? Definieer dat woordje 'succesvol' eens voor jezelf.

- Wil je van kanker, of van eender welke aandoening genezen?...

Laten we maar snel terug naar de werkzaamheden van de hersenen gaan...

In elk geval: als wetenschappers dezelfde zaken jaren later op hun manier vertellen, komen ze véél geloofwaardiger over dan ik. David Eagleman, bijvoorbeeld, gebruikt het 'Aardappelhoofd' als model om aan te duiden dat al onze zintuigen apparaten zijn die in ons lichaam geplugd werden om de breinmachine de nodige informatie over de buitenwereld te bezorgen.

Het brein, dat in een schedel geborgen zit, kan op zichzelf niets zien, niets horen, niets voelen, niets gewaarworden, enzovoorts. Het enige wat het wél kan doen is de binnenkomende elektromagnetische prikkels trachten te vertalen door er meningen aan te geven. Voor de rest is het brein in een pikdonkere kamer genesteld, en het trekt zich helemaal niet aan vanwaar de informatie afkomstig is. Het werkt gewoonweg uit wat het met de binnenkomende prikkels kan aanvangen.

Ook stelde ik reeds meermaals de vraag hoe we de wereld om ons heen zouden vertalen indien we de ogen hadden van een insect, of het scherpe neusorgaan van een hond, et cetera. In dit filmpje wordt er eveneens op ingespeeld. Hopelijk bereikt David Eagleman mensen die ik onmogelijk kon bereiken.

En, indien mensen daarbij zouden beseffen dat hun geloofsovertuigingen, hun taal, gewoonten, et cetera, afhankelijk zijn van de Umwelt, of omgeving, waarin ze zijn grootgebracht, waarover David iets vermeldt, dan zouden de gewone stervelingen elkaar beter kunnen begrijpen, appreciëren, en al die domme oorlogen in de naam van God of Allah om andere redenen beginnen - want, zolang er niet aan het bewustzijnsniveau wordt gewerkt, en het dierlijke instinctieve niet wordt ontstegen, zullen mensen zich blijven gedragen zoals nu.

Alles is energie

Ook lezen we in het boek 'Op zoek naar het wonderbaarlijke' op blz. 185, dat het eerste interval tussen do en si overbrugd wordt door de wil van het Absolute. Het tweede interval do-si wordt overbrugd door de invloed die de zonne-massa uitoefent op de stralingen die er doorheen gaan. Het derde interval do-si wordt overbrugd door de werking van de aardmassa op de stralingen die door haar heengaan, en op gelijkaardige wijze worden de intervallen in ons lichaam één voor één overbrugd door de werking van elk 'verdiep' op de stralingen die er doorheen gaan.

Over welk soort stralingen sprake kan zijn, kun je eveneens in onderstaand filmpje aanhoren. Maar wijzelf zijn vooral in de stralingen van de Zon geïnteresseerd - en, in die van de Maan, die tenslotte slechts de weerkaatsing zijn van die van de Zon, aangevuld met de invloed die de maan-massa op die stralingen hebben uitgeoefend.

Weet ook dat elke klein deeltje, zoals een atoom of een foton, zowel een trillingsdichtheid heeft, evenals een dichtheid van materie, en dus ook gewicht, en dat de krachten die erdoor gaan de eigenschappen ervan kunnen veranderen. Zelfs een gedachte, een inbeelding, of een uitgesproken woord, heeft 'gewicht'.

Weet je nog, dat toen men aan Gurdjieff vroeg welk beroep hij uitoefende, hij daarop antwoordde: "Ik doe in energie."? Waarbij hij daarna het woordje 'zonne-energie' specifieerde.

En, zoals je weet gaan deze zonne- en maanstralingen doorheen de onbewuste mens zonder iets aan zijn lichaam te wijzigen. Maar indien je ze op een bewuste manier 'vasthoudt' dan is het lichaam in staat om de do, die geen doorgang vindt naar si, te overbruggen. Het enige ding dat een mens, die aan Zelfkennis doet, zou moeten weten, is het 'hoe'.

Belofte maakt schuld

Lezers, die in de veronderstelling blijven leven dat ze zowel hun hersenen als hun lichaam zijn, hebben natuurlijk niets aan deze tekst gehad, buiten een beetje wrevel, misschien, maar - zoals beloofd - is het filmpje echt waar interessant en laat zien wat we op technologisch gebied binnenkort mogen verwachten.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2019 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht