ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Homoseksuelen: verheug jullie! Homoseksualiteit is een natuurlijk verschijnsel!

Over het geslachtshormoon progesteron ...
door Tsenne Kikke - vrijdag 5 december 2014 20:27

Het is algemeen geweten dat de mens een ontwikkeld dier is. Mensen zijn, evenals de meeste andere primaten, sociaal van aard.

Op Wikipedia lezen we, onder andere, dat taxonomisch gezien, de mens tot de primaten behoort; een geslacht uit de superfamilie der mensapen (Hominoidea), waartoe ook orang-oetans, bonobo's, gorilla's en chimpansees en de verschillende soorten gibbons behoren. De mens is de enige nog levende soort uit het geslacht Homo, hoewel er wel stemmen op zijn gegaan om de mens met de bonobo en de chimpansee in één geslacht te plaatsen.

Vergeleken met veel andere diersoorten omvat de bestaansgeschiedenis van de mens een relatief korte periode. Onderzoek naar DNA wijst erop dat de moderne mens ongeveer 200.000 jaar geleden in Afrika ontstaan is als soort. De moderne mens kwam als cro-magnonmens circa 40.000 jaar geleden naar Europa, maar bestond in Afrika al langer.

Vooral interessant zijn de bevindingen van Peter Grünwald van het 'Centrum Wiskunde & Informatica' (CWI) - die dacht, dat sinds het ontstaan van de mens er zo'n 107,5 miljard mensen zijn geboren. Natuurlijk weet geen mens hoeveel van hen nog immer in de Hemel, Hel, Vagevuur, Eeuwige Jachtvelden, in de huidige astrale wereld, of waar dan ook verblijven, en wie van hen ondertussen reeds meermaals is gereïncarneerd. Indien er zoiets als 'reïncarnatie' en 'een leven na dit leven' bestaat, natuurlijk.

Over voortplanting

Wat de voorplanting betreft, lezen we op Wikipedia: "De manier waarop mensen elkaar benaderen tijdens geslachtsgemeenschap is voor het grootste gedeelte uniek in de dierenwereld. Behalve de bonobo zijn mensen de enige primaten die elkaar ook via de voorkant ontvangen."

Maar, nu dat we het toch over dieren hebben, is het goede nieuws dat homoseksualiteit en 'het langs de achterkant ontvangen', een heel normaal, natuurlijk verschijnsel is. Dat er velen van de minder ontwikkelde dieren eveneens aan deze natuurlijke drang beantwoorden, wisten we reeds lange tijd - maar, één van de vele redenen ervan wordt in onderstaande videoclip duidelijk uitgelegd...

In het kort: de 'dader' is progesteron, een geslachtshormoon, dat door het corpus luteum (gele lichaam in de eierstok) in de tweede fase van de menstruatiecyclus wordt geproduceerd. Progesteron wordt ook tijdens de synthese van steroïdhormonen in de bijnierschors geproduceerd bij zowel vrouwen als mannen.

Een mens heeft een lichaam, maar hoeft dat lichaam niet te 'zijn'...

Hoe toevallig is toeval? Zonet las ik dat er in de  nieuwe Eos een artikel is gepubliceerd, met als titel: 'Homo zijn zit in de genen'. Natuurlijk! Alles, maar ook alles van een mens zit in de genen. Daarmee wordt een mens nu eenmaal geboren. Hoe die genen het gedrag en houdingen bepaalt, hangt af van mens tot mens. Elk gentype produceert een ander menstype.

'Homoseksualiteit is aangeboren,' staat er verder. 'Het zou het bewijs zijn dat homoseksualiteit geen keuze in levensstijl is'; een iets, waarmee ik me volkomen eens kan verklaren; maar, volgens mij is eraan toegeven een totaal andere zaak.

Zelfs indien een mens als necrofiel, brandstichter, of wat dan ook is geboren, kan die mens zichzelf in staat stellen om het te overstijgen. Toegegeven: ook het dierlijke in zichzelf overmeesteren én overstijgen, is geen gemakkelijke taak, maar dan ook weeral geen totaal onmogelijke. "Enkel bewust lijden, heeft zin," zou Gurdjieff nu zeggen.

Maar..., hoe ben ik nu alweer op het thema 'Zelfkennis' verzeild geraakt? Sorry!!!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht