ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis - Wordt ware Kennis aan de mens verborgen gehouden? - Deel 1

Op vraag waarom het er op lijkt dat kennis voor de mens wordt verborgen gehouden, wordt door Gurdjieff beantwoord.
door Tsenne Kikke - dinsdag 20 mei 2014 20:13

100 jaren geleden, in 1915 om precies te zijn, stelde Ouspensky aan George Ivanovitch Gurdjieff de vraag waarom kennis zo zorgvuldig mogelijk verborgen wordt gehouden. "Waarom zijn de mensen, die deze kennis bezitten, niet bereid haar ter beschikking te stellen van de hele mensheid ter wille van een betere en meer afdoende bestrijding van misleiding, kwaad en onwetendheid?"
 
"Er zijn twee antwoorden op deze vraag," zei Gurdjieff. "In de eerste plaats wordt deze kennis niet verborgen gehouden, en in de tweede plaats kan zij juist door haar aard nimmer algemeen bezit worden. Wij zullen eerst de tweede van deze uitspraken bekijken. Daarna zal ik u bewijzen dat 'kennis' (met nadruk op dit woord) veel toegankelijker is voor hen die haar kunnen opnemen dan gemeenlijk verondersteld wordt; maar, de grote moeilijkheid is dat de mensen haar niet wensen, of niet kunnen opnemen."

"Vóór alles dient men echter te begrijpen dat kennis niet aan allen kan toebehoren, zelfs niet aan velen. Dat is een wet. U begrijpt dit niet omdat u niet beseft dat kennis, evenals alles in de wereld, materieel is. Zij is materieel en dit betekent dat zij alle kenmerken van de materie bezit.

Eén van de eerste kenmerken van de materie is dat zij altijd beperkt is, dat wil zeggen: de hoeveelheid materie op een bepaalde plaats en onder bepaalde omstandigheden is begrensd. Zelfs het zand in de woestijn en het water in de zee vormen een bepaalde en onveranderlijke hoeveelheid. Indien kennis materieel is, betekent dit derhalve dat er op een bepaalde plaats en in een bepaalde tijd een bepaalde hoeveelheid van bestaat.

Men kan dus zeggen dat in de loop van een bepaalde tijdsperiode, bijvoorbeeld een eeuw, de mensheid een bepaalde hoeveelheid kennis ter beschikking staat. Maar wij weten, zelfs uit de gewone waarneming van het leven, dat de kennis-materie totaal verschillende hoedanigheden bezit al naar gelang er kleinere of grotere hoeveelheden van worden opgenomen. In grote hoeveelheden en op een bepaalde plaats opgenomen - door één mens bijvoorbeeld of door een kleine groep mensen - brengt zij zeer goede resultaten voort; in kleine hoeveelheden opgenomen door iedere enkeling van een groot aantal mensen heeft zij geen enkel gevolg; of zij geeft zelfs negatieve resultaten, geheel tegenovergesteld aan de verwachte.

Indien dus een bepaalde hoeveelheid kennis onder miljoenen mensen wordt verdeeld, zal iedere enkeling slechts heel weinig ontvangen, en deze kleine hoeveelheid zal niets in zijn leven of in zijn begrip der dingen veranderen. En hoe groot het aantal mensen ook is die deze geringe hoeveelheid kennis ontvangen, zij zal niets in hun leven veranderen, dit misschien alleen nog maar moeilijker maken.

Maar, indien daarentegen grote hoeveelheden kennis in een klein aantal mensen geconcentreerd zijn, dan zal deze kennis zeer rijke vruchten dragen. Van dit standpunt uit bezien is het veel voordeliger dat de kennis bewaard blijft onder een klein aantal mensen en niet onder de massa wordt verstrooid.

Als wij een bepaalde hoeveelheid goud nemen om daarmee een aantal voorwerpen te vergulden, moeten wij weten of berekenen hoeveel voorwerpen er precies met deze hoeveelheid goud verguld kunnen worden. Als wij het voor een groter aantal proberen te gebruiken, zullen deze ongelijkmatig en alleen op bepaalde plekken met goud worden bedekt en zullen zij er veel lelijker uitzien dan toen zij nog helemaal niet verguld waren; feitelijk verliezen wij dan ons goud.

De verdeling van kennis berust op precies hetzelfde beginsel. Indien kennis aan iedereen wordt gegeven, krijgt niemand iets. Wanneer zij gereserveerd wordt voor enkelen, zal eenieder genoeg ontvangen om deze niet alleen te behouden maar ook te vermeerderen.

- Wordt vervolgd -

Bron: 'Op zoek naar het wonderbaarlijke' - P. D. Ouspensky

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht