ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Over het mysterie achter de Grote Piramide in Gizeh

Een Intrigerende documentaire over kunstwerken van Oude Beschavingen.
door Tsenne Kikke - dinsdag 29 januari 2013 2:42

Onlangs genoot ik van de tweedelige documentaire over het mysterie achter de Grote Piramide in Gizeh, nabij Caïro. Op zijn zoektocht naar de ware betekenis van de piramides reisde cineast Patrice Pooyard niet alleen naar Egypte, maar ook naar China, Peru, de Paaseilanden, Mexico, en zo meer. Hij doet onthutsende ontdekkingen, met mogelijk verstrekkende gevolgen voor wat de geschiedschrijving betreft.

Tijd... benut, of verspil het

Origineel wordt de documentaire in het Frans ingesproken, maar hieronder vind je de Engelse versie, doch met Nederlandse ondertiteling. Oké, het duurt bijna 2 uurtjes, maar het is tijd dat goed wordt besteed, gegarandeerd. Of je er iets of niets van aanneemt, is minder belangrijk, zolang het je maar doet na-denken. Anders gezegd: het is gezonde voeding voor het brein, en misschien maakt het 'iets' in jou 'wakker'.

Verplaats jezelf in de tijd, naar een periode 5.000 jaar geleden; een periode, waarvan men weet dat mensen 'ongeletterd' waren en misschien nog in dierenvellen rondliepen... Ik wens jou een aangename reis toe!

Hieronder: de originele versie in de Franse taal. Indien jouw Frans niet al té best is, geef ik jou alvast twee interessante oefeningen, als een extraatje.

Si vuos pvueoz lrie ccei, vuos aevz asusi nu dôrle de cvreeau. Puveoz-vuos lrie ceci? Seleuemnt 56 porsnenes sur cnet en snot cpalabes.Je n'en cyoaris pas mes yuex que je sios cabaple de cdrpormendre ce que je liasis. Le povuoir phoémanénl du crveeau huamin. Soeln une rcheerche fiat à l'Unievristé de Cmabridge, il n'y a pas d'iromtpance sur l'odrre dnas luqeel les lerttes snot, la suele cohse imotprante est que la priremère et la derènire letrte du mot siot à la bnone palce. La raoisn est que le ceverau hmauin ne lit pas les mtos par letrte mias ptuôlt cmome un tuot. Étonannt n'est-ce pas? Et moi qui ai tujoours psneé que svaoir élpeer éatit ipomratnt! Si vuos poevuz le lrie, fitaes le svirue !!!

UN B34U JOUR D'373,

J'37415 5UR L4 PL4G3 37 J3 R3G4RD415 D3UX J3UN35 F1LL35 JOU4N7 D4N5 L3 54BL3. 3LL35 CON57RU15413N7 UN CHÂ734U D3 54BL3, 4V3C 7OUR5, P4554G35 C4CH35 37 PON7-L3V15. 4LOR5 QU'3LL35 73RM1N413N7, UN3 V4GU3 357 4RR1V33 37 4 7OU7 D37RU17, R3DU154N7 L3 CH4734U 3N UN 745 D3 54BL3 37 D'3CUM3.J'41 CRU QU'4PR35 74N7 D'3FFOR7, L35 F1LL37735 COM3NÇ3R413N7 4 PL3UR3R, M415 4U CON7R41R3 3LL35 COURRUR3N7 5UR L4 PL4G3, R14N7 37 JOU4N7 37 COMM3NÇ3R3N7 4 CON57RU1R3 UN 4U7R3 CHÂ734U. J'41 COMPR15 QU3 J3 V3N415 D'4PPR3NDR3 UN3 GR4ND3 L3ÇON. NOU5 P455ON5 UN3 GR4ND3 P4R713 D3 NO7R3 V13 4 CON57RU1R3 D35 CHO535 M415 LOR5QU3 PLU5 74RD UN3 V4GU3 L35 D3MOL17, L35 53UL35 CHO535 QU1 R3573N7 5ON7 L'4M1713, L'4MOUR 37 L '4FF3C71ON 37 L35 M41N5 D35 G3N5 QU1 5ON7 C4P4BL35 D3 NOU5 F41R3 5OUR1R3.

Commentaar


Gepost op: 30/01/2013 1:47:34

Het probleem met dit soort documentaires is, dat het als geïnteresseerde leek die op zoek is naar juiste informatie, praktisch onmogelijk is om deze te verkrijgen. Als je naar de documentaire ‘Ancient aliens debunked’ kijkt, die is bedoeld als tegenreactie op de zogenaamde serie ‘Ancient Aliens’ op History Channel, dan zegt men bijvoorbeeld dat de gewichten van de enorme stenen blokken door de ‘believers’ sterk wordt overdreven en dat de men ook verkeerde informatie vertrekt over de hardheid, het gebruikte materiaal, enzovoorts, telkens in het voordeel van wat men wil bewezen zien.

Als nieuwsgierige kijker of lezer van boeken die dit onderwerp behandelen, kun je natuurlijk niet uitmaken wie er al of niet opzettelijk liegt. Beide partijen hebben hun eigen specifieke vooroordelen.

Wat opvalt is dat de onderzoekers van beide partijen schromen om werkelijke specialisten te raadplegen of alleen die specialisten aan het woord laten (of die uitspraken!) die hun eigen overtuigingen steun verlenen.

Hoe fascinerend het onderwerp ook is, met een geloof in aliens wordt het probleem gewoon verschoven, maar niet opgelost. Op een dezelfde aardbol leven mensen die over een ongelooflijke wetenschappelijke en technische kennis beschikken (denk maar aan de computer en de ruimtevaart) en mensen die nog leven in het oerwoud en jagen met pijl en boog. Niemand van de ‘believers’ zal beweren dat de wetenschappers hun kennis te danken hebben aan aliens. Waarom dan wel verwijzen naar het feit dat in de tijd van de piramides er ook nog mensen in dierenhuiden rondliepen die in schamel hutjes woonden? En als het de bedoeling was van deze superieure bouwers (wie ze ook moge zijn, buitenaards of niet) om ons te laten zien over welke geweldige astronomische kennis zij beschikten (de omtrek van de aarde als bol, belangrijke bouwwerken op dezelfde geodetische lijn zetten, het getal pi, de gulden snede, de meter als lengtemaat, de lichtsnelheid, enzovoorts), dan vraag je jezelf toch af waarom zij niet gewoon heel opvallende constructies hebben nagelaten van heel bescheiden afmetingen die eveneens de tand des tijd konden weerstaan en niet bedolven konden geraken onder zand of wat dan en waarin ze een hoogtechnologisch artefact konden achterlaten zodat toekomstige onderzoekers niet zouden moeten twijfelen aan hun technologische vernuft,  inzicht en bedoeling. Vergelijk het met het vinden van een onverwoestbare digitale horloge op kernenergie door de Spaanse veroveraar Hernán Cortés in het  piramidale ‘paleis’ waarin de Azteekse leider Montezuma zich ophield. Of aan zo iets als de zwarte ondoordringbare monoliet op de maan in ‘2001: A space odyssey’.    

En ja, de hiëroglyfen die eruit zien als een helikopter, een tank, een soort zandhovercraft uit Star Wars en een vliegtuig uit de Britse SF-serie ‘The Thunderbirds’, als gevolg van twee over elkaar geplaatste vervallen schrifttekens van twee verschillende Egyptische heersers, is zonder meer wonderbaarlijk. Maar dergelijke toevalligheden komen veelvuldig in de natuur en zijn een gevolg van onze geest voor wie het belangrijk is om te overleven dat hij patronen herkent. Beter een patroon verkeerd ingeschat en toch gereageerd, dan om niet te reageren en je vergissing met de dood te moeten bekopen.      

In het boek ‘De Bijbelcode’ tracht Michael Drosnin aan te tonen dat in de bijbel een code verborgen is die vele accurate voorspellingen doet over belangrijke gebeurtenissen die tot nog toe in de geschiedenis werkelijk hebben plaatsgevonden. Maar andere onderzoekers toonden aan dat met dezelfde code zelfs het boek ‘Moby Dick’ opmerkelijk leesvoer wordt. Ik haal dit gegeven aan, omdat ook met getallen (eventueel afgeleid van objecten die een meetkundige vorm hebben) en taal zozeer kan gegoocheld worden dat er soms merkwaardige gegevens tevoorschijn komen. Maar op de keper beschouwd zal ieder nuchter denkend mens zich afvragen, wat deze uitkomsten werkelijk bewijzen. Denkt men nu werkelijk dat superieure geestelijke wezens of God zich met dergelijke kinderlijke spelletjes zouden bezighouden om te bewijzen dat ze bestaan?        

En is het niet eigenaardig dat de traditionele Egyptologen de duur van de bouw voor de piramide van Gizeh om persoonlijke reden op 20 jaar houden en daarmee de ‘believers’, die zij liever kwijt dan rijk zijn, daarmee een dienst bewijzen?

Ik geef graag toe dat vele gegevens over de piramides en die enorme zware stenen op vele plaatsen op aarde en die op zo’n opmerkelijke wijze in elkaar passen, mij geweldig fascineren en ik mij niet kan voorstellen waarom mensen dergelijke zware intensieve arbeid verrichten om zo iets te verwezenlijken. Maar voor iemand als ik en in een technologisch tijdperk waarin dergelijk zware arbeid tot het verleden behoort en voedsel maar in de winkel te halen is, is dit natuurlijk te begrijpen. Nu vond ik persoonlijk de uitleg die men gaf, alsof dit gedaan zou zijn om instorting bij aardbevingen te vermijden niet overtuigend, omdat deze eigenaardige vormen van inpassen te weinig werd gebruikt in de totale constructie om werkelijk dit doel te dienen en omdat voor dit doel veel eenvoudiger vormen konden worden gebruikt van inpassen en die toch doeltreffender zouden zijn. Denk bijvoorbeeld maar aan T- en zwaluwstaartverbindingen. Als deze stenen dit doel al dienden, dan eerder door hun grote massa en niet door hun vorm. Maar het waarom, is hiermee natuurlijk niet opgelost. 

Bij sommige voorwerpen vraag ik mij af of het niet mogelijk is dat men stenen eerst smelt om ze daarna in een gietvorm te laten stollen. Tenslotte is alle gesteente het restant van gestolde lava.Of zou men die blokken niet op de plaats zelf kunnen aanmaakt hebben, zoals wij doen met betonen balken. Toegegeven, dan moet onder andere die enorme uitgehouwen obelisk van veel latere datum zijn en een poging iets te herhalen waarvan de kennis verdwenen was. Ook vermoed ik dat de specialisten in deze materie zelf ook wel deze ideeën in overweging zullen hebben genomen en uiteindelijk op basis van andere gegevens nadrukkelijk hebben verworpen. We kunnen maar hopen dat men niet te beroerd is om bij dergelijk onderzoek niet alleen archeologen te betrekken, maar iedere werkelijk deskundige met betrekking tot bepaalde gegevens en dat deze deskundigen integer en eerlijk genoeg zijn om alle bevindingen zo neutraal mogelijk te benaderen en toe te geven als ze ‘voorlopig’ tekort schieten in deze alleszins boeiende materie. Tenminste boeiend zolang we in het duister tassen.                 

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2019 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht