ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossiers Ufologie, ET & Zelfkennis: Waarom we geen 'Men in Black' nodig hebben

Indien je aan Zelfkennis wil doen, moet je wél bereid zijn om uit jouw verbeeldingswereld te ontwaken.
door Tsenne Kikke - zaterdag 26 mei 2012 11:18

Regelmatig tracht men ons wijs te maken dat het in het heelal moet zwermen van buitenaards leven. Indien ik vanacht in jouw droom verschijn, en je tracht wijs te maken dat je droomt en dus niet wakker bent, zul je me niet kunnen geloven en zul je rustig voortslapen. Op gelijkaardige manier snapt geen mens de Nieuw-Testamentische woorden 'Ontwaak! Ontslaap! Word Wakker!'.

De dagdagelijkse verbeelding waarin elke mens leeft, is een verlengde van die nachtelijke droomwereld. Het is niet omdat je overdag de sterren niet aan het hemelgewelf ziet, dat ze er niet zijn. Hetzelfde geldt dus voor jouw nachtelijke droomwereld. Zolang je niet 'ontwaakt', zal je in jouw verbeeldingswereld blijven leven en de hersenen met dingen voeden die die verbeelding aanspreken; dingen zoals: film, muziek, zang, literatuur, theater, alles wat met seks te maken heeft, andere mensen, et cetera, et cetera. Kortom: analyseer de omgeving waarin je leeft, de mensen die daar deel van uitmaken, en de zaken waarmee je dagdagelijks jouw brein voedt.

Ware Zelfkennis is boeiender dan je denkt, vooral het theoretische gedeelte. De praktijk is iets moeilijker, omdat men in de eerste plaats al ietwat moet zijn ontwaakt - of, omdat er 'iets' in jou dat dat wil ontwaken. Noem het een aangeboren roeping. Reeds eerder schreef ik meermaals, dat ogen noch brein kunnen 'zien'. Wel worden de binnenkomende prikkels via elektromagnetische signalen in beelden omgezet.

Prikkels worden dus 'verbeeld': het is één van de vele taken van onze hersenen. Zolang je met dat lichaam bent vergroeid, zullen die hersenen dan ook over jou - via al de verschillende persoonlijkheden, en 1001 ikjes - blijven regeren. Onthechten, is dus de eerste boodschap.

In elk geval: uit zichzelf uit die slaap ontwaken, is geen gemakkelijke taak, tenzij men er door een schok uit ontwaakt. Als voorbeeld kan ik het fenomeen nachtmerries aanhalen. Dagmerries bestaan ook, maar niemand noemt hen zo. Terug naar ons hoofdthema...

Volgens sommigen moet er dus - ergens in het universum - nog ander (intelligent) leven zijn, maar de echte bewijzen blijven alsmaar uit. Beelden, ontsproten uit de verbeeldingswereld, tellen niet mee. Indien je 's nachts door een donker bos loopt en een tak, die op de grond ligt, verwart met een slang, kan ik niet aanvaarden dat er in dat bos slangen rondkruipen. Anderzijds zul je miljoenen volgelingen krijgen die je zullen geloven, of hetzelfde hebben ervaren.

De contradictie, die in de kern van het raadsel huist, staat bekend als het Fermiparadox; een paradox, waarin hoge schattingen voor de kans op het bestaan van intelligent buitenaards leven in schril contrast staan met een gebrek aan bewijs daarvoor.

De leeftijd van het universum, zijnde: ongeveer 14 miljard jaar, en het reusachtige aantal sterrenstelsels lijken aanwijzingen voor de aanname dat buitenaards leven veel zou moeten voorkomen. Zie daarvoor, bijvoorbeeld, ook de vergelijking van de radioastronoom Frank Drake, die een wiskundige formule uitdokterde waarmee een schatting van het aantal intelligente beschavingen in ons melkwegstelsel werd gepostuleerd.

Tijdens een lunch in 1950 praatte de Italiaanse natuurkundige Enrico Fermi daarover met zijn collega's, en zou toen hebben gezegd: "Waar zijn ze dan?". Als er zo veel buitenaardse beschavingen in de Melkweg zijn, waarom is er dan geen bewijs, zoals sondes, ruimteschepen of radio-uitzendingen?"

Deze eenvoudige vraag "Waar zijn ze dan?" is misschien apocrief, maar in het algemeen krijgt Fermi de eer voor het op heldere en eenvoudige wijze onder woorden brengen van het vraagstuk van de (on)waarschijnlijkheid van buitenaards leven.

Er is een breed scala van mogelijke oplossingen voor de Fermiparadox voorgesteld. Al deze oplossingen vallen onder een van de drie hoofdcategorieën:

1) Buitenaards leven bestaat niet.

2) Buitenaards (intelligent) leven bestaat, maar heeft nog nooit contact gelegd met de aarde.

3) Buitenaards leven heeft in het verleden of in heden op enigerlei wijze contact gelegd met de aarde.

De Fermiparadox is dus een conflict tussen een argument van schaal plus waarschijnlijkheid en het ontbreken van bewijs. Een completere definitie kan als volgt omschreven worden:

"De grootte en leeftijd van het universum suggereert dat er veel technologisch geavanceerde buitenaardse beschavingen zouden moeten bestaan. Deze hypothese is echter inconsistent met het ontbreken van gevonden bewijs die deze stelling ondersteunt."

Kortom: De Aarde is uniek en de énige planeet in het uni- of multiversum, die levende wezens herbergt. Het is ondanks decennialang onderzoek en speculatie nog steeds niet duidelijk hoe uit levenloze stoffen vanzelf leven kan ontstaan. Mogelijk is de aarde de énige plek in de geschiedenis van het multiversum, waar zich ooit leven heeft ontwikkeld.

Bovendien loopt men nog altijd met de vraag rond hoe leven ooit begon. Zo bestaan er verschillende modellen van abiogenese, maar geen één ervan is erg gedetailleerd en empirische ondersteuning is schaars. Alle modellen gaan uit van processen die zich over een tijdspanne van honderden miljoenen jaren hebben voltrokken.

Abiogenese is het (hypothetische) ontstaan van leven uit niet-levende materie. Vanaf de 17e eeuw is een belangrijk principe in de biologie dat leven alleen kan ontstaan uit ander leven: Omne vivum ex ovo - Al het leven komt uit een ei. De klassieke opvatting van spontane generatie is volgens moderne inzichten een onmogelijkheid. Eenvoudig uitgedrukt: maden verschijnen in rottend vlees omdat vliegen daarin hun eieren hebben gelegd.

De vraag is echter hoe het eerste leven ooit begonnen is - of wie of wat dat eerste ei heeft gelegd - het leven, waar al het andere leven uit is voortgekomen. Abiogenese is de materialistische verklaring voor de oorsprong van het leven: het eerste leven is ooit ontstaan als gevolg van chemische en fysische processen.

Om een chemische verklaring van het ontstaan van leven te kunnen geven, is het belangrijk om een chemische beschrijving van leven te hebben. De belangrijkste kenmerken van het leven op aarde zijn:

- De basis wordt gevormd door eiwitten en andere organische moleculen. Eiwitten bestaan uit ketens van aminozuren. Met eiwitten kunnen complexe moleculaire structuren worden gebouwd.

- Leven moet zich kunnen voortplanten (zelfreplicatie). Daarbij gebruikt het leven DNA of RNA om zijn genetische code door te geven aan zijn nakomelingen. In dit molecuul, wat een polymeer is van het DesoxyriboNucleïnezuur (=Acid)-molecuul, staan alle codes voor de eiwitten die het individu gedurende zijn leven nodig heeft. De specifieke combinatie van eiwitcodes(=genen) in het DNA bepaalt

- De cel is de kleinste levende eenheid. Een meercellige levensvorm is opgebouwd uit verschillende cellen, die echter alle dezelfde genetische instructies bevatten.

Alle genoemde kenmerken zijn essentieel voor het leven zoals wij dat kennen. De modellen voor abiogenese moeten niet alleen het ontstaan van deze kenmerken afzonderlijk verklaren, maar ook hoe deze bij elkaar hebben kunnen komen om de eerste levende cel te vormen.

Maar, draai het, of keer het: de huidige kennis biedt hooguit hypothesen over hoe abiogenese plaats heeft kunnen vinden.

Volgens de snaartheorie bevindt ander intelligent leven zich in andere dimensies. Deze theorie gaat er van uit dat op zeer kleine schaal de ruimte niet vier-, maar tien-, of zelfs elfdimensionaal is. De zes 'extra' dimensies zijn 'opgerold', en daardoor niet waarneembaar. Gurdjieff verklaarde het door de extra Werelden 24, 12, 6 en 3 aan te brengen; ijlere werelden, allemaal ontstaan uit het Absolute en Wereld-3, zijnde de allereerste Drie Krachten.

Toch heeft de mens dingen nodig, die niet alleen zijn verbeelding aanspreken, aanwakkeren en voeden, maar die ook de bestaande overtuigingen versterken. Overtuigingen, die men hoogstwaarschijnlijk ergens in de kinderjaren heeft opgedaan. Door teveel sciencefiction verhalen te gelezen, bijvoorbeeld. Eertijds en nu nog zijn filmen, zoals 'Men in Black', daarvan verbeeldingstrelende voorbeelden.

Vergeet even het gehele universum en laten we ons enkel en alleen concentreren op ons Melkwegstelsel, bestaande uit meer dan 300 miljard sterren; sterren, gelijkaardig aan onze Zon en veel, veel grotere. Daarenboven hebben we nog de 700 reeds bevestigde exoplaneten. Zelfs indien er maar op 1% intelligent leven zou zijn, dan zouden er daarbuiten duizenden, misschien zelfs miljoenen, andere beschavingen bestaan. Genoeg redenen dus om echte 'Men in Black' in te huren, teneinde ons te beschermen! Helaas, evidentie toont ons ontegensprekelijk aan dat het niet nodig zal zijn. Bovendien zijn de afstanden - in lichtjaren uitgedrukt - veel te groot.

De kans is wél groot dat er hier en daar andere levensvormen bestaan. Dit werd reeds bevestigd door het organische leven, dat met kometen bijvoorbeeld door de ruimte wordt vervoerd. Maar intelligent leven zoals het onze?...

Terwijl hier op deze aardbol 'intelligente' levens in onenigheid met elkaar leven, elkaar uitmoorden zelfs... is één 'experiment' niet meer dan voldoende? En, geen mens op deze planeet Aarde weet hoe het Leven is ontstaan, maar indien je beseft hoe moeilijk het is om in een tijdspanne dat onze Aarde bestaat - zijnde 4 1/2 miljard jaar - om holbewoners tot de hedendaagse stervelingen te laten evolueren, begrijp je misschien ook de reden waarom er geen tweede zoals onze Aarde kán bestaan.

Voor hen, die in het bestaan van aliens willens nillens standvastig blijven geloven, omdat de inhoud van hun hersenen hen dat opdringt, zijn filmen - zoals 'Men in Black' - dé ideale voeding voor hun hersenen. Blijf er dus van genieten en spreek me maar gerust tegen: je zou net hetzelfde doen indien ik vannacht in jouw droom beland en je dingen over ontwaken tracht 'wijs te maken'.

Een beetje reclame

Maar, indien je bereid bent te 'ontwaken' - wat jij er ook onder verstaat - om misschien ooit in je leven aan Ware Zelfkennis te doen, aarzel dan niet DIMschool vzw te contacteren.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht