ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

'Veilig Rijden met de Auto' Bewustmakingscampagne & Zelfkennis Reclamecampagne

Reclame is een belangrijk medium om mensen te bereiken. Net zoals die reclame kan choqueren, zijn we reclame aan het maken om een nieuwe naam aan onze cursus 'Zelfkennis' te geven.
door Tsenne Kikke - zaterdag 9 april 2011 1:42

Hoe bereiken we de mens die aan Zelfkennis wil gaan doen? We leven in een wereld waarin onze hersenen alle dagen - op de een of andere manier - worden beïnvloed, en dus hergeprogrammeerd - of, de inhoud ervan wordt ietwat bijgestuurd.

Tegenwoordig kan men het brein gerust vergelijken met het geheugen van een computer: wat je erin stopt, komt er (misschien) uit. Altijd rekening houdende, dat spam en virussen moeilijk, zo niet: onmogelijk - uit de menselijke hersenen kunnen worden verwijderd. Wat er ooit werd ingestopt, blijft er meestal levenslang inzitten.

Als baby moet je gewoonweg het geluk hebben om in de juiste omgeving geboren te worden - of, als jong volwassene: jezelf vrij snel kunnen afscheuren van de gewoonten en geplogenheden van de 7 miljard anderen. Zo niet, wacht er jou aan de eindstreep hetzelfde lot.

Reclame is dus nodig om de juiste mensen aan te trekken. Maar, hoe sterk moeten die reclameboodschappen zijn?

Sommige reclamestudio's zijn dan ook supercreatief en trachten op een spitsvondige manier hun opgedragen boodschap aan het grote publiek over te brengen. Want, indien mensen bewuster zouden leven, dan was al die reclame - in dit geval over verkeersveiligheid - natuurlijk totaal overbodig.

Soms tracht men een beetje te choqueren: in de hoop en de veronderstelling dat die boodschap beter kan doordringen en blijven nabestaan.

Quizvraag: één filmpje hoort niet bij de reeks, maar het is nog altijd reclame. Welke van de vier?Voor de Eclecticus: Wat Zelfkennis betreft: over het kennen van het 'Zelf', dat losstaat van het lichaam - zouden we ook eens een reclamecampagne kunnen voeren met - bijvoorbeeld - volgend scenario: in het eerste deel ziet men flitsen van geboorte tot aan het sterfbed van de zogenaamde massamens - en, ter vergelijking zien we in het tweede deel beelden van dezelfde mens die dan aan Zelfkennis heeft gedaan. Ware Zelfkennis, bedoel ik.

Voor beide richtingen wacht eenzelfde eindbestemming, en dáár worden de prijzen aan zichZelf uitgereikt.

De eerste is dermate met zijn lichaam en ego vergroeid geweest dat er niets anders overblijft dan stof, en keert dus tot het oorspronkelijke stof weer. De persoon zelf, of diens naam, kan wél blijven naleven in de droom- verbeeldingswereld van de nabestaanden.

Zo las ik vandaag nog dat een zekere 44-jarige Monica Ali een boek heeft geschreven met als titel: 'Untold story', waarin Lady Di terug tot leven komt en onder een schuilnaam in de Verenigde Staten verblijft. Wedden dat dat boek goed verkoopt!?

De tweede ervaart de effectieve resultaten van de woorden: "Breek deze tempel af en in drie dagen bouw ik hem terug op."

Tijd...: benut het, of verspil het. Eclecticus, hoe wil jij jouw leven leiden, of lijden?

Voor de mensen die Julien Schoenaerts (1925 - 2006) kennen, een man voor wie ik altijd een immens respect heb gehad - vooral in zijn rol als Socrates - is het interessant om uit zijn eigen mond en op zijn oude dag dingen te aanhoren, die uit eender wiens mond kunnen naar buiten vloeien...

Hij spreekt dan ook over 'waarschijnlijk'... en 'hij denkt dat'..., maar weet het niet.

Er staat wel degelijk in alle boeken afgedrukt dat 'de ziel het binnenste is van het innerlijke'..., maar het allerbelangrijkste staat er niet bij. Laten we het om die reden dan maar bij 'waarschijnlijk' en 'denken' houden en 'weten' en 'zijn' terzijde laten liggen - want nogmaals: daar is Zelfkennis voor nodig: de kennis van het Zelf.Opdracht...: Op het Orakel van Delphi stond de aforisme: 'Gnothi seauton' - wat betekent: 'Ken uzelf'. Reeds geruime tijd voel ik me in wezen verplicht om 'Zelfkennis' een andere naam te geven, dringend.

Tegenwoordig noemt iedereen alles en nog wat 'Zelfkennis', zolang het maar betrekking heeft op het tijdelijke, stoffelijke lichaam en de aandacht trekt. Weten welke tandpasta goed voor jou is - of, welk dieet het best geschikt is om af te slanken, op welke manier je best een orgasme bereikt, enzovoorts, behoren nu ook al tot die wereld van 'Zelfkennis'. Kortom: het begrip 'Zelfkennis' wordt meer en meer gebagatelliseerd.

Ik ben ervan overtuigd dat de priesteressen van de Oud-Griekse tempel, de Pythia genaamd, in hun graf als tollen zouden ronddraaien bij het lezen wat men tegenwoordig allemaal onder 'Zelfkennis' verstaat. Niet te verwarren met 'wentelteefjes', want dat zijn zoete broodgerechten.

Neem deze maand, bijvoorbeeld:De vraag is dus: met wat kunnen we dat woordje 'Zelfkennis' vervangen, opdat we ons kunnen blijven distantiëren van de rest, zonder er een dikke nek van te krijgen, en tóch nog te worden 'begrepen'?


Commentaar


WAARzegger Gepost op: 9/04/2011 10:09:36
WAARzegger Gurdjieff wijst er ons meermaals op dat met de taal die mensen vandaag de dag gebruiken ze elkaar onmogelijk kunnen begrijpen: Babylonische Spraakverwarring overheerst nog immer en nog voor altijd, met de klemtoon op de vier eerste letters van het woord. Anders gezegd: gebrabbel, oftewel Babytaal.

Met: "Laat de kinderen tot mij komen," hoe de mens het ook in eigen woorden vertaald, werd er wel degelijk naar kinderen verwezen, naar opgegroeide baby's.

Eén van de universele talen is Esperanto, maar omdat het té Spaans klonk, werd het verworpen door alle mensen wiens voorkeur eerder naar het Engels uitgingen.

Wereldwijd zijn er 6.912 officieel erkende talen, Europa kent binnen haar grenzen 239 verschillende talen. Esperanto staat - naar het schijnt - op de 26ste plaats. Na een beetje geGoogled te hebben, botste ik op het woordje 'Sinkono' dat dus 'Zelfkennis' moet betekenen in het Esperanto.

Maar, klinkt dat niet zo'n beetje vreemd te lezen: 'Doe aan Sinkono!' - of: 'Sinkono voor Beginners'?...

Volgens mij dwaal je dan verder van het doel af, nietwaar?

Eenoogje Gepost op: 9/04/2011 11:51:26
Eenoogje Ja, Waarzegger, elke taal bezit een eigenheid en door zoiets als 'Sinkono' te gebruiken, maak je het oorspronkelijke begrip 'Zelfkennis' misschien belachelijk.

Volgens mij heeft Angelus wel degelijk gelijk door te schrijven dat iedereen met het woordje 'Zelfkennis' speelt en er een eigen betekenis aan geeft. Ook krijgt hij van mij gelijk met de vermelding dat men indertijd iets totaal anders bedoelde met 'Mens, ken uzelf'.

Anderzijds moet je wel begrijpen dat een mens, die zichzelf niet kent, niet in staat is die woorden te begrijpen, noch op zichzelf toe te passen.

Elk van de meer dan duizend 'ikjes' in de mens spreekt in naam van al de anderen in hemzelf, voor het 'geheel' dus, en beweert 'zichzelf te kennen' - en 'o wee als een ander ikje in hem het tegenspreekt'! Totdat enkele minuten later een ander ikje weeral overneemt, enzovoorts.

De mens is niet één, wel een veelheid van tegenstrijdige ikjes. Elke wens, elk gevoel, elk verlangen, elk gevoel, gedachte en elke prikkel komende van buitenaf roept een ander 'ikje' in hem op, automatisch. En dat ikje kent de vorige(n) niet. Soms verliest de mens zelfs 'zijn hoofd' en dan weet hij in het geheel niet meer wie hij in wezen is, was, of zal zijn.

'Zelfkennis' is een onbegrepen woord. Maar in de context dat het door iedereen vandaag de dag wordt gebruikt, geef ik toe dat je misschien beter een ontkenning gebruikt.

'ZelfOntkennis' lijkt op het eerste zicht beter. Geïnteresseerden kunnen dus aan 'ZelfOntkennis' doen, door datgene wat ze niet zijn te ontkennen, zich ervan te onthechten. Eerst de leugen aanschouwen, daarna de waarheid in zichzelf. Wat denk je daarvan?...

Ik stel dus de woorden 'ZelfOntkennen' en 'ZelfOntkennis' voor. Tenslotte hoeft de mens, voor wie het is bedoeld, niet veel meer te kennen, noch te weten. Bij hem/haar is alles reeds 'geweten' indien men in contact staat met het geweten. Leren moet hij/zij dus niet meer, wel 'afleren', misschien.

't Zijn maar ideeën, hoor!

Gepost op: 9/04/2011 13:06:46
Ik zou zeggen ,het tweede filmpje. In de drie andere zijn de auto's in beweging en ook de mensen en tracht men onze aandacht te trekken op een agressieve manier. Ze zijn het gevolg van centra's die energie ontlenen aan het sekscentrum. In het tweede filmpje zijn er alleen stilstaande auto's te zien en geen mensen, op het slachtoffer na. Het vermijd sensatiezucht en vraagt of je even tot rust wil komen en terugblikken op je gedrag. De boodschap heeft een anoniem karakter waardoor je het gevoel krijgt dat ons dit allemaal te wachten kan staan als we te gehaast zijn, te opgejaagd, te 'ver-strooit'.
Een nieuw gezegde voor het aforisme 'Ken u zelf' zou kunnen zijn': "Wat bent u niet?".

Tsenne Kikke Gepost op: 10/06/2011 20:06:21
Tsenne Kikke Eén filmpje van de vier heeft helemaal niets met de reclamecampagne 'Veilig Rijden' te maken.

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2019 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht