ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Voodoo-priesters zwaaien de scepter in Haïti en mensen worden daardoor gelyncht

In Haïti geraken mensen alsmaar van de regen in de drop. De cholera eiste reeds bijna 2.000 slachtoffers en het bijgeloof in voodooïsme maar de zaak nog iets erger.
door Tsenne Kikke - zaterdag 4 december 2010 8:24

In het dunbevolkte Grand'Anse werd enkele weken geleden het eerste geval van cholera geconstateerd. Daarop ontstonden geruchten dat voodoo-priesters met magisch poeder de ziekte verspreidden en dus zwarte magie bedreven, waarop een heksenjacht ontstond. Zeker vijftien mensen zijn in twee weken tijd met manchetten gedood en hun lichamen werden daarna verbrand.

Voodoo komt veel voor in Haïti, vooral op het platteland, en bevat elementen uit Afrikaanse religies en de Rooms-Katholieke Kerk. Het zijn vooral de voodoo-priesters die de mensen dom houden.

In een reactie op de moorden heeft de regering erop gehamerd, dat cholera een bacterie is waar je je alleen tegen kunt beschermen door op de hygiëne te letten.

Vanwege verwarring over hoe de ziekte zich verspreidt zijn ook al behandelcentra voor cholerapatiënten aangevallen. Eerder werden vredesmilitairen aangevallen, omdat geruchten gingen dat Nepalese VN-soldaten de ziekte meegebracht hadden. En, we hebben er het laatste nog niet van gezien of gehoord.

Ondertussen zijn in bijna zes weken tijd meer dan 1.800 mensen aan cholera overleden en meer dan 84.000 mensen zijn naar het schijnt ermee besmet.

Hoe de cholera daar is terecht gekomen heeft men nog altijd het gissen naar, maar het wordt nu verspreid door contact met vervuild water. Als je ziet hoe honderdduizenden mensen leven en in wezen in hun eigen uitwerpselen rondploeteren, begrijp je algauw waarom epidemieën zich aldaar zo snel uitbreiden. Sinds de aardbeving in januari leven ze nog steeds in tenten onder de meest erbarmelijke omstandigheden. Sommige van onderstaande foto's geven je er een klein idee van.Commentaar


Gepost op: 22/02/2011 0:01:48
Wat is 'geloof en wat is bijgeloof!? Is er voor het lagere menstype wel een verschil?!. Deze vraag is veel moeilijker dan je zou vermoeden. Wat mij betreft antwoord ik: 'Neen!'. Maar vraag het aan tien mensen en je zult waarschijnlijk 10 maal ja krijgen en tien verschillende verklaringen waarvan er zichzelf zullen tegenspreken. Om dit conflicttoneel te vermijden, is het dus noodzakelijk dat we het begrip 'geloof' trachten op de juiste manier te definiëren. Hiervoor moeten de dwaalwegen worden afgebakend. Hoe heeft de natuur dit opgelost?! Door middel van pijn en genot in functie van het overleven. We moeten wel voor ogen houden dat pijn en genot ruim genoeg worden opgevat en ze dus niet alleen de instinctieve functies begeleiden in de vorm van gewaarwordingen, maar ook de emotionele en de intellectuele functies. Als wij dus iets verkeerd doen of er iets schadelijk ons belaagd m.b.t. het lichaamsinstinct dan zullen we via pijn of andere negatieve gewaarwordingen hiervan verwittigd worden en zal het immuunsysteem (dit wordt door mij zo opgevat dat elk van de drie genoemde wezensfuncties hierover beschikt) maatregelen treffen. Alleen is het zo dat de mens dit systeem tot op zekere hoogte heel goed begrijpt als het over het fysieke functies gaat, maar dezelfde logica niet toepast op zijn emotionele en intellectuele functies en dit als uitvloeisel van zijn opvoeding. M.a.w. hij is er nog steeds niet achter dat verkeerde gedachten en emoties hem onnodige pijn bezorgen, omdat hij de oorzaak ervan niet in zichzelf zoekt maar buiten hem. In de taal van Gurdjieff: 'Hij staat niet in contact met zijn hogere centra. Als het instinct deze absurde logica op zichzelf moest toepassen dan zou het niet lang overleven. Het zal wat schadelijk is vermijden, maar niet veroordelen. Om het eenvoudig voor te stellen: 'Als je allergisch bent aan melk gaat je instinct ervoor zorgen dat je deze niet meer nuttigt, maar het gaat niet de koe laten vernietigen. En dat is wat de mens emotioneel en intellectueel wel doet en wat hij dikwijls rechtvaardigt door er de term geloof op te plakken. Maar zelfs als hij dit niet doet, dan is de verklaring voor zijn gedrag in wezen gebaseerd op onbewust geloof.
Opdat niet altijd alles wat is ingezien opnieuw van de grond af moet worden geleerd en er daardoor geen ruimte voor iets nieuws zou kunnen ontstaan, wordt levensnoodzakelijke kennis op een gegeven moment een onderdeel van het instinctcentrum of een tijdelijk gekristalliseerde functie in het bewegingscentrum. Als kennis wordt doorgeven via het bewegingscentrum zouden we kunnen spreken van 'geloof' omdat hieruit gedrag kan voortvloeien dat niet rechtsreeks berust op directe ervaring van het individu zelf maar op nagebootst aangeleerd gedrag. 'Bijgeloof' komt tot stand als 'weten' berust op gegevens die nooit instinctief, noch via aangeleerd gedrag dat hierop berust, tot stand komt. In de taal van Gurdjieff: 'Bijgeloof berust dus niet op kennis die van de centra afkomstig is, maar op mechanische indrukken afkomstig van het 'formatorisch apparaat.' Dit apparaat zou zelf niet mogen beslissen omdat dat haar functie niet is. Het werkt zonder gewaarwording, emotie of intellect. Het samen optreden van deze wezensgewaarwordingen samen met de indrukken afkomstig van het formatorisch apparaat geschieden door middel van wat Gurdjieff noemt 'de secretaresse' in het formatorisch apparaat en haar gedrag wordt bepaald door de opvoeding die ze heeft genoten. En het is door deze opvoeding dat de dwaling (die ik dus hier definieer als 'bijgeloof' en dat dus op dit niveau niet te onderscheiden is van wat men ten onrechte 'geloof' noemt) niet als zodanig wordt herkent.
Een schorpioen zal instinctieve angst oproepen en je kunt de schorpioen vernietigen, maar hiermee is deze instinctieve functie niet weg maar valt in slaap tot ze terug wordt gewekt. Als je in een gemeenschap leeft die voor te overleven schorpioenen op het menu staan hebben zoals wij garnalen, dan wordt deze instinctieve angst gekanaliseerd naar praktisch nut en verliest haar giftige werking die ze kan hebben als zulke instinctieve gewaarwordingen niet op de juiste wijze kunnen worden gekanaliseerd. M.a.w. in onnatuurlijke omstandigheden (als gevolg van onze huidige opvoeding) waarin voor dergelijke afgeleide ontspoorde gevoelens geen uitweg voor handen lijkt. Dit alles heeft niet van doen met geloof op de wijze zoals ik hier heb gedefinieerd. Het is bijgeloof ontstaan door keer op keer dezelfde fout te maken en het daaruit steeds voortvloeiende onnodige lijden in de vorm van negatieve emoties door onbewuste geestelijke luiheid steeds naar buiten te projecteren op je medemens met alle nadelige mensonwaardige toestanden die hieruit voortvloeien als gevolg. Dit laatste is spijtig genoeg niet een opvoedkundige kwestie die alleen in Haïti - of wat wij andere primitieve culturen noemen - speelt. Neen! Het is maar een dun laagje beschaving dat ons voorlopig (toevallig!) lijkt te scheiden van dit soort toestanden. Kijk eens naar een sportwedstrijd en merk op hoeveel 'beschaafde' mensen een kruisteken maken of een of andere ritueel gebaar. En dit zijn dan nog de zichtbare. M.a.w. de begrippen geloof en bijgeloof zijn relatieve begrippen op dit niveau en volledig inwisselbaar, al wordt dat niet ingezien omdat men steeds kijkt vanuit zijn persoonlijke standpunt i.p.v. vanuit een blikveld dat ziet dat beide standpunten de naam bijgeloof 'waardig' zijn. Het is dus een illusie als we denken dat onze opvoeding wat dit betreft veel beter is. Het is onze vermeende kennis die in het huidige wetenschappelijke klimaat voor een groot stuk aanleunt tegen de technologische kennis waarin we zijn ingebed, die deze zaken voor ons verblind. De juiste vraag is niet of (bijvoorbeeld) voodoo in Haïti verkeerd is, maar of wij in dezelfde omstandigheden geboren en grootgebracht ons anders zouden hebben gedragen. En in pijnlijke eerlijkheid moet ik bekennen dat ik aan mezelf op geen enkelen manier onwrikbaar kan bewijzen dat dit inderdaad het geval zou zijn geweest. Ons 'geloof' - of dus juister 'bijgeloof' - is dus in essentie geen haar beter al oogt haar gewaad veel en veel slimmer en daardoor beter. Ontwaken is een pijnlijke zaak! 'Wie een geloof heeft als een mosterdzaadje', zei Jezus, ' voor diegene is alles mogelijk'. In feite gaat deze uitspraak voorbij aan geloof. Ik denk hierbij aan een bevruchte eicel. Deze groeit vanuit een schijnbaar onzichtbaar iets op tot een kosmos op zichzelf. De bevruchte eicel moet niet bidden noch geloven opdat de noodzakelijke splitsingen zouden plaatsvinden, noch moeten de cellen bidden of geloven om te kunnen uitgroeien tot organen voor de functies waarvoor ze zijn voorbestemd. Geen enkel zintuig moet gezegd worden wat het moet doen, nog moet het erin geloven. Het wonder van het leven heeft geen geloof nodig. Geloof is bij de gewone mens verbonden met verkeerde begrippen over goed en kwaad. Jezus zei: "Waarom wilt gij van mij weten wat goed is? Één slechts is er goed!" En hij noemde de geboden op waarover de mensheid al lang beschikte maar niet toepaste, waardoor zijn uitspraak in dovemansoren viel. Hierdoor wordt als reden voor oorlog, hoe onlogisch dit ook is, door beide in conflict verkerende partijen altijd verwezen naar geloof (dat in wezen dus bijgeloof is) en beroept men zich steeds op God. Het begrip 'oorlog' bestaat uit 'oor' en 'log' en duid er dus op dat wij ons gehoor hebben afgeblokt met iets traag, lomp en zwaar. En wie niet luisteren wil (iemand die bijgelovig is), die moet dan maar voelen (onnodig lijden).

NB: Aan Michael Middens: 'Dat deze bijdrage een positieve aanvulling mag zijn op uw artikel in 'Eclecticus' en een impuls in de richting van uw doel.

Tsenne Kikke Gepost op: 22/02/2011 4:51:31
Tsenne Kikke Neem het lijden in de mens en en wat schiet er van die mens over?... 'Geloof' bestaat echt, maar geen mens beseft wat de eigenschappen daarvan zijn, omdat het een toestand is van 'Zijn'. En, wie 'Is'?

Maar, beste Eagle, jouw tekst is - zoals gewoonlijk: 'steengoed'. Toch vrees ik dat het maar een enkeling zal zijn die jou kan en zal begrijpen. Uiteindelijk leef ik met hetzelfde 'probleem', dat dan weeral geen echt probleem is, maar een stukje realiteit in deze tijdelijke stoffelijke wereld waarin niets of niemand een permanent bestaan leidt.

Maar, om de leesbaarheid te bevorderen, zijn spaties tussen de paragrafen meer dan welkom!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2019 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht