ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Over Angelusisme, oftewel engelenleer: bestaan engelen, aartsengelen, en beschermengelen?

Geloof jij in het bestaan van engelen? En waaruit heb je dat geloof geput? Geloven is niet gelijk aan 'weten'. Hoe kun je aan de weet komen dat ze wel degelijk bestaan? Heb je daar ooit eens bij stilgestaan, en er diep over nagedacht? ...
door Tsenne Kikke - dinsdag 27 april 2010 6:39

46% van alle Amerikanen beschikken over een Engelbewaarder... Dat beweerde 'Time Magazine'. De titel van het artikel trok mijn aandacht aan.

Maar achteraf bezien, kwam ik tot de vaststelling dat dit nieuwsbericht dateerde uit 1997. Laten we hopen dat dit cijfer vandaag de dag nog altijd geldt. Niet dat het zo belangrijk is. Bovendien geloofde 70% in het bestaan van mirakelen, 40% beweerde dat ze ooit contact hadden gehad met zielen van overledenen, en 70% geloofde in een leven na de dood.

Nu is het aan jou... Geloof jij in het bestaan van engelen? Laat me mijn vraag ietwat duidelijker stellen: 'geloof' je in het bestaan van engelen - of 'weet' je zeker dat engelen bestaan? Zo ja, op wat is dat 'weten' gebaseerd?

Talrijke boeken en duizenden websites handelen over het thema 'engelen' en soms zijn die verhalen moeilijk te geloven. Bestaan engelen, aartsengelen, beschermengelen, enzovoorts, daadwerkelijk? Of, zijn ze gewoonweg het product van de menselijke verbeeldingswereld? En, als ze bestaan, komen ze ons dan ter hulp? Beschermen ze ons? Ik bedoel: in tijden van echte nood. En, heb jijzelf zo'n beschermengel? Indien ja, hoe kom je dat aan de weet? Hoe kom jij ermee in contact? Vragen, vragen, vragen aan de lopende band ... En, wie kan ze beantwoorden?

Uit die studie van 'Time magazine' bleek dat 69% van de Amerikanen in engelen geloofde en 46% onder hen was ervan overtuigd dat ze een persoonlijke beschermengel hadden. Natuurlijk bestaan er daarover geen wetenschappelijke bewijzen. Het enige bewijs dat we hebben, zijn geput uit de oeroude religieuze teksten, waarvan Bijbelse er enkelen van zijn.

In wezen zijn het bestaan van engelen gebaseerd op een geloofsovertuiging, en vele gelovigen hebben hun opinies aan anderen medegedeeld, opgedrongen zelfs, vanaf de eerste levensjaren. Deze mensen weten ons dan ook te vertellen welke rol een beschermengel in iemands leven kan spelen en hoe je zijn hulp kunt oproepen. Zijn hulp? Dus niet: haar hulp ? We komen hier onmiddellijk op terug.

Beschermengelen zouden spirituele wezens zijn, die werden 'aangeduid' om mensen op allerhande manieren hier op Aarde bij te staan. Of er nu één engel is per persoon, of één engel voor meerdere personen, of meerdere engelen voor één persoon, is een vraag die nog dient beantwoord te worden. Natuurlijk heeft elke gelovige zijn antwoord klaar, gebaseerd op een geloofsovertuiging, en onmogelijk op een 'weten'. Maar, los van het feit of jij nu ja dan neen in engelen gelooft, blijven sommige hardnekkige gelovigen insisterend beweren dat jij wel degelijk een beschermengel hebt. Jouw geloof komt er dus niet aan te pas. Enkel de hunne telt.

Welke opdrachten hebben engelen zoal te vervullen? Naar het schijnt zijn ze het meest actief in die momenten dat we in ons leven op een kruispunt staan. Daarenboven zouden ze ervoor zorgen dat ons leven zo vlot mogelijk verloopt. Soms gebeurt dit door onze gedachten te inspireren opdat we tot actie overgaan, in andere momenten verlenen ze ons bovenmenselijke krachten...

Waarom komen engelen een persoon niet ter hulp telkenmale hij erom vraagt? Op die vraag, verkrijgen we antwoorden, zoals: engelen zijn verplicht om op een afstand te blijven toezien en enkel en alleen liefdevolle steun uit te zenden. Of: ze mogen niet zomaar interfereren met ons leven, omdat we de meeste dingen voor onszelf moeten oplossen. Dat zijn dan ook die momenten waarin we voelen hoe alleen we zijn in de donkere nacht, vóór het uitbreken van de ochtendschemering.

Zelfs zij, die in engelen geloven, geven toe dat ze zelden of nooit een fysieke verschijning ervan hebben gezien. Maar, zeggen ze daarbij, er bestaan andere manieren waarop een beschermengel zijn aanwezigheid kan aantonen.

Sommige mensen beweren dat ze engelachtige geluiden horen; geluiden, die we in onze gewone taal niet kunnen vertalen. Anderen voelen plots een gevoel van warmte opkomen, of een sensatie die aangenaam aanvoelt; of, in tijden van verdriet is het alsof ze een zachte, beschermende mantel van gevederde vleugels rondom hun lichaam gewaarworden.

Soms kan engelenenergie totaal verschillend aanvoelen: alsof de lucht wordt bewogen door iets dat plots op een onzichtbare manier door de lucht vliegt en wel aan de snelheid die dat van het licht evenaart. Dit laatste wordt vooral aangevoeld in momenten dat er een ramp boven ons hoofd hangt. Ook kan men een engel aanvoelen, gewoonweg omdat we zijn aanwezigheid gewaarworden, enzovoorts.

De gelovigen beweren dus dat eenieder van ons over zo'n beschermengel beschikt. 7 miljard mensen zou, omgerekend, dan ook betekenen: 7 miljard beschermengelen. En, ieder van de engelen is bereid om met ons in contact te treden, wordt daarbij gezegd. Maar, in de meeste gevallen zijn we zo druk met andere dingen bezig dat we niets horen, voegen ze er snel aan toe. Indien we anderzijds aandachtig zijn, en openstaan voor die vorm van communicatie, dan kunnen we de subtiele boodschappen aanhoren die ons in ons dagelijkse leven kunnen helpen.

Volgens 'deskundigen' moeten we onze vragen zo concreet mogelijk formuleren, dan pas zullen engelen jouw vragen altijd beantwoorden, zeggen ze daarbij. Best is om jouw vraag niet in stilte te denken, maar luidop uit te spreken. Concreet gestelde vragen zullen jou dan ook duidelijke, concrete antwoorden geven.

Doreen Virtue, die zich in engelenleer, oftewel Angelusisme, heeft gespecialiseerd, adviseert ons om er een soort van ritueel rond te maken - alsof engelen dat écht nodig hebben. Zie, indien je geloof hecht aan het bestaan van engelen, en als de vraag bovendien uit jouw hart komt en met emotie is gevuld, heb je - mijns inziens - al die ritualistiek en ceremonieel gedoe helemaal niet nodig, tenzij je (bij)gelovig bent, met de nadruk op 'bijgelovig'.

Zo rukt Doreen enkele methodes aan, waaronder: een brief aan jouw beschermengel schrijven, een beschermengel via jouw verbeelding visualiseren, jouw engel mentaal aanroepen - of, jouw vraag hardop stellen.

Iemand anders raadt, bijvoorbeeld, volgende meditatie aan: "Zit of lig op een ontspannen, comfortabele manier. Wees bewust van jouw ademhaling. Zorg ervoor dat jouw lichaam zich meer en meer ontspant. Maak je geest leeg. Creëer ruimte: alsof het gehele universum in jou is vervat. Wees. Tracht gewoonweg te 'zijn'. Doe dus niets, laat alles gebeuren. Communiceer met de engel aan wie je jouw boodschap zou willen overdragen. Wacht rustig af, in vrede. Blijf bewust van hetgeen gebeurt. In het begin kan het erop lijken dat er niet veel gebeurt. Wees geduldig. Subtiele veranderingen zullen zich voordoen. Je kunt misschien licht zien, kleuren, of een vorm. Je kunt jezelf bewust worden van een aanwezigheid. Je kunt tintelende gevoelens ervaren, of bepaalde emoties. Je zult liefde voelen."

Natuurlijk zijn er genoeg boeken op de markt die jou extra tips kunnen geven, want elke schrijver denkt dat hij/zij het beter weet dan al de anderen. Logisch nietwaar?

Als je een vraag stelt, komt het antwoord dan wel degelijk van een engel? Ik weet het niet, jij wel? Natuurlijk moet je beseffen dat elke mens meestal weet wat hij moet doen, maar in wezen nooit doet wat hij moet doen. Druk ik mezelf goed uit? Hetzelfde geldt als je iemand anders raad geeft: de raad was prima, maar jijzelf paste diezelfde raad misschien nooit op jezelf toe. Anders gezegd ...

In momenten van nood kan een persoon de vraag aan zijn onderbewustzijn stellen, en voor de zoveelste maal het juiste antwoord verkrijgen. Nu komt het er dus op aan om in die momenten - al was het maar voor eenmaal - datgene te doen, wat men móet doen. Ik bedoel hiermede dat, van zodra men meer en meer beseft hoe een mens in elkaar steekt, en op een mechanische manier functioneert, dat er vele dingen kunnen worden verklaard zonder er engelen bij te betrekken. Maar nu zit ik weeral, en voor de zoveelste maal, op mijn stokpaardje 'Zelfkennis'.

Even iets anders ... Sommige mensen geloven, bijvoorbeeld, in het bestaan van een 'hemel'. Ze zeggen daarbij dat het dé plaats is waar de zielen van overleden naartoe verhuizen nadat de Angel des Doods hen heeft getroffen. Maar deze transactie kan zich enkel en alleen voordoen in het geval dat de eigenaars van die zielen een zuiver leven hebben geleid. Zo niet, gaan ze eerst naar het Vagevuur, of worden die zielen direct naar de Hel verwezen. Alles hangt dus af van jouw geloofsovertuiging, dat in wezen toch maar 'geleende kennis' is, en dus niet op eender welke vorm van waarheid kan berusten.

Zoals ik reeds eerder meermaals schreef, verkrijgt alles de betekenis die jij er zelf aan geeft, en zodoende schept een mens zijn innerlijke wereld, die hij dan naar buiten projecteert. Van 'echt weten' kan er dus helemaal geen sprake zijn. En dit is dan ook het probleem indien je als kind dingen werden ingelepeld, en over de jaren de valse overtuiging aangroeit dat het 'jouw weten' is. Ik bedoel: zolang een mens zich vastklampt aan zijn oude overtuigingen zal hij nooit in staat zijn 'waarheden' te ontdekken: noch in zichzelf, noch buiten zichzelf.

De meeste mensen leven in pure onwetendheid, spelen met dagdromen en eigen verbeelding, zijn meestal goedgelovig, en ze zijn tegelijkertijd het slachtoffer van een pastorale conditionering - nogmaals: reeds ontstaan tijdens hun kinderjaren.

Moesten ze in het Zwarte Afrika zijn opgegroeid, dan liepen ze nu met totaal andere, maar wel met soortgelijke, geconditioneerde overtuigingen op deze planeet Aarde rond. Maar, waarheid kan kwetsen, en om die reden horen sommige mensen die niet zo graag. Het is begrijpelijk: wie werpt er nu graag zijn oude overtuigingen overboord? Niemand, natuurlijk - want, van zodra ze dat doen, ervaren ze een 'gemis', een 'leegte', en dit is dan ook een extra reden om met die oude overtuigingen te blijven rondlopen.

Aan Zuivere Zelfkennis doen, vraagt moed, zeer veel moed. Het komt overeen met een beetje sterven, vooraleer men kan herboren worden. Wie wil er nu zo vroeg 'sterven'?...

Iemand die reeds als kind in engeltjes geloofde, omdat de volwassenenwereld het aan hem opdrong, en met die overtuiging door het leven gaat, zal dus nooit de waarheid of onwaarheid ervan in vraag stellen - met als gevolg, dat die persoon er nooit op zoek zal naar gaan. De oude gedachten en de daaruit ontstane ver-beeld-ing houden hem vast in de wereld van dromen, fantasieën en diepe slaap. En, van zodra die persoon 'soortgenoten' ontmoet, die met dezelfde beelden rondlopen, kan er een kliekje uit ontstaan waarin de ene blinde de andere blinde begeleidt.

Natuurlijk zijn er blinden bij die zichzelf uitroepen tot éénogen, er een studie van maken, door alle boeken te lezen die op de markt voorhanden zijn, om er daarna een beroep van te maken. Een mens moet iets doen om zijn kost te verdienen, en als al het vorige niet lukte, misschien deze richting wel. En natuurlijk weten ze er over de jaren - na al dat lezen - meer van dan jij en ik. Sterker nog: sommigen durven zelfs beweren dat ze in rechtstreeks contact staan met de een of andere Aartsengel, alsof ze met die engel op de schoolbanken hebben gezeten en er beste vrienden mee zijn geworden. Sterker nog: sommigen hebben contact met alle engelen ... Net zoals de reeds vermelde Doreen Virtue.

Even natuurlijk is het feit dat niemand - maar ook niemand - het bestaan van engelen kan bevestigen, noch erkennen - en dit is dan ook de sterkte van die personen. En hun markt is groot, enorm groot, omdat de meeste Europeanen groot zijn gebracht met die kerkelijke leer en als kind zelfs met bidprentjes hebben rondgelopen waarop engeltjes waren afgebeeld. De prentjes zijn in hun geheugen ingeprent.

Als éénoog moet je enkel en alleen maar die verbeeldingswereld van 'het kind in hen' terug aanwakkeren, en je hebt ze te stekken. Kortom: de meeste mensen geloven in het bestaan van engelen, omdat ze met die beelden zijn grootgebracht - en zij, die er niet meer in geloven, zouden het soms wel graag willen - vooral, in tijden van nood.

Om even terug te komen bij de verschijning 'engel' stellen velen zich de vraag hoe een engel er precies zou kunnen uitzien. Soms worden ze afgebeeld als jonge, zachtaardige vrouwen met vleugels op de rug, goudblond haar en uitgerust met een goudkleurige, langwerpige trompet.

Maar, zijn het wel degelijk vrouwelijk uitziende wezens?... Want, je moet weten dat je aan engelen misschien wel een menselijk lichaam kunt toebedelen, dat je ze eventueel vleugels kunt geven, maar dat engelen in wezen seksloos zijn. Ze zijn dus - indien ze bestaan - noch mannelijk, noch vrouwelijk. Of, denk je dat ze daarboven met een geslachtsorgaan rondlopen?...

Er kan slechts een onderscheid worden gemaakt tussen 'mannelijke' en 'vrouwelijke' engelen van zodra je ze met een menselijk lichaam tracht af te beelden. Maar blijf jezelf er te allen tijde van bewust dat het beeld afhankelijk was van de verbeeldingswereld van de auteur.

Dit betekent dat er dus geen enkele juiste afbeelding van engelen bestaat. Engelen hebben - indien ze bestaan - natuurlijk geen menselijke vormen. Maar, als je ze tóch wil afbeelden dan kan een engel nooit een vrouwelijk uiterlijk hebben. Lees de Bijbel ...

God heeft zijn engelen aan ons in de mannelijke vorm voorgesteld. Het woordje 'El' betekent 'God' in het Hebreeuws. 'El' is één van de 72 namen van de Bijbelse God. Namen die met '-el' eindigen, wijzen op het feit dat ze met God zijn verbonden, dat ze het goddelijke in zich meedragen. Zo kennen we aartsengelennamen, zoals: Anael - Anthriel - Aquariel – Cassiel - Chamuel  - Gabriel - Jophiel - Michael – Omniel - Perpetuel - Raphael – Samuel - Uriel - Valeoel – Zadkiel - Zaraciel - enzovoorts.

Anders gezegd: wegens hun natuurlijke geaardheid zijn engelen krachtige entiteiten; en staan zeer dicht bij dat goddelijke. Om die reden zult je zien dat de meeste schilders uit de Middeleeuwen engelen altijd als mannelijk hebben afgebeeld, soms wel ietwat gespierder dan men zou verwachten... - of, met een gelaat dat naar het vrouwelijke uitgaat. Weet, bijvoorbeeld, dat zelfs een Leonardo da Vinci homofiel was.

Het meest vreemde is ook, dat we zelden of nooit een vrouwelijke duivel zullen kunnen aanschouwen, tenzij in één of ander seksblaadje. Ik bedoel: schilders uit de oudheid hadden minder moeite met duivels dan met engelen. Duivels waren altijd als mannelijk afgebeeld, nooit vrouwelijk - demonen wel. Daarom stellen sommigen de vraag of het wel mogelijk is dat een vrouwelijke engel een mannelijke duivel kan overwinnen. Anders gezegd: kan het Goede het Kwade overwinnen? O ja: ik had het wel niet over de Charlie's Angels, noch over de Hell's Angels, natuurlijk.

Kortom: engelen, hel, hemel, vagevuur, ziel, geest, noem maar op, zijn metaforen. De waarheid kan nooit in gewone woorden worden omschreven. Je moet begrijpen, dat werelden van hogere dimensies een eigen taal hebben; een taal, totaal verschillend van de onze. Onze taal is prachtig om alle dingen van de stoffelijke wereld te omschrijven. Maar de onstoffelijke wereld bezit een eigen taal, en er is geen enkele gewone mens die deze taal kent - of, hij moet, bijvoorbeeld, het Henochiaans hebben bestudeerd. Om die reden, en voor geen enkele andere, sprak een Jezus in parabelen, waarin beeldspraak het werktuig was om de vormloze dingen van hogere werelden in vormen te gieten opdat we het zouden konden zien en begrijpen.

Op de vraag 'Bestaan engelen' kunnen we slechts een antwoord geven van zodra je in staat bent die beeldentaal, of metaforen, met beide handen te be-grijp-en, om nooit meer los te laten. Alles is energie, en de wereld van energie is onstoffelijk.

En samengebalde energieën, die we 'engelen' zouden kunnen noemen, zijn willoos. Met andere woorden: ze hebben, net als duivels (indien die ook bestaan) geen eigen wil, maar voeren datgene uit hetgeen hen werd opgedragen. En jij, of je nu doodziek bent, of er een leeuw in de buurt is die jou wil bespringen, of je een overstroming moet trotseren, of wat dan ook: je zult je eigen plan moeten trekken.

Ondertussen zit er voor elke mens weinig anders op dan met zijn verbeelding, gebaseerd uit overgenomen overtuigingen, te blijven rondlopen, en zich eventueel door éénogen laten begeleiden.

Om met zo'n metafoor af te sluiten, schrijf ik, dat het voor een kameel veel gemakkelijker is om door het oog van een naald te kruipen om het Goddelijke Rijk te betreden, dan voor een persoon met een rijkelijke bagage aan 'geleende kennis'; een kennis, die dan ook niet jouw persoonlijk bezit is.

Aan de Eclecticus: Kauw deze woorden, totdat je het sap ervan proeft. :-)
__________________________________________________________________________________________________________________

Nabericht - 28/10/2011: Over 'Light Miracles' onder leiding van John Breukels... Oftewel: Gewone mensen staan in verbinding met Aartsengelen...

Normaliter laat ik stervelingen in zandbakken met hun emmertjes en schupjes spelen..., totdat hun zandkastelen daadwerkelijk in luchtkastelen uitgroeien en lichtgelovige breinen op een zodanige manier beïnvloeden dat het de spuigaten uitloopt.

Hieronder vind je een verkleinde versie van een e-mail dat op de website van 'Light Miracles' afgedrukt staat.

Het meest benauwende lezen we onder de hoofdding: ‘De Engelen van Bewustzijn geven ons inmiddels de volgende positieve inzichten’.

De tekst ‘Engelen geven inzicht in de Eurocrisis...’, van een zekere John 'Jagadiël' Breukels, besluit met de volgende bewoordingen:

Ook wij hebben een koophuis, 3 kinderen in de leeftijd van 8 , 12 en 18, 4 katten en 8 aquaria.... Nu is het leuke dat niemand van ons ook maar het idee heeft dat er beslag gelegd zou gaan worden of dat ons huis verkocht gaat worden, of dat de inboedel zou worden weggehaald, zodra wij besluiten om 'niet te betalen'. Er is in ons gezin 100% vertrouwen, mede door de Engelen. Echter... indien dat wel het geval is? Wat als we ons huis uit worden gezet? Wij wilden altijd al heel basic in een boshut wonen, om eens helemaal tot jezelf te komen. Maar dat zal er niet in zitten, omdat ik weet dat de groep 'niet betalenden' dagelijks groeit... Bij ons is er 100% vertrouwen in huis, dus in plaats van klagen, mekkeren, zeuren, protesteren en demonstreren, kiezen wij ervoor om te doen wat de Grieken deden… NIET BETALEN !”

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht