ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

BDE, oftewel bijna-doodervaring, kan misschien worden verklaard door de bloedwaarde

Niemand weet precies of de visioenen die men tijdens een BDE, oftewel bijna-doodervaring, heeft verkregen afdrukken zijn van een soort van realiteit of het product van onze verbeeldingswereld.
door Tsenne Kikke - zaterdag 10 april 2010 2:56

Volgens mij zal het niet meer zo lang duren vooraleer men een concreet wetenschappelijk antwoord zal vinden op de vraag zijn 'bijna-doodervaringen-visioenen' effectief echte of onechte ervaringen? Met andere woorden: gewone visioenen.

Wat ze zijn, weet ikzelf ook niet. Bovendien is geen enkele mens echt dood geweest en de overledenen kunnen het niet meer navertellen. We moeten dus gissen, dingen fantaseren en er zelf een eigen beeld op kleven - en, wat jij gelooft is weliswaar jouw waarheid, maar daarvoor nog niet dé waarheid. Bovendien is een geloof nog altijd geen weten. Het is niet omdat een kind in Sinterklaas of in een god gelooft dat ze bestaan.

Zijn hetgeen mensen na zo'n bijna-doodervaring hebben 'gezien' reële beelden gebaseerd op werkelijkheid - of dingen, ontsproten uit hun fantasiewereld die ze als realiteit ervaren? Ikzelf weet het dus ook niet, schreef ik zonet - maar na 40 jaar lezen, mensen te ontmoeten en conclusies uit eigen ervaringen te trekken, weet ik wel wat de beelden, die men tijdens of na bijna-doodervaringen verkrijgt, niet zijn. Om een lang verhaal kort te houden: wat je in boeken, kranten of tijdschriften leest is niet dé waarheid, gewoonweg omdat het geen waarheden kúnnen zijn.

Mensen die dissociatieve drugs gebruiken kunnen ook een uittreding als echt ervaren. Anderzijds worden de beschreven BDE-ervaringen niet bestreden. Maar de ervaring hoeft geen bovennatuurlijk verschijnsel te zijn, noch een bewijs voor het bestaan van iets bovennatuurlijks.

Mensen die het bewustzijn hebben verloren en zich langzaamaan bewust worden van opnieuw contact met hun eigen lichaam te hebben, kunnen dat gevoel van intreden vertalen als een effectief 'terug in het lichaam treden'. Aan dat gevoel wordt dus automatisch het beeld toegevoegd opdat ze die sensatie beter voor zichzelf en voor anderen kunnen uitleggen of vertalen.

Een Elektro-encefalografie (EEG) vertoont in de BDE-fase een afnemende activiteit, maar het is niet meteen vlak. En een EEG meet enkel en alleen de activiteit van de hersenschors: het is dus mogelijk dat de neuronen daaronder nog actief zijn op het moment dat het EEG geen activiteit vertoont. Bovendien weten we nog zo weinig van de werkzaamheden van onze hersenen af.

Onder hypnose bijvoorbeeld - of, zelfs dankzij zelf-hypnose of autosuggestie - kan men zich eender wat verbeelden. Je kunt jezelf zelfs wijsmaken dat je na de dood in het Land der Kippen terechtkomt omdat je van jezelf zeker bent dat je je in dat bewustzijnsniveau als een kip gedroeg.

Visioenen hebben namelijk dezelfde 'materialiteit' als de beelden van de (dag)dromen. Ze zijn uit dezelfde bouwstenen opgebouwd - en mensen, die zich met hun lichaam identificeren, zijn zo sterk met hun brein verbonden dat alles wat er zich daarin afspeelt als echt wordt ervaren.

Tenslotte gebeurt dit ook met zowel gedachten en gevoelens. Mensen klampen zich zo sterk aan een gedachte of een gevoel vast dat ze zich ermee vergroeien. Iemand ervaart een gevoel van vreugde of pijn en men wordt die vreugde of pijn.

Kijk maar eens naar één van de 'Ik weet wat jij deed'- afleveringen, en dan zul je versteld staan wat jouw hersenen jou allemaal kunnen wijsmaken. Men wordt datgene wat men je influistert en in die veranderde bewustzijntoestand door hypnose teweeggebracht, kan niemand jou overtuigen dat het niet de waarheid is. Als je een man bent en de hypnotiseur zegt jou dat je een vrouw bent, ben je dat ook, bijvoorbeeld.

Zoals ik reeds vermeldde: vroeg of laat zullen we meer aan de weet komen over hoe die visioenen daadwerkelijk ontstaan én dat ze niets te maken hebben met eender welke vorm van werkelijkheid. Het klinkt ontgoochelend voor alle mensen die beter weten - alsof ze het écht weten.... Uiteindelijk is hun weten tenslotte gebaseerd op horen zeggen, van ergens gelezen te hebben, of het product van hun eigen fantasie. Kortom: het is meestal 'geleende, tweedehandse kennis'.

Ik wou dat ik het anders kon beschrijven, want alles wat de menselijke verbeelding streelt is natuurlijk véél boeiender dan de waarheid die eventueel kwetst. Maar, als je eenmaal aan Zelfkennis doet, is alles wat niet dé waarheid is, onwaarheid.

Bijvoorbeeld: uit een nieuwe wetenschappelijke studie blijkt dat mensen, die tijdens een hartaanval een bijna-doodervaring beleven, dat mogelijk te danken hebben aan een relatief hoog koolzuurgehalte in hun bloed.

Onderzoekers van drie Sloveense universiteiten, twee uit Maribor en een uit Ljubljana, spoorden onlangs 52 mensen op die een hartaanval in het ziekenhuis hadden overleefd. Van de ex-patiënten was nog bloed bewaard, dat was afgenomen tijdens het hartinfarct.

De onderzoekers kregen van iedereen toestemming om het bloed opnieuw te analyseren. Tijdens het onderzoek vonden ze een verband tussen bijna-doodervaringen en het koolzuurgehalte in het bloed van de ex-patiënten.

11 van de 52 deelnemers - 42 mannen en 10 vrouwen - met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar - die aan het experiment deelnamen, hadden tijdens hun hartinfarct een visioen gehad van bijvoorbeeld een wit licht, of een lange tunnel. Juist in hún bloed werd veel meer koolzuur oftewel CO2 aangetroffen.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift 'Critical Care'. Volgens de wetenschappers kan een hoog koolzuurgehalte in het bloed dus een bijna-doodervaring mogelijk verklaren.

"We kunnen niet zeggen dat dit de énige oorzaak is, maar het kan voor een deel het mechanisme van een bijna-doodervaring verklaren. Ik denk dat hogere CO2-waarden in het bloed hallucinaties kunnen veroorzaken. En hallucinaties horen bij een bijna-doodervaring," aldus hoofdonderzoekster Zalika Klemenc-Ketis in het Britse tijdschrift 'New Scientist'.

Eerdere wetenschappelijke studies suggereerden reeds dat bijna-doodervaringen tijdens een hartaanval worden veroorzaakt door een gebrek aan zuurstof, of medicijnen die hallucinaties opwekken. Van de mensen die een hartaanval overleven, zegt achteraf ongeveer 10 tot 20 % dat ze een bijna-doodervaring hebben gehad.

En hier aangekomen, kunnen we gerust teruggaan naar helemaal bovenaan om alles nogmaals te herlezen..., waardoor de vicieuze cirkel gesloten wordt.

Voor de Eclecticus: Voor mensen die aan Zelfkennis doen, weten dat er natuurlijk een tweede mogelijkheid bestaat, die misschien dichter bij de werkelijkheid ligt. Deze mogelijkheid heeft niets te maken met al hetgeen hierboven werd geschreven. Het probleem is dat geen enkele wetenschap dit ooit zal kunnen bevestigen. Heb je enig idee waarover ik het heb? ...

Commentaar


Gepost op: 10/04/2010 17:33:44
Als we nu eens stellen dat het geestelijke of de drie-eenheid altijd oorzaak is van het stoffelijke en het stoffelijke dus steeds het gevolg is dat eventueel in vrijheid terug met de bron kan worden verbonden, dan is een hartinfarkt en de toename van CO2 in het bloed niet de oorzaak maar het gevolg. Dit doet niets af aan uw stelling die ik onderschrijf. Het 'goede' nieuws is dat door de toename van het broeikaseffect dus het CO2 gehalte sterk toeneemt en wij dus allen op weg zijn naar een BDE.

Tsenne Kikke Gepost op: 10/04/2010 17:59:27
Tsenne Kikke Via deze veronderstelling voeg je er niet enkel en alleen twee extra schakels aan toe (3-1-heid + bron), maar creëer je bovendien een vorm van oorzakelijkheid - dit, ondanks het feit dat al het geschapene misschien gewoonweg het resultaat is van een mechanische evolutie onder de leiding en bevoegdheden van Moeder Natuur. Hiermede wordt het basisgegeven misschien onnodig ingewikkelder gemaakt.

Tevens wil ikzelf geen enkele 'bron', 'geestelijke' of '3-eenheid' de schuld geven, noch verantwoordelijk stellen voor de kwaliteit van de huidige mensdom, waarin - mijns inziens - vooral de slaap en onwetendheid primeren. Een reden temeer om er geen hogere energieën rechtstreeks bij te betrekken.

Maar natuurlijk kun je gelijk hebben en ben ik dus nogmaals verkeerd.

Bovendien is jouw: 'Het 'goede' nieuws is dat door de toename van het broeikaseffect dus het CO2 gehalte sterk toeneemt en wij dus allen op weg zijn naar een BDE' niet enkel en alleen grappig, maar misschien nog waar ook, ooit.

Gepost op: 10/04/2010 20:48:03
Je hebt uiteraard gelijk. Bij het aantippen van 'reactie plaatsen' had iets in mij al het gevoel dat er iets niet klopte, maar de ongeduldige ik in mij besliste er anders over. Ik wilde in feite aantonen dat op het aardse niveau oorzaak en gevolg inwisselbaar zijn. Ik zie een bal en schop er tegen. Het klinkt logisch om dan te zeggen dat mijn schop de oorzaak is van het bewegen van die bal. Maar je kunt ook stellen dat als die bal er niet was geweest ik geen uitnodiging had gevoeld om ertegen te trappen. In dat geval is de bal de oorzaak. Maar die bal is gemaakt om tegen te trappen en dus ligt de oorzaak van de trap bij de ontwerper. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wat er na het vrijgeven van een ontwerp met dit ontwerp gebeurt, dat is niet te voorspellen. De ontwerper van het origineel kan - tot op zekere hoogte - gezien worden als de eerste oorzaak maar is daardoor niet verantwoordelijk voor wat er nadien met zijn ontwerp gebeurt, ook al is het zo dat de gevolgen niet hadden kunnen ontstaan op dezelfde uiterlijk waarneembare manier als dit ontwerp er niet was geweest. Dat is de wijze waarop ik o.a. tegen de scheppingstraal aankijk. Dit is door mijn ongeduldige ik niet goed uit de verf gekomen. Ik wilde eigenlijk stellen of het ook niet mogelijk is dat het verhoogde CO2 gehalte niet het gevolg is van een BDE in plaats van de oorzaak. Bedankt voor uw reactie zodat ik mijn fout recht kon zetten. (PS: Ik zie dat er door een verkeerde toets in te drukken reeds een gedeelte van mijn onafgewerkte reactie is geplaatst. Negeer deze.)

Tsenne Kikke Gepost op: 10/04/2010 22:12:05
Tsenne Kikke 1) Je wilde in feite aantonen dat op het aardse niveau oorzaak en gevolg inwisselbaar zijn: "Ik zie een bal en schop er tegen. Het klinkt logisch om dan te zeggen dat mijn schop de oorzaak is van het bewegen van die bal."

- Nee, dat is niet dé oorzaak, want (1) je hoefde er niet tegen te schoppen - (2) je kon ernaast hebben getrapt - (3) de bal kon 50kg hebben gewogen en dan had je jezelf pijn gedaan (4) enzovoorts.

2) Maar je kunt ook stellen dat als die bal er niet was geweest ik geen uitnodiging had gevoeld om ertegen te trappen. In dat geval is de bal de oorzaak.

- Nochtans zou die bal nog altijd niet dé oorzaak zijn geweest, wél de instinctieve prikkel vanuit jouw hersenen die jouw lichaam impulsief aandreef tot actie.

3) Maar die bal is gemaakt om tegen te trappen en dus ligt de oorzaak van de trap bij de ontwerper. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

- Die bal was niet gemaakt om tegen te trappen, maar lag daar omdat een kind die aan het zoeken was. En ja, zo kun je blijven doorgaan. Maar wat hebben al die omleidingen met het onderwerp te maken?

4) Je wilde eigenlijk stellen of het ook niet mogelijk is dat het verhoogde CO2 gehalte niet het gevolg is van een BDE in plaats van de oorzaak.

- Dat is twijfelachtig..., omdat het CO² gehalte het gevolg is van verbranding. Cellen produceren koolstofdioxide als afvalproduct van de stofwisseling; extra inspanning levert extra koolzuur, dat via het bloed wordt afgevoerd. Koolzuur verlaagt de pH, die door het lichaam nauwkeurig tussen 7,35 en 7,45 wordt gehouden. Dreigt de pH te ver te dalen dan grijpt het ademhalingscentrum in de hersenen in door het versnellen en verdiepen van de ademhaling. Hiermee wordt het teveel aan koolzuur in de vorm van koolstofdioxide via de luchtwegen afgevoerd.

- Plus vertrek je van de veronderstelling dat een mens wel degelijk een echte BDE-ervaring meemaakt waarvan de verhoogde CO² gehalte het gevolg is. Ik probeerde aan te tonen dat het gewoonweg een visioen/hallucinatie zou kunnen zijn en dus geen gevolgen van dien aard kan hebben.

Weet, dat enkel en alleen als er 'iets' in de mens is, dat 'iets' naast het stoffelijke lichaam kan blijven bestaan. Maar, als er niets is..., kan de mens, die nooit ontwaakt, in die slaap slechts één ding doen, en dat is dromen en zich dingen verbeelden.

Maar natuurlijk wil ik hiermee niemands droom of overtuiging wegnemen. Ook dat zou even zinloos zijn.

Toch raad ik de meer bewuste mens aan om aan Zelfkennis te gaan doen.

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht