ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Bepalen de initialen van jouw naam hoe oud je wordt ?

Welke initialen heb jij bij jouw geboorte meegekregen?
door Tsenne Kikke - zaterdag 5 december 2009 0:06

Stel je even voor: je liefhebbende ouders gaven jou de voornamen Anthony Simon Stephen mee. Heel mooi, maar qua intialen had je beter Albert Christopher Eric kunnen heten. Psychologen van de University of California ontdekten tien jaar geleden dat mannen met 'positieve initialen' meer dan vier jaar langer leven dan mannen met 'negatieve initialen'.

Symboliek is een krachtige sociaal-psychologische factor. Ben je bijgelovig, dan zal een ongeluk, bij het zien van een zwarte kat, jou sneller overkomen dan bij iemand anders, bijvoorbeeld. Op jouw twintigste, dertigste en veertigste levensjaar is de kans op zelfmoord groter dan normaal - waarschijnlijk omdat die leeftijden een symbolische betekenis hebben, omdat ze als mijlpalen worden aanzien. Dus, dachten de onderzoekers: laten we de lijn doortrekken. Misschien bestaan er onderlinge verschillen, afhankelijk van welke initialen je bij jouw geboorte hebt meegekregen.

Het komt er dus op neer om de initialen van iemands naam te nemen, die naast elkaar te plaatsen, en te zien of ze ja dan neen een woord vormen. Indien dit niet het geval is, dan spreken we over neutrale initialen; maar in het geval van Anthony Simon Stephen verkrijgen we het woordje 'Ass', dat een negatief woord is, en bij Albert Christopher Eric verkrijgen we 'Ace', dat dan weer positief is.

Met andere woorden: zijn de opeenvolging van initialen positief, zoals: ACE, GOD, HUG, JOY, LOV, VIP, WIN of WOW ? Of hebben je ouders niet goed nagedacht toen ze jouw geboorte aankondigden met initialen zoals: APE, ASS, BAD, DIE, PIG, RAT, ROT, SAD, SIC, SIK of UGH?

In ons geval moeten we de Engelse taal machtig zijn om er iets van te snappen. En, let wel: we hebben het over naaminitialen, en niet over de letters die op nummerplaten van auto's afgedrukt staan, want die zijn eerder toevalsgebonden.

De onderzoekers raadpleegden ook de overlijdenscertificaten van Californische mannen die tussen 1969 en 1995 het leven lieten, en haalden daaruit 2.300 mannen met negatieve initialen en 1.200 met positieve initialen. Onderstaand figuur laat zien hoe oud de mannen met een positief initiaal waren toen ze stierven; dit, in vergelijking met een controlegroep mannen met een neutraal initiaal. Zoals je ziet, leefden de mannen met een positief initiaal veel langer dan de mannen met een neutraal initiaal.Hieronder zie je hetzelfde, maar dan vergeleken met mannen met negatieve initialen.Toen de onderzoekers keken naar welk effect initialen op de doodsoorzaak uitoefenden, kwamen ze met onderstaand figuur tevoorschijn. Het vergelijkt de doodsoorzaak van mannen met een positief initiaal met die van mannen uit de neutrale controlegroep.Mannen met positieve initialen sterven opvallend vaak minder aan beroertes, ongelukken, diabetes, zelfmoord en HIV.

Mannen met positieve initialen leefden bovendien gemiddeld 4 1/2 jaar langer dan de mannen met neutrale initialen. Daarentegen leefden mannen met negatieve initialen 2,8 jaar korter dan normaal. De onderzoekers vonden dezelfde verbanden voor vrouwen, maar de verschillen waren minder sterk. Vrouwen met een positief initiaal leefden gemiddeld 3,4 jaar langer dan vrouwen uit de controlegroep.

Dit onderzoek leidde tot de conclusie dat een gewoon symbool, zoals in dit geval: iemands initialen, ervoor kon zorgen dat een persoon 4 jaar langer zou leven dan normaal, of drie jaar minder, hetgeen een wezenlijk verschil van 7 jaar kan uitmaken.

Onderzoekers van het Californische Pomona College trokken dit verband tussen initialen en sterfte in 2005 in twijfel met hun eigen studie. Zij konden namelijk geen verbanden vinden tussen overlijden enerzijds en positieve of negatieve initialen, anderzijds. Maar enkele jaren later publiceerden psychologen van de Wayne State University een studie die de onderzoeksresultaten uit 1999 dan weer bevestigde. In die studie leefden baseballspelers met positieve initialen dertien jaar langer dan spelers met negatieve, of neutrale initialen.

En, hoe zit het met achternamen? Welnu, de Amerikaanse economen Liran Einav, van de Universiteit van Stanford, California, en Leeat Yariv, van het Californisch Instituut van Technologie, Pasadena, analyseerden de achternamen van economen die verbonden waren aan Amerikaans universiteiten, en stelden vast dat achternamen die dichter bij de letter A aanleunden succesvoller waren dan achternamen die eerder naar de Z uitgingen. Sterker nog: ze waren niet enkel en alleen succesvoller, ze verdienden meer en hadden meer kans een Nobelprijs in de wacht te slepen. Met andere woorden een achternaam als Einstein had meer kans dan een Zorky, bijvoorbeeld.

Naar het schijnt, zeggen dan weer anderen, heeft het meer te maken met het feit dat 'alfabetische discriminatie' daar de oorzaak van is. Het is een feit: als namen worden gepubliceerd, staan ze meestal in een alfabetische orde gerangschikt, met als gevolg dat professoren wiens achternamen met een letter beginnen, die dicht bij de A staat, prominenter in het oog springen dan namen achteraan dezelfde lijst. Ook onderbewust hebben we de neiging te denken dat namen bovenaan een lijst 'winnaars' zijn, en dat de namen van 'verliezers' altijd onderaan staan afgedrukt.

'Kunnen al deze zaken het leven van de naamdragers effectief beïnvloeden?', is de hoofdvraag. Of: in welke mate hebben mensen in de A-Lijst meer succes, meer geluk, meer inkomen, of wat dan ook, in vergelijking met mensen in de Z-Lijst?

Ook hier waren er enorm grote verschillen tussen de achternamen van mannen en die van vrouwen; vooral, omdat vrouwen hun namen veranderen van zodra ze gehuwd zijn. Een Juffrouw Peeters, wordt dan Mevrouw Peeters-Adams, bijvoorbeeld; of kortweg: Mevrouw Adams.

Welke waarde mogen we nu aan bovenvermelde studies hechten? Hoogstwaarschijnlijk is het initialen-effect ervan zeer klein. Alhoewel... als je dan weer kijkt naar de meeste bekende mensen, met namen als Blair, Branson, Brown, Bush, Cameron, ... kunnen we wel eventjes beginnen twijfelen, nietwaar?

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht