ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Uitgestelde geboortes leiden tot meer keizersneden

Tsenne Kikke Auteur
Tsenne Kikke

Geplaatst op
donderdag 3 juli 2008 5:14

In aansluiting op ons nieuwsberichtje van juni jongstleden werden gisteren de cijfers uit Schotland gepubliceerd. Ook daar was het een trend geworden dat vrouwen in het verleden hun eerste zwangerschappen uitstelden tot op latere leeftijden. Nu is het gewijzigd. Vandaag de dag zijn er meer en meer jongere moeders - en, voor artsen betekent dit: goed nieuws.

Onderzoekers van de universiteit van Cambridge onderzochten de geboortestatistieken en kwamen tot de vaststelling dat er 6.200 minder geboortes met keizersneden zouden zijn geweest indien de leeftijden van nieuwe moeders tussen de jaren 1980 en 2005 niet zo drastisch was gestegen. Artsen maakten zich er zorgen over. De Organisatie voor Wereldgezondheid zeggen ons dat 10% tot 15% aanvaardbare percentages zijn, maar in Schotland én ook in Groot Brittannië is het meer dan 20%. In onze gewesten is het niet zoveel beter gesteld...

"Deze verhoging kunnen minder positieve gevolgen hebben voor de moeder, de baby, en de gezondheidsdiensten, en de oorzaak van duurdere verzekeringspremies," zeiden professor Gordon Smith en zijn collega's, omdat keizersneden geassocieerd worden met hogere risico's voor beschadigingen en overlijdens van zowel de baby's als de moeders, hetgeen minder het geval is bij gewone vaginale geboortes. Een Nederlands team benadrukte bovendien dat normale, vaginale geboortes, niet alleen leiden tot een afname van moedersterfte, maar ook tot een aanzienlijke kostenbesparing voor de gezondheidszorg. Een keizersnede kostte in 2006 circa 5.600 euro en een bevalling 1.000 euro. Een verschil van 4.600 euro. Op een landelijke schaal van 8.000 stuitliggingen per jaar zou dit een aanzienlijke besparing betekenen.

Het Cambridge team onderzocht meer dan 500.000 gevallen en kwam tot de vaststelling dat het hoge aantal keizersneden in Schotland, die tussen 1980 en 2005 plaatsgrepen, ontegensprekelijk te wijten was aan de hogere leeftijden van moeders van een eerste kind.

In die periode van 25 jaar verhoogde het aantal zwangerschappen van moeders van een eerste kind zevenvoudig, en een verhoging van een maal-10-factor voor vrouwen boven de 40 en ouder. Het gemiddelde aantal keizersneden over die periode was dan ook meer dan dubbel zo hoog. Om deze reden veronderstelt het team dat 38% van de keizersneden, oftewel een totaal van 6.200, voorkomen hadden kunnen worden. Het team wil de bevolking bewust maken van dit feit, teneinde duidelijk de consequenties te laten inzien van een eerste zwangerschap op latere leeftijd.

Iets meer over keizersneden

Een keizersnede is een operatie waarbij het kind via de buikwand ter wereld komt. De operatie duurt ongeveer 45 minuten, soms langer, soms korter. De baby wordt meestal binnen een kwartier na het begin van de operatie geboren. Voor een keizersnede wordt niet zomaar gekozen, het is een operatie die - zoals we reeds schreven - complicaties met zich mee kan brengen. De voorkeur gaat dan ook altijd uit naar een natuurlijke geboorte. Soms is een keizersnede echter niet te vermijden, je bekken is misschien te smal voor een natuurlijke geboorte, of er is sprake van een stuitligging of voorligging van de placenta. Ook tijdens de bevalling kan er alsnog worden besloten over te gaan tot een keizersnede als blijkt dat het kind in gevaar verkeert en snel ter wereld moet komen.

Uit een onderzoek kwam naar voren dat een keizersnede bij een volgende bevalling meer risico's oplevert dan voorheen werd gedacht. Het is mogelijk dat bij een tweede, of volgende vaginale bevalling, het litteken van de keizersnede in de baarmoederwand kan scheuren. Volgens Amerikaanse en Zweedse wetenschappers, na onderzoek van 300.000 zwangerschappen, is de kans op een gescheurde baarmoeder vijftig keer zo groot.

Ook kan tijdens een volgende zwangerschap de moederkoek ingroeien, wat veel bloedverlies met zich mee brengt en vaak ook verwijdering van de baarmoeder tot gevolg heeft. Bij 11 procent van alle uterusrupturen overlijdt het kind bij de geboorte door zuurstofgebrek. Toch komt het in onze gewesten ook nog veelvuldig voor. We beschikken niet over recente cijfers, omdat hospitalen niet graag cijfers doorgeven, maar oudere cijfers geven er ons een beeld van. In Nederland, bijvoorbeeld, waren er in 2002 199.000 bevallingen, waarvan 27.000 via een keizersnede. In het Belgische Vlaamse gewest werden in 2004 19% baby's via een keizersnede ter wereld gebracht, hetgeen betekent: 1 op 5.

Uit oude cijfers van 'Kind en Gezin' en van het 'Studiecentrum voor perinatale epidemiologie' blijkt dat Vlaanderen een vergelijkbaar aantal keizersneden heeft als het Verenigd Koninkrijk. In het rapport ''Het kind in Vlaanderen 2001' was er sprake van 169 keizersneden per 1 000 levendgeborenen. Op 10 jaar tijd betekent dit een toename met 73,4 %. In België worden jaar na jaar meer en meer keizersneden uitgevoerd. Dat blijkt uit cijfers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA), dat gegevens van alle Belgische mutualiteiten bundelt en bestudeert. De toename heeft niet enkel medische repercussies, ook op financieel vlak zijn de gevolgen groot. "Was het percentage keizersneden sinds 1990 constant gebleven, zou dat de ziekteverzekering in 2003 7 miljoen euro minder hebben gekost," zei dokter Raf Mertens, hoofd departement Onderzoek en Ontwikkeling van de CM.

Gynaecologen kiezen te snel voor een keizersnede bij stuitliggingen. Gynaecoloog Jos van Roosmalen van het LUMC vindt dat er meer aandacht moet komen voor de risico''s van de ingreep voor de moeder en voor eventuele volgende zwangerschappen. Werd in 2000 bij stuitligging nog in vijftig procent voor een keizersnede gekozen, in 2004 was dit al 80 procent. Deze groei was een gevolg van internationaal onderzoek, waaruit bleek dat de ingreep bij een stuit altijd veiliger zou zijn. Van Roosmalen, voorzitter van de Commissie Moedersterfte van de Nederlandse Vereniging van Gynaecologie, vindt die ontwikkeling ongewenst. Zijn commissie becijferde dat tussen 2000 en 2004 door het nieuwe beleid 8700 extra keizersneden zijn verricht, waardoor 19 kinderen werden gered die anders zouden zijn gestorven. Maar door die extra keizersneden zijn ook vier moeders overleden (de kans dat de vrouw sterft is bij een keizersnede drie tot zeven keer groter). Doordat een keizersnede bij een volgende zwangerschap allerlei risico's met zich meebrengt, zullen in de toekomst nog negen kinderen van deze 8700 moeders sterven doordat het litteken bij een volgende bevalling openscheurt; of door een voorliggende placenta, veroorzaakt door het litteken. Drie kinderen zullen als gevolg van een openscheurend litteken een hersenbeschadiging oplopen.

Maar het meest vreemde is, dat steeds meer vrouwen zélf naar een keizersnede vragen. Ook hier ontbreken exacte cijfers, maar gynaecologen krijgen veel vaker dan een paar jaar geleden vragen naar zo'n 'keizersnee op verzoek'. Angst voor de bevalling speelt soms een rol. Ook gebeurt het om precies te weten wanneer de baby komt. Maar gynaecologen weten al te goed dat een ziekenhuis geen warenhuis is waar je even een keizersnee gaat halen. Het is een forse operatie, met extra bloedverlies en mogelijk complicaties.

Tot slot: Al onze teksten hebben meestal een onderliggende boodschap, of bedoeling. Soms moet je de tekst wel eens tweemaal lezen, of iets dieper nadenken. Laat je door bovenstaande tekst niet al te veel negatief beïnvloeden... Ik bedoel: als er geen enkele andere mogelijkheid is, accepteer dan die keizersnede met het volle vertrouwen in je hart. Maar indien een normale bevalling mogelijk is: denk dan niet tweemaal na.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht