ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Efedrine is dodelijk: hoed u voor op het internet aangeboden voedingssupplementen!

Efedrine,dankt zijn naam aan de plant Ephedra, maar de effecten ervan lijken op die van amfetaminen.
door Tsenne Kikke - woensdag 30 januari 2008 2:45

Efedrine, een alkaloïde, dankt zijn naam aan de plant Ephedra, Ephedraceae in het Latijn. Ephedra komt van nature voor in China en het zuidwesten van de Verenigde Staten. In China wordt het al zo'n 3000 jaar gebruikt. Het heet daar 'Ma Huang' en in het Oude China gebruikte men het toen al tegen astma, reuma en gewrichtspijnen. Wetenschappers hebben in de jaren '30 voor het eerst efedrine geïsoleerd uit de plant. In het Zuidwesten van de Verenigde Staten drinken de Mormonen vanwege de oppeppende eigenschappen nog steeds een van ephedra gezette thee, mormonenthee, als alternatief voor koffie en echte thee. Koffie en thee zijn voor de leden van deze christelijk religieuze beweging verboden.

Sinds enkele jaren is ephedra in Europa populairder geworden en wordt in de smartshop verkocht als alternatief voor chemische middelen als XTC en Speed. Ook in sportscholen wordt het verkocht als afslankmiddel en eetlustremmer. Ephedra wordt meestal geslikt in capsules, hoewel je er ook thee van kunt zetten of het kunt roken. Dit laatste is echter niet erg smakelijk en dus niet zo'n aanrader. Het is sinds april 2004 door de Nederlandse overheid verboden om efedrine bevattende preparaten in de vrije handel te verkopen.

Efedrine wordt gebruikt in sommige hoestdranken omdat het de luchtwegen verwijdt. Daarnaast wordt het door anesthesiologen op de operatiekamers gebruikt om in bepaalde gevallen de bloeddruk van patiënten te reguleren. Ephedra is ook aanwezig in sommige voedingsmiddelen op basis van planten. Je vindt het ook in sommige producten tegen oorontsteking, in een geneesmiddel tegen reisziekte, en in het als tonicum voorgestelde Alfavit ®. Studenten weten er alles van af! Hoofdbestanddeel van Alfavit is efedrine. De combinatie caffeïne-efedrine-aspirine helpt als je het moeilijk hebt, bijvoorbeeld tijdens blok als je syllabus van 500 pagina's op 1.5 dag moet afwerken, zeggen ze tegen elkaar.

Verder is het de laatste tijd naast XTC populair geworden als partydrug. Onderzoek in Nederland heeft uitgewezen dat de hoeveelheid efedrine in de partydrugs ver over de grens van 8 mg gaan, met uitschieters tot 75 mg. Ook vindt je het in afslankmiddelen zoals in Stackers, een vetverbrander.Efedrine vermindert namelijk het hongergevoel: als het lichaam klaar moet zijn voor actie is het verbranden van energie belangrijker dan de aanmaak van nieuwe energie. Het gebruik van efedrine in combinatie met zogenaamde Monoamino-oxidaseremmers, oftwel MAO-remmers, is gevaarlijk. Monoamino-oxidase is een verzamelnaam voor een groep enzymen die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van monoaminen in het lichaam, waaronder de neurotransmitters serotonine, noradrenaline en dopamine. Deze monoaminen zijn deels betrokken bij lichaamsprocessen die met de stemming te maken hebben, en zorgen doorgaans voor een prettig gevoel (de werking van monoaminen wordt ook beïnvloed door stoffen als cocaïne en amfetamine). Als de afbraak van monoaminen wordt geremd, dan blijft het prettige gevoel langer hangen; depressieve mensen voelen zich gelukkiger.

Tegenwoordig zijn er dus vele producten op de markt waarin efedrine werd verwerkt. Eén daarvan is bijvoorbeeld ECA-stack, een mix van cafeïne, efedrine en aspirine! Op het web lezen we: "Samen en in de juiste verhoudingen leiden ze tot enkele graden Celsius temperatuursverhoging waardoor het afvallen sneller gaat terwijl toch makkelijk spier vasthoudt. Dat is het werk van de efedrine. De minimale dosis die je temperatuur verhoogt, is 15 mg efedrine op 150 mg cafeïne. De maximale hoeveelheid efedrine die je per inname kunt hebben is 30 mg. Per dag moet je dosis efedrine beneden de 90 milligram blijven. Het lichaam wordt vrij snel ongevoelig voor cafeïne en efedrine. Aspirine vertraagt dat proces waardoor de werkzaamheid van de combinatie groter wordt. Een standaard tablet van 400-500 mg aspirine is daarvoor voldoende, ongeacht je dosering van C en A. Vind je 1500 mg aspirine op een dag te gortig, dan kun je ook volstaan met een kinderaspirientje. Je kunt de afbraak van de cafeïne vertragen door er een grapefruit bij te eten: daarin zit een stof die het afbraakproces in de lever afremt. "

Wel zeggen ze erbij: "De stack is niet onschadelijk. In de VS zijn enkele tientallen jongeren overleden doordat ze gingen experimenteren met megadoses efedrine."Als je het web afschuimt, kom je ook teksten van mensen tegen die zélf experimenteren. Zo lazen we iets over een eigengemaakt vetverbranderrecept:

20 mg ephedrine (334 mg ma huang is een legaal alternatief)
6 mg yohimbine (Wat moeilijk te vinden blijkbaar)
200 mg caffeïne
40 mg forskolin (zoals XXX van Syntrax of een ander merk)
Vitamine E 150 IU
Zink aspartaat 30 mg

De auteur voegde hieraan toe: "Het best is zelfs als je niet direct de cafeïne neemt, maar wacht tot de laatste 3-4 weken van je dieet, en tegelijkertijd een hele hoop cola light drinkt. Cola light is laag in caloriën, dus geen vetopslag, en de extra cafeïne heeft een sterk diuretisch effect."

Hoed u voor efedrine!

De werkzame stof in de ephedraplant is dus efedrine. De effecten van efedrine lijken op die van amfetamine. Je voelt je helder, klaarwakker en actief. Efedrine stimuleert dat gedeelte van het zenuwstelsel die het lichaam in staat stelt tot activiteit: hartslag, bloeddruk en lichaamstemperatuur gaan omhoog en de bronchiën verwijden zich. Extra energie wordt vrijgemaakt. Deze effecten kunnen lang aanhouden. Net als amfetamine is ook efedrine van invloed op de eetlust: je hebt minder honger. Echter, net als amfetamine went het lichaam ook aan efedrine. Dit betekent, dat het eetlustremmende effect op den duur verdwijnt en je gewoon weer honger hebt.

Het verschil tussen amfetamine en efedrine is dat efedrine vooral lichamelijk werkt en minder op de psyche. Effecten als je alert en gelukzalig voelen komen bij efedrine dus minder voor dan bij amfetamine. De reden hiervoor is dat efedrine in tegenstelling tot amfetamine in mindere mate dat gedeelte van de hersenen prikkelt dat zorgt voor gelukzalige gevoelens (het beloningscentrum). Efedrine heeft een halfwaardetijd van 5 tot 8 uur. Dat wil zeggen dat na 5 tot 8 uur de helft van de efedrine uit het bloed verdwenen is. Na 24 uur is het niet meer aantoonbaar.

Na het gebruik van ephedra kan je flink vermoeid zijn. Je put je lichaam uit - zeker als je het gebruikt om op te dansen - en die verloren energie moet weer aangemaakt worden. Je zult je de dag, of dagen erna, slap voelen. Ook duizeligheid, misselijkheid en het gevoel dat je keel samengeknepen is, kunnen erbij horen. Ephedra is schadelijk bij overmatig en chronisch gebruik. Verder kunnen de effecten soms onplezierig zijn. Gebruikers klagen over: hartkloppingen, onrust, slapeloosheid, hoofdpijn, tintelingen, duizeligheid en transpireren.

Als ephedra gecombineerd wordt met andere stimulerende stoffen, zoals guarana en cafeïne, kunnen deze effecten worden versterkt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Herbal XTC en Stackers. In beide producten zit ephedra, maar ook cafeïne en guarana.

Oververhitting is een risico bij amfetamine en XTC maar kan ook bij ephedra optreden. Dat risico wordt groter bij hoge omgevingstemperaturen, vochtige ruimten en lichamelijke inspanning. Ephedra kan de bloeddruk verhogen. Je loopt dus risico als je in één keer heel veel gebruikt, maar ook als je jarenlang dag in dag uit iedere dag ephedra gebruikt. Ephedra is bij overmatig en continu gebruik ook een belasting voor hart- en bloedvaten. Het kan zelfs tot totale uitputting leiden. Je voelt je natuurlijke grenzen niet meer. Je gaat maar door terwijl je lichaam op is. Buitensporig gebruik kan ook nog leiden tot psychose. Je kunt geestelijk afhankelijk raken van ephedra. Dat kan gebeuren als je het middel systematisch gaat gebruiken om beter te presteren of om langer door te gaan. Lichamelijke afhankelijkheid is er nauwelijks. Onthoudingsverschijnselen treden niet op. Er is wel sprake van tolerantieontwikkeling. Tolerantie wil zeggen, dat je lichaam went aan de stof en dat je op den duur meer ephedra nodig hebt om nog effect te voelen.

Enkele sterfgevallen in de sportwereld hebben de aandacht van de Amerikaanse Senaat gewekt voor efedrine en efedra, producten die massaal gebruikt worden als doperende, of afslankende voedingssupplementen. Uit een studie is gebleken dat ze niet alleen bijwerkingen hebben, maar bovendien ook weinig doeltreffend zijn.

Efedrine en efedra zijn weliswaar verboden door het 'Internationaal Olympisch Comité', maar zijn in de Verenigde Staten en bij ons, via het internet, nog altijd vrij te koop. Ze richten schade aan, in het bijzonder in de sportwereld, door hun ongewenste effecten, zoals psychiatrische stoornissen, stoornissen van het spijsvertering- en het zenuwstelsel, en hartkloppingen. Er zijn zelfs enkele sterfgevallen gemeld.

- Zo nam een gezonde vrouw (35) drie keer per dag een capsule (15 mg efedrine en 40 mg cafeïne) om naast haar aerobic training wat meer af te vallen. Na één week viel ze flauw tijdens haar work-out waarbij omstanders zagen dat haar armen en benen continu aan het trillen waren.

- Een 22-jarige bodybuilder gebruikte naast medicijnen voor astma, ook nog een drankje met 20 mg efedrine en 100 mg cafeïne. Dit dronk hij 3 keer per dag, waarna hij tijdens zijn training een hartaanval kreeg. Het resultaat was dat hij een week lang in coma heeft gelegen en na bijna drie maanden onder behandeling te zijn geweest heeft hij er uiteindelijk blijvende schade aan overgehouden.

- Een sterfgeval trad op bij een 38-jarige man die een jaar lang elke dag 2 capsules van elk 10 mg efedrine en 100 mg cafeïne tot zich nam. Na zijn dagelijkse ronde joggen viel hij tijdens een gesprek neer, waarna het opgeroepen ambulancepersoneel helemaal niks meer voor hem kon doen.

- Na het verdachte overlijden van een jonge baseballspeler worden deze producten als rechtstreekse schuldigen aangewezen en worden sporters opgeroepen om ze niet te nemen.

In dit verband werden op het internet alvast de resultaten gepubliceerd van een studie. Daarbij werden in totaal 52 tests geanalyseerd op duizenden proefpersonen. De auteurs tonen aan dat deze stoffen slechts een zeer bescheiden gewichtsverlies veroorzaken, maar in geen enkel opzicht de fysieke prestaties verhogen. De bijwerkingen daarentegen zijn wél uitstekend gedocumenteerd. Uiteindelijk liggen de risico's op spijsverteringspijn, hartkloppingen, zenuwstoornissen en psychiatrische stoornissen (waaronder agitatie, angst en depressie), beven, slapeloosheid, enzovoorts, twee tot drie keer hoger. Daarnaast werden tientallen zeldzame maar bijzonder ernstige effecten genoteerd: hartinfarct, hersenaanval en stuipen.

Zo waren er in Amerika 3,308 negatieve rapporten die te maken hadden met dieet- en afslankingsproducten waarvan 42% gelinkd waren met efedrine:

- 137 sterfgevallen - 59% gelinkt met efedrine.
- 38 gevallen van hartaanvallen - 84% gelinkt met efedrine.
- 98 gevallen van hartaandoeningen - 62% gelinkt met efedrine.
- 144 gevallen van hypertensie - 63% gelinkt met efedrine.
- En zo verder...

Momenteel is efedrine als voedingssupplement in Amerika totaal verboden. Nochtans gebruiken vele bodybuilders diverse vetverbranders waarin efedrine verscholen is. Mijd dit product, zelfs als je er wilt uitzien als een bodybuilder!

Nieuw overlijden

Nadat vorige week in Denemarken een 36-jarige man overleed na het innemen van capsules 'Therma Power red & blue Powerlab Nutrition' dringt het Voedselagentschap er nu bij de consumenten op aan dat zij dit product, dat op het internet te koop is in de vorm van capsules met 300 mg efedrine, niet zouden gebruiken.

In aansluiting op de kennisgeving, via het Europese waarschuwingsnetwerk, van het feit dat iemand een hartstilstand had gekregen nadat hij 'therma power - Powerlab Nutrition', waarvan efedrine een van de werkzame stoffen is, had gebruikt om te vermageren, wenst het FAVV het volgende aan te stippen :

1. Efedrine is een geneesmiddel dat voorkomt op lijst 1 van het KB van 19/08/97 en mag dus niet worden gebruikt in de samenstelling van voedingssupplementen.

2. Efedrine is een sympathicomimetische amine die alleen voor strikt medische doeleinden en onder toezicht mag worden gebruikt en niet mag worden afgeleverd zonder voorschrift. E en sympathicomimeticum het bootst de werking van het (ortho)sympathische zenuwstelsel na. Dit is het deel van het zenuwstelsel dat de lichaamsfuncties tijdens gevaar of spanning beïnvloedt; je wordt alerter, klaar voor actie. Er komt dan ook bij gebruik van efedrine meer noradrenaline en adrenaline vrij in het lichaam.

3. Bij ongecontroleerd gebruik kan efedrine onder meer hersenbloedingen of hartaandoeningen en/of stoornissen in de bloedsomloop (infarct) veroorzaken.

4. Alle stoornissen die optreden na het innemen van dit product moeten onmiddellijk worden gemeld aan de behandelende arts.

Nota: Vele afbeeldingen en talrijke artikelen uit 2008 werden achteraf verwijderd, omdat ze verouderd waren en teveel ruimte in beslag namen...

Commentaar


valeriedanguy Gepost op: 26/11/2011 10:49:58
valeriedanguy

graag had ik willen vragen of het produkt slimming drops gevaarlijk is op de forum van ervaringen las ik dat er in slimming drops efedrine zit en dat een vrouw de dagelijkse dosis druppels  had overschreden en een epilespsie aanval kreeg wel zei ze erbij dat ze zo geobsedeerd door haar overgewicht dat ze de dosis dus zelf verhoogde nu ik heb zelf slimming drops besteld in een flesje maar zelf zie ik bij de ingredienten geen efedrine staan dit staat er :

-op aqua, ethylacohol vol 46%

-rhamnus frangula 462mg

-paullinia cupana 429mg

-ilex paraguariensis 330mg

-orthosiphon 330mg

-panax ginsens 330mg

-semen cola 165mg

-camelia sinensis 165mg

-fucus vesiculosus 165mg

zijn dit gevaarlijke ingredienten waar efedrine meschien in zit of niet , ze raden mij aan 2 maal daags 25 druppeltje in een half glas water

kunt u mij hierover aub meer vertellen

met vriendelijke groeten danguy valerie email [email protected]


Tsenne Kikke Gepost op: 26/11/2011 12:35:38
Tsenne Kikke

Ik ben noch arts, noch expert op dit gebied: enkel en alleen een berichtgever. Je hebt nu eenmaal slimming drops met of zonder Ephedra op de martkt. Die ‘met’ komen meestal uit China.

De belangrijkste werkzame stoffen in Ephedra zijn efedrine en pseudo-efedrine.

Tot 2004 werden voedingssupplementen met Ephedra gebruikt als prestatieverhogend middel en als afslankmiddel. Ephedra-preparaten werden ook gebruikt door bodybuilders; dit in samenwerking met aspirine of caffeïne.

Nadat in Amerika diverse meldingen waren binnengekomen over bijwerkingen na gebruik van efedrine-bevattende voedingssupplementen, besloot in januari 2004 de Amerikaanse FDA een verbod uit te vaardigen op de verkoop van Ephedraproducten onder de Warenwet.

In navolging daarvan besloot op 6 februari 2004 ook de Nederlandse minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat bereidingen van ephedra, evenals ephedra-alkaloïden (efedrine en pseudo-efedrine), als geneesmiddel worden beschouwd. Dergelijke producten mochten daarna nog uitsluitend als geneesmiddel verhandeld worden. Inmiddels is efedra in alle landen binnen de Europese Unie verboden als ingrediënt van voedingssupplementen.

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2019 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht