ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Babylonisch kleitablet tracht op frontpagina's te geraken

Tsenne Kikke Auteur
Tsenne Kikke

Geplaatst op
maandag 16 juli 2007 0:31

De 41-jarige Oostenrijkse archeoloog Michael Jursa van de Universiteit van Wenen, afgebeeld op onderstaande foto's, heeft in het 'British Museum' in Londen een kostbaar kleitablet uit de tijd van de Babylonische heerser Nebukadnezar een naam ontcijferd, waarmee een fragment van het boek Jeremia uit het Oude Testament bevestigd wordt, met het juiste jaartal erbij. Buiten-Bijbelse bronnen voor het bestaan van personen uit het Oude Testament - op koningen na - zijn zeldzaam. Het kleitablet bevond zich in een kamer van het museum waar een 130.000-tal Assyrische tabletten met spijkerschrift zijn uitgestald, allemaal een 5.000 jaren oud.Specialisten menen dat het kleitablet, niet groter dan een klein pakje sigaretten, voor een belangrijke doorbraak in de Bijbelse archeologie kan zorgen. Irving Finkel, assistent van het ''Departement geschiedenis van het Midden-Oosten' van het British Museum, noemt het tablet een belangrijk bewijs van de correctheid van de Bijbel en een getuigenis uit eerste hand van een keerpunt uit de geschiedenis van het Oude Testament. "Dit is een tablet die het verdient om beroemd te worden," zei hij.Achteraf bezien, denk ik dat de uitspraak ietwat overdreven is. Maar het museum zelf heeft daar ondertussen dankbaar gebruik van gemaakt. Op hun website verscheen de hoofding: 'British Museum Makes Important Breakthrough in Biblical Archaeology'... Alsof men de 'Dode Zeerollen-Deel 2' had ontdekt.

Het kleitablet is zogezegd een niet-Bijbels bewijs van het bestaan van de Babylonische officier Nabu-sharrussu-ukin, die volgens hoofdstuk 39, vers 3 uit Jeremia in 587 voor Christus aanwezig was toen Nebukadnezar, na een beleg van anderhalf jaar een bres in de stadsmuur veroorzaakte, vervolgens met zijn volledige leger naar Jeruzalem verder optrok, en deze stad belegerde. Nabu-sharrussu-ukin was de 'hoofd-eunuch' van Nebukadnezar II, koning van Babylonië, zoals vermeld op het tablet. In het boek Jeremia wordt de naam anders gespeld. Daar lezen we Nebo-Sarsekim.De inscriptie meldt de betaling van 750 gram goud, die Nabu-sharrussu-ukin offerde in de tempel van Esangila, in de legendarische stad Babylon. Volgens de overlevering gaf Nebukadnezar in deze stad, in de zesde eeuw voor Christus, opdracht voor de bouw van de hangende tuinen aan de oevers van de Eufraat, een van de zeven wereldwonderen.Het kleitablet met spijkerschrift is afkomstig uit Sippar, een stad die in de oudheid bekend stond om haar zonnetempel. De vertaalde tekst luidt als volgt: 'Betreft: 1,5 minas (0,75 kg) van goud, het bezit van Nabu-sharrussu-ukin, de belangrijkste eunuch, dat hij via Arad-Banitu eunuch verzond naar [de tempel] Esangila: Arad-Banitu heeft [het] aan Esangila geleverd. In aanwezigheid van Bel-usat, zoon van Alpaya, de koninklijke lijfwacht, [en van] Nadin, zoon van Marduk-zer-ibni. Maand XI, dag 18, jaar 10 [van] Nebuchadnezzar, koning van Babylon.'Het tablet is gedateerd in het 10de jaar van de regering van Nebuchadnezzar, 595 v.C., twee jaar na de deportatie van Jehoiachin, koning van Juda.'

Professor Jursa bezoekt het British Museum al sinds 1991 - hij is er een kind aan huis - en bestudeerde er inmiddels al 100.000 tabletten. De professor verklaarde aan het dagblad 'The Times', dat het hem slechts enkele minuten kostte om het fragment, dat sinds 1920 eigendom is van het British Museum, te ontcijferen.

Maar, wordt die naam van Nabu-sharrussu-ukin, of Nebo-Sarsekim, wel degelijk in de Bijbel vermeld? Ik ging het opzoeken, in mijn vertaling: de Willibrord-vertaling; in mijn opinie: de meest originele. In Hoofdstuk 39, vers 3, las ik het volgende: 'De bevelhebbers van de koning van Babel namen plaats bij de Middenpoort: de opperbevelhebbers Nergal-Sareser van Sin-Magir, de hofmaarschalk Nebu-sazban en de andere bevelhebbers van de koning van Babel.'

Zou de vermelde Nebu-sazban dan die Nabu-sharrussu-ukin, of Nebo-Sarsekim, zijn?... Het zou natuurlijk kunnen. Maar wat zeggen de specialisten er van?

In twee verschillende Engelse Bijbelvertalingen lezen we dan weer:

(1) 'When Jerusalem was taken, all the officials of the king of Babylon came and sat in the middle gate: Nergal-sharezer, Samgar-nebo, Sarsechim the Rab-saris, Nergal-sharezer the Rab-mag, with all the rest of the officials of the king of Babylon.'

(2) 'All the officers of the king of Babylon entered, and took up quarters at the middle gate 'Nergal-sarezer, Samgar-nebo, Sarsechim the Rab-saris, Nergal-sarezer the Rab-mag, and all the rest of the officers of the king of Babylon.'

In een derde Engelse Bijbel, de 'New International Version', staat dan weer afgedrukt: 'Then all the officials of the king of Babylon came and took seats in the Middle Gate: Nergal-sharezer of Samgar, Nebo-sarsekim a chief officer, Nergal-sharezer a high official and all the other officials of the king of Babylon.'

En ja, hoor! Hier treffen we wel degelijk de naam Nebo-sarsekim aan, sterk gelijkend op Nabu-sharrussu-ukin, of niet soms?

In de veronderstelling dat je van mening bent dat er een sterke gelijkenis is, stellen we de volgende vraag: waarom verschijnt die naam in de New Version en niet voordien, in de oudere versies?

Als we de originele tekst bekijken en dan naar beide vertalingen zien, wordt het mysterie misschien opgelost.

Originele Hebreeuwse versie:Kijk zorgvuldig, en je zult zien wat er gebeurd is met de vertaling van de namenlijst. De twee eerste versies vertalen de namen als volgt:De New Version-vertalers las de namenlijst op volgende manier af:Nu moeten we even gaan raden. Wegens het feit dat er in de tekst wel degelijk twee 'Nergal-sharezers' voorkomen, dachten de New Version-vertalers hoogstwaarschijnlijk dat 'Samgar' een plaatsnaam is. Dit alles heeft voor gevolg dat we geen al té snelle conclusies uit deze tekst mogen trekken. Met andere woorden: het kleitablet mag misschien wel echt zijn, maar voor de meeste wetenschappers zal het niet als bewijs gelden voor het bestaan van een zekere Nebo-sarsekim uit de Bijbel. Vooral niet omdat we in wezen 'Samgar-nebo, Sarsekim' in de oude vertaling lezen, in plaats van 'Samgar, Nebo-sarsekim'.

Alle vertalingen gaan ermee akkoord dat er in de tekst over 2 Nergal-sharezers wordt gesproken. Indien er twee Nergal-sharezers in dienst stonden van de koning Nebukadnezar, waarom zouden we dan geloven dat alle vermeldde Nebo-sarsekim/Nabu-sharrussu-ukins één en dezelfde persoon zijn? Misschien was de naam Nergal-sharezer een populaire naam ten tijde van de Babyloniërs, net als Janssens en Peters in onze gewesten? Of misschien slaat Nergal-sharezer op een (ere)titel, en niet op een naam?... In het kort: niemand weet het, maar ondertussen is die tablet wel vertaald geraakt.

Een ander discussiepunt is: het tablet spreekt over een hoofd-eunuch Nabu-sharrussu-ukin uit 595 v.C., en het Bijbelse verhaal handelt over een hoofd-eunuch Nebo-sarsekim uit 587 v.C. Gaat het hier dan wel over één en dezelfde persoon?...

Besluit: de uitspraak, dat de naam op het kleitablet, identiek is aan de naam vermeld in het Boek Jeremia, is niet voor 100% bewezen, zelfs niet voor 50%.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2019 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht