ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Bestaat reïncarnatie? Zo ja, wie of wat reïncarneert? - Nawoord

Welke mens kent zichZelf? Enig idee van het antwoord op deze vraag?…
door DIMschool vzw - maandag 14 september 2015 13:55

Jawel: over het thema 'reïncarnatie' kan ik een boek schrijven, maar er bestaan al zoveel boeken over dat onderwerp. Tevens staan bibliotheken vol met boeken over hoe de mens zichzelf kan beteren, gelukkiger kan zijn, et cetera. Er bestaan vandaag de dag iets meer dan 4.200 sekten en godsdiensten en zoveel andere -ismen en - logieën van waaruit men kan kiezen. Maar, geen enkele regering, noch godsdienst, heeft tot op heden haar beloften nagekomen, noch woord gehouden. Indien we even de geschiedenis bekijken, en dan naar de huidige situatie, en op een angstvallig manier een mogelijke toekomst aanschouwen, heeft geen enkele ietwat bewuste mens veel nodig om hem te overtuigen dat de wereld met problemen is opgestapeld en dat de mensheid blind is voor de ware oplossingen.

Toen ik in 1976 de vzw Psychon oprichtte, was die vereniging de énige in geheel provincie Antwerpen, die dingen aanbod die niemand anders kon aanbieden. Op enkele jaren tijd groeide het van niets uit tot iets meer dan een 500-tal betalende leden. Een 7 à 8-tal jaren geleden, toen ik mezelf als vrijwillige blogger op deze website aanbood, hoopte ik eveneens de juiste doelgroep te kunnen bereiken. Maar, tijden veranderen, en over de laatste jaren werd ik dermate met realiteiten geconfronteerd dat mededogen de plaats van respect heeft ingenomen.

De meeste mensen, die ikzelf ooit heb ontmoet of waarvan ik dingen op het internet lees, en die zich met het zogenaamde 'spirituele bezighouden, mankeren volgens mij iets in hun bovenkamer. Ook kennis van zaken. Ik refereer naar een kennis, gebaseerd op een echt weten, en niet naar 'geleende kennis'; een kennis, opgedaan via ergens gehoord, of gelezen te hebben. Zelfs mensen die boeken schrijven, kopiëren elkaar en voegen er hun meningen of fantasieën aan toe.

Weet, dat uitvinders niet bestaan: enkel en alleen ontdekkers - en, de meeste ontdekkingen gebeuren heel toevallig. Zo herinner ik mij het verhaal van een auteur, die op zwart zaad zat en dringend centjes nodig had. Hij zoog een techniek uit zijn duim, die hij dan aan het grote publiek aanbood. Niet enkel en alleen kwam er een klein beetje geld binnen, maar ook brieven van mensen die hem bedankten voor hetgeen in zijn teksten afgedrukt stond, dat ze techniek hadden toegepast en het voor hen heel goed werkte. Het was dan dat hij besloot zijn eigen teksten te herlezen en de gefantaseerde technieken op zichzelf toe te passen.

Volgens mij is het feit dat de mens zichzelf niet kent, en het zelfs vertikt om aan Zelfkennis te doen, één van de hoofdredenen is waarom de geschiedenis zich alsmaar blijft herhalen. De verpakkingen zien er misschien ietwat anders uit (in het verleden waren de Oude Romeinen anders gekleed dan nu, bijvoorbeeld) maar de inhouden blijven onveranderd.

Het zal nog minstens 1.000 volle jaren duren vooraleer de mensheid in zijn geheel ietwat bewust wordt van het feit dat elk individu meer kan zijn dan enkel en alleen een stoffelijk lichaam waarmee hij zichzelf alsmaar identificeert. Anders gezegd: de meeste mensen daarbuiten zijn niet in staat om in te zien dat ze meer kunnen zijn dan dat stoffelijke.

To Be, or Not to Be

'Spiritueel' ingestelde mensen lezen, spreken en debatteren wel over dat spirituele. Sommige éénogen hebben zelfs het lef om de blinden te onderwijzen en er zelfs een beroep van te maken, omdat ze over een onderwerp meer gelezen hebben dan de toehoorders. Huisvrouwen volgen cursussen, niet om zichzelf te helen, maar anderen, en ook om dan toch maar een beroep te hebben, en zo meer. Maar ik heb het wel over een geheel andere soort van Spiritualiteit, namelijk over een Spiritualiteit, gebaseerd op een streven naar meer 'Zijn'.

Tussen haakjes: een Zijn, dat niets te maken heeft met het stoffelijke lichaam en dus ook niet met het Ego, met de vele hoofdpersoonlijkheden, noch met de vele ikjes die allemaal hun eigen wensen, eisen, verlangens, deugden, ondeugden, dromen, en zo meer, hebben.

Eén van de wegen die 'zoekende mensen' zouden kunnen bewandelen, is die van de bewustwording dat er buiten de twee gewone bewustzijnstoestanden waarin de mens verblijft nog een hoger niveau, of niveaus zouden kunnen bestaan. Het streven naar het ontdekken ervan zou dus een prioriteit kunnen zijn.

Ik besef dat het om reclame gaat, maar bij mijn weten is er in geheel Europa en verder, geen enkel andere organisatie dan DIMschool - de afkorting van ' School voor Ontwikkeling van De Innerlijke Mens - die de leerstelling van George I. Gurdjieff op zulk een manier brengt dat je er tenminste mee kunt kennismaken. Of je er daarna iets mee wilt, of kunt doen, laat ik achteraf aan jou over. Maar, ermee kennismaken is - volgens mij - in dit leven een 'must'.

Van zodra je met de 'Gurdjieffiaanse Zelfkennis' vertrouwd bent geraakt, zullen we het nogmaals over het thema 'Reïncarnatie' hebben - beloofd.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2019 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht