ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Zelfkennis: over Ontwaken - Sterven - Geboren worden

Zeer weinig mensen weten wat Jezus met de woorden "Ontwaak!" - "Word wakker!" - "Ontslaap!" effectief bedoelde.
door DIMschool vzw - dinsdag 30 juni 2015 3:18

Zoals ik reeds vermeldde hang ikzelf geen enkele godsdienst aan, maar anderzijds geef ik toe dat hoe meer een mens aan Zelfkennis doet, hoe 'religieuzer' hij wordt.

Elk menstype zal het woordje 'religieus' op eigen manier vertalen, en om die reden de ware betekenis ervan onmogelijk kunnen snappen. Maar, laat me toe om te schrijven dat het woord ontstaan is uit het Latijnse 'religare', dat om zijn beurt uit twee woorden is samengesteld, zijnde: 'Re', dat 'opnieuw' betekent - en, 'ligare', dat als 'verbinden' kan worden vertaald.

Anders gezegd: 'Religare' in de betekenis van 'opnieuw verbinden'.

Religies doen net het tegenovergestelde: ze creëren kloven. Elke godsdienst sluit jou af van de rest van het geheel. Godsdiensten verenigen dus niet, maar creëren scheidingen tussen de ene groep en de diverse andere groepen. Ik ga hier niet dieper op in, omdat ik dit reeds meermaals heb aangehaald. Maar vergelijk de ene religieuze groep met de vele anderen eventueel met supporters van voetbalclubs, en hoe ze zich soms tot elkaar op een meest beestige manier kunnen gedragen, bijvoorbeeld.

Elk -isme streeft naar separatisme. Hoed je in elk geval vooral voor eender welke vorm van -isme. Voorbeelden hiervan zijn nazisme, fascisme, sjamanisme, katholicisme, protestantisme, islamisme, mohammedanisme, communisme, boeddhisme, despotisme, hindoeïsme, mithraïsme, brahmanisme, satanisme, voodooisme, en zo meer, en zo meer, en zo meer.

Maar laten we enkel het vuile badwater wegwerpen, want elke religie is uit één en dezelfde bron ontstaan, doch over de eeuwen en eeuwen door de mens verbasterd. Net als de zeven kleuren uit dat Ene Witte Licht - en, net als er zeven noten bestaan en zoveel muziekgenres, kan men met die zeven hoofdkleuren er miljoenen en miljoenen godsdiensten uit distilleren.

Maar, we hadden het over 'religare'...

Ontspoord

Zeer veel mensen zijn als het ware 'ontspoord', en niet met hun innerlijk zijn verbonden. Ontspoord met zichzelf, en dus eerder met hun stoffelijk lichaam vergroeid dan met hun Ware Zelf. Geen verwijt, maar ik tracht uit te leggen wat het betekent om via Zelfkennis een verbinding te leggen met dat 'iets' in onszelf, in plaats van ons blijvend met ons stoffelijk, en dus vergankelijk lichaam te blijven identificeren.

Reeds duizendmaal schreef ik, dat de Zelfkennis waarover ik het heb, nergens anders dan bij DIMschool, waarvan hier een link, onderwezen wordt en betrekking heeft op 'Het kennen van het Zelf'.

Oeps! Sorry voor dat beetje reclame.

Ontwaken - Sterven - Geboren worden

Indertijd zei Jezus meermaals: "Ontwaak!" - "Word wakker!" - "Ontslaap!", maar noch toen, noch op de dag van vandaag zijn er stervelingen die de woorden begrijpen en dan ook niet kunnen toepassen. Ik bedoel: écht begrijpen, opdat men ernaar kan streven om uit die slaap te ontwaken.

Gurdjieff: “De mens kan geboren worden, maar om geboren te worden, moet hij eerst sterven, en om te sterven moet hij eerst ontwaken.”
 
Mooie woorden. Woorden, die iedereen denkt te begrijpen. Ben ik in slaap? Zo ja, hoe ontwaken? Hoe aan deze slaap ontkomen? Dit zijn de meest belangrijke levensvragen waarvoor een mens zich ooit gesteld kan zien. Maar eerst is het nodig om van die slaap overtuigd te zijn. Want, zolang een mens in de veronderstelling leeft dat hij al 'wakker' is, zal er in zijn hoofd nooit de gedachte opkomen dat hij ooit zal moeten 'ontwaken', nietwaar?

Johannes - Hoofdstuk 3

Zo was er onder de farizeeën een man, Nikodemus genaamd, die tot de leidende Joodse kringen behoorde. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe en zei: ‘Rabbi, we weten dat U als leraar van Godswege gekomen bent. Geen mens immers kan die tekenen verrichten die U doet, wanneer God niet met hem is.’

Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien.’

‘Geboren worden?’ zei Nikodemus. ‘Hoe kan dat wanneer je al op jaren bent? Kun je soms nog eens de schoot van je moeder binnengaan om geboren te worden?’  

Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie geboren wordt uit water en geest, is in staat het koninkrijk van God binnen te gaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Wees dus niet verwonderd als Ik u zeg dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De Geest is als de wind: hij waait waar hij wil; je hoort hem waaien, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met ieder die geboren is uit de Geest.’

Daarop zei Nikodemus: ‘Maar hoe kan dat dan?’

Jezus antwoordde: ‘U bent degene die Israël moet onderrichten en u begrijpt dit niet? Waarachtig, Ik verzeker u: we spreken over wat we weten, en we getuigen van wat we hebben gezien, en toch nemen jullie ons getuigenis niet aan. Als jullie al niet geloven wanneer Ik spreek over de dingen van de aarde, hoe zullen jullie dan geloven wanneer Ik spreek over de dingen van de hemel? Alleen Hij die uit de hemel is neergedaald, is naar de hemel opgestegen: de Mensenzoon.'

... 'En dit oordeel bestaat hierin: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen waren meer gesteld op de duisternis dan op het licht, omdat hun daden slecht waren. Wie kwaad doet, haat het licht: hij komt niet naar het licht toe, want dan worden zijn daden openbaar gemaakt; maar wie de waarheid doet, komt wel naar het licht toe.'

Conclusie

Misschien heb je er geen één woord van begrepen - met als gevolg, dat je niets van al hetgeen hierboven afgedrukt stond daadwerkelijk in het dgadagelijkse leven zult kunnen toepassen. Geen erg, natuurlijk. Maar, misschien begrijp je - net als ikzelf - nu wél wat ik met de woorden: "Hoe meer een mens aan Zelfkennis doet, hoe 'religieuzer' hij wordt," bedoelde - en, daarover ging deze blog.

Flitsen van bewustzijn

Is het geen prachtig fenomeen, dat mensen soms in staat zijn elkaar te begrijpen, en een fractie van een seconde later weer niet? Geloof me, of niet: het heeft grotendeels met die slaap te maken; een hypnotische slaap, waarvan geen mens bewust is.

Een vergelijking... Indien ik vannacht in jouw droom verschijn, en jou dan vertel dat je slaapt en aan het dromen bent, zal je me - in die droom - niet kunnen, noch willen geloven.

Anders gezegd: wat voor zin heeft het om iemand te adviseren te ontwaken, indien de persoon uit zichZelf niet beseft dat hij slaapt, droomt, dagdroomt, fantaseert, veronderstelt, gelooft maar niet 'weet', en zo meer?

Maar, nogmaals: het ging hier om het begrip 'religie' in de betekenis van 'religare', zijnde: 'opnieuw verbonden worden'.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht