ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Het menselijke lichaam: niet hetzelfde lot beschoren als een fles parfum

Over beeldspraak gesproken... In welke mate kan men een mens met een fles parfum vergelijken?
door DIMschool vzw - maandag 13 januari 2014 18:33

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Om die reden is de Bijbel - boordevol gevuld met allegorieën, gelijkenissen en andere vormen van beeldspraak - een boek, die de menselijke verbeelding en droomwereld aanspreekt.

Over beeldspraak gesproken

Mijn ervaring is, dat zeer veel mensen met flessen parfum kunnen worden vergeleken. Ik bedoel daarmee, dat de verpakking er véél duurder uitziet dan de inhoud. 

Volgens mij - en spreek me tegen, indien je er niet mee akkoord gaat - is het meest waardevolle in de mens datgene wat overblijft nadat hij het stoffelijke lichaam, net als een afgedragen kleed, van zichzelf heeft afgeworpen; dit, op het moment van zijn overlijden. Denk aan de Bijbelse 'opstanding', bijvoorbeeld.

Maar, volgens de gangbare opinie is Jezus' opstanding uit de doden natuurlijk niet mogelijk, en wordt het heel terecht beschouwd als een kwestie van geloof. Ikzelf sta daar volledig achter, want ...

... Indien er op het moment van de dood zich 'iets' in de mens bevindt, kan dat 'iets' misschien blijven nabestaan. Anders gezegd: enkel en alleen als dat 'iets' een ander 'lichaam' heeft, waardoor het de reis - dankzij dit ander voertuig - in een totaal andere wereld, of werelden, kan voortzetten. Indien 'iets' en 'voertuig' ontbreken, is Jezus' opstanding uit de doden daadwerkelijk niet mogelijk, en wordt het met recht en rede verwezen naar de werelden van geloof en bijgeloof.

Eender welk geloof is waardeloos, zolang het geen echt weten is. Je kunt geloven dat het morgen zal regenen, dat de wereld binnenkort zal vergaan, dat er aliens, engelen en godheden bestaan, et cetera. Weetjesmensen zijn geen zijnsmensen. De opstanding, waarover Jezus sprak, is misschien voor 0,01% van de huidige mensheid weggelegd. Enkel zij alleen kunnen het weten, daar waar de overtollige 99,99% erin mag geloven.

Anders gezegd: er moet aan twee voorwaarden worden voldaan. Ten eerste, moet er 'iets' zijn - en ten tweede, moet er tijdens dit leven een ander voertuig zijn uitgekristalliseerd. Waarom anders, denk je, dat de Oosterse fakirs, monniken en yogi tijdens hun aardse bestaan - elk op hun manier - meesterschap over hun tijdelijk, en dus vergankelijk stoffelijke lichaam, trachten te verkrijgen? Of, dacht je dat de reis naar het zogenaamde 'hiernamaals' gratis was? Enkel de Zon gaat voor niets op en onder, en dan nog...: sommige onder ons weten beter.

Weet, dat Jezus in zijn Aardse tijd slechts 12 apostelen had, geen 12.000, bijvoorbeeld. Weet, dat diezelfde Jezus daad bij woord voerde door na zijn fysieke dood te verschijnen; dit, als bewijs zijnde van zijn woorden: "Breek deze tempel af, en in drie dagen bouw ik hem wederom op". Met andere woorden: indien jouw tempel ooit wordt afgebroken, kan jij die dan wederom opbouwen? Wat denk je? Wat geloof je? Wat weet je?

Het merendeel van de mensheid is uit stof samengesteld, en zal automatisch tot datzelfde stof wederkeren. Tot wat anders? In elk geval zijn het mijn mijn woorden niet, maar Bijbelse. Ook ik zei niet dat de doden de doden begraven, enzovoorts. Anders gezegd: lege parfumflessen staat een veel betere toekomst te wachten, tenzij je de dode mummificeert.

Toegegeven, ondanks de vluchtige inhoud, zien de meeste parfumflessen er adorabel uit. Het is dan ook één van de redenen waarom mensen ze niet wegwerpen, en ze met andere, veel goedkopere parfums opvullen, van zodra de flesjes leeg zijn. Want...

... je weet maar nooit
wie de badkamer bezoekt, ooit.

De mens, die niet aan Zelfkennis doet, kan zijn Zelf nooit of te nimmer kennen. Maar opgepast: het woordje 'zelfkennis' kent verschillende vertalingen en zeer veel dood-gewone stervelingen maken er op een speelse manier gebruik van. Wat je op het internet ook leest: de zelfkennis waarover ik het heb, heeft betrekking op het Zelf - op het 'kennen van het zelf' - een Zelf, dat niets te maken heeft met het tijdelijke, stoffelijke lichaam, tenzij je met dat lichaam vergroeid blijft, en tot datzelfde stof zult worden gereduceerd. Harde taal?...

Natuurlijk hoef je me niet te geloven - en, zelfs zij die me willen geloven, hebben aan dat geloof niets, tenzij ze leren snakken en streven naar een écht weten, vanuit een (meer) Zijn. Interesse? Neem beter laat dan nooit contact op met DIMschool vzw. Ooit gehoord van: To be, or not to be... Te Zijn, of niet te Zijn?

Of, dacht je dat Zijn, oftewel jouw Zelf, te vinden is tussen de honderdtallen verschillende ikjes, die allemaal hun eigen verlangens, wensen, dromen, lusten, begeerten, en wat dan ook, wensen bevredigd te zien? Onmiddellijk, of zo spoedig mogelijk nog wel, want ego's zijn gehaast.

Och, geen mens is nooit één. Ooit de vraag 'Wie Ben Ik' gesteld? Kom nu niet af met dingen, zoals: "Ik ben Jef, loodgieter van beroep, vader van 3 kinderen, enzovoorts..."

Voor mensen die mij niet kennen, of niet willen kennen: weet, dat ik in mijn leven honderdtallen vrienden en kennissen heb gehad. Allerlei soorten vrienden en kennissen, waaronder: zowel intellectuelen als primitieven, eerlijke mensen evenals boeven, dieven, en misdadigers, hoeren en hoerenlopers, homo's en lesbiennes, enzovoorts, noem maar op. Gewoonweg omdat ik van mensen hou en zelf mens ben, met al de plusjes en de minnetjes van dien.

Maar, als het op Ware Zelfkennis aankomt, ben ik verplicht lijnen te trekken, en alle kaf van het koren te scheiden. Dat doet soms pijn. Vooral als ik 'dankzij de vrije meningsuiting' merk, dat ik onderweg meer dan 99% van alle vrienden en kennissen ben kwijtgespeeld. Maar in mezelf is er geen haan die erom kraait, niet eenmaal, niet tweemaal, en zelfs geen driemaal. Doe de test: praat of schrijf over dingen, die in tegenspraak zijn met hun denken, en ze zijn foetsjie.

Doch, wat ervan overblijft, is zalig om mee te werken. Zalig zijn weliswaar die armen van geest, en weg zijn zowel de betweters evenals de bedweters, voor eeuwig en voor altijd, godzijdank.

O ja, terug naar ons hoofdthema... Geniet ervan.

Enkele quotaties van Gurdjieff:

"Ontwaken begint van zodra een mens voor zichzelf realiseert dat hij nergens naartoe gaat en niet weet waarheen te gaan."

"Zich samen met anderen in een kamer bevinden, waarin een vraag levend wordt gehouden, is veel belangrijker dan denken dat men over het antwoord beschikt." 

"De mens is het symbool van de wetten der schepping. In hemzelf is er evolutie, involutie, strijd, vooruitgang en achteruitgang, de strijd tussen het positieve en het negatieve, het actieve versus het passieve, de ja en de neen, en de strijd tussen het goede en het kwade."

"Op dit eigenlijke ogenblik is het enige middel, voor wat de redding van de wezens van planeet Aarde betreft, om in hun zijnswezen opnieuw een nieuw orgaan te implanteren...; een orgaan, met zulke eigenschappen, die ieder van deze ongelukkigen tijdens het proces van hun bestaan voortdurend moet doen gewaarworden en verstandelijk heel bewust maken van de onvermijdelijkheid van zijn eigen dood én de dood van iedereen op wie zijn ogen of aandacht rust. Enkel en alleen een dergelijke gewaarwording en dergelijke kennis kan op dit moment het egoïsme, dat in hen volledig uitgekristalliseerd is, helemaal vernietigen."

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht