ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Zien is geloven., maar jouw ogen zien niet !

Zien is geloven, maar hoe kan een mens 'zien' met ogen die onmogelijk kunnen zien? Weet jij het?
door DIMschool vzw - vrijdag 30 december 2011 0:43

Meer en meer zullen mensen tot het besef komen dat hun lichamen niets meer zijn dan een ingenieus voertuig van het Zelf. Dat Zelf bevindt zich in dat lichaam, maar staat er in wezen los van.

Ik verbeter mezelf: het zou er los van moeten staan, maar 99,99% van de mensheid is dermate met het lichaam vergroeid, dat al die stervelingen in de illusie leven dat ze niets meer dan dat lichaam zijn. Kortom: de mens weet dat hij leeft en bestaat, doch weet niet wie of wat hij in wezen IS.

Doe de proef op de som en stel aan jezelf de concrete vraag: "Wie Ben Ik?"...

Zien is geloven..., maar ogen zien niet, en daarom moest de ongelovige Thomas de wonde met zijn vingers aanvoelen. Jezus accentueerde meermaals de woorden ‘Ontwaak!’ – ‘Word wakker’! – ‘Ontslaap!’. We zijn nu een tweeduizendtal jaar verder en er is nog geen mens die hem begrijpt. Het kan ook niet anders: indien men in de zekerheid leeft dat men in wakende toestand ‘wakker’ is, zal men geen aandacht aan die woorden schenken.

Over de slapende mens en hoe onze hersenen werken, hebben we het reeds meermaals gehad. Lees, bijvoorbeeld, het nieuwsberichtje daterend van 23 december 2011, met als titel: ‘Zelfkennis: Ayahuasca, de nieuwe psychedelische religie voor de slapende mens ?’.

Je kent de uitspraak van diezelfde Jezus dat jij, met jouw ogen niet kunt zien, noch met jouw oren horen. Het is jouw brein dat bepaalt wat jij te ‘zien’ en te ‘horen’ krijgt.

'k Weet het: het is geen gemakkelijke taak om jezelf van de valse oude overtuigingen zomaar te ontdoen. En het kan nog erger. Net zoals in de beschrijving van Plato's Grot zal het pijn aan jouw ogen doen van zodra je je van die kettenen hebt ontdaan, die grot verlaat en in het licht staart. Wat een geluk dat velen zijn geroepen, maar slechts weinigen zichzelf uitverkiezen, nietwaar?

Het is een feit dat ons lichaam een prachtige machine is, gemaakt van vlees, beenderen, organen, bloed, et cetera: allemaal verlengstukken van het brein. De kunst bestaat er dus uit om dat voertuig dan ook als een voertuig te leren gebruiken.

Niet jij die dit leest, natuurlijk. Ik bedoel: niet jouw ego, jouw persoonlijkheden, noch jouw talrijke ikjes, of sub-ikjes. Deze vele maskers maken sinds jouw geboorte en kindertijd deel uit van jouw geconditioneerd voertuig, omdat ze er als het ware op zijn vastgekleefd. Maar in dat lichaam van jou bevindt zich – metaforisch gesproken – 'een chauffeur'. Een iets, dat misschien ooit in staat zal zijn volledige controle over dat lichaam te verkrijgen en het te besturen.

Dankzij Ware Zelfkennis – enkel en alleen gebracht door DIMschool vzw - kan men een beter beeld van zichZelf verkrijgen. Daarom mikt DIMschool vzw vanaf 2013 vooral op de nog resterende 0,01%.

Op een bevolking van 7 miljard mensen, betekent dit 700.000 mensen met een aangeboren potentieel tot ‘ontwaken’. Jazeker: je hebt 'het, of je hebt 'het' niet. En, wat DIMschool brengt, kan geen tweede in Europa leveren. Of, begin eens met een Schriftelijke Cursus Zelfkennis ...

Natuurlijk stel ik mezelf de vraag: hoeveel van die 700.000 leven er in België en Nederland.

In de oren van mensen, met een heel sterk ego, klinken bovenvermelde woorden zowel verwaand als hoogdravend. Geen erg, want het zijn tenslotte de mensen, die zich van dat ego wensen te ontdoen en aan Zelfontwikkeling willen doen, die tot die 0,01% behoren. ‘Ontwikkelen’ betekent dan ook: ‘zich van de wikkels ontdoen’.

Wel is het spijtig dat we de wetenschap moeten aanrukken om het ‘bewijs’ te leveren dat geen mens ter wereld met de ogen die hij heeft, kan zien. Zien, in de letterlijke betekenis, dat men de beelden daadwerkelijk op een rechtstreekse manier ziet. Het tegendeel is de waarheid. Nogmaals: een Jezus wist dat al. Jij nu ook?...

Ga, bijvoorbeeld, naar het nieuwsberichtje dat ik je reeds aanraadde, of nog beter: aanhoor en bekijk onderstaand filmpje en overtuig jezelf dat ik het misschien bij het rechte eind kan hebben... Het gaat over zien, op welke manier de hersenen de 'beelden' ontvangen, en wat er gebeurt van zodra we blind worden.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2019 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht