ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Zelfkennis: Over leven na dit leven en andere sprookjes van en over het brein

Zelfkennis leunt sterk aan bij de M-theorie van Stephen Hawking waarin een godheid, gemaakt naar onze verbeelding en stoffelijke gelijkenis, totaal overbodig wordt.
door DIMschool vzw - vrijdag 21 oktober 2011 16:29

Aan Zelfkennis doen, is de allermoeilijkste taak die een mens zich kan vooropstellen. Eén op de zoveel honderdduizenden begint er eens aan, en van de enkelingen die aan die innerlijke roep, of roeping, gehoor geeft, zijn slechts een paar uitverkoren. Dit is een Wet.

Weet, dat ik het nu wel degelijk heb over Ware Zelfkennis: een kennen van het ‘Zelf’, dat niets te maken heeft met het stoffelijke lichaam. Maar een Zelfkennis, die een brug slaat tussen de filosofiën van het Oosten en de wetenschap van het Westen.

Doch, voor de mens, die geen besef heeft van wat Zelfkennis precies inhoudt, noch weet wie of wat hij is, verkrijgt alles dé betekenis die men er zelf aan geeft. Hetzelfde geldt voor de zin van het leven.

Mensen zijn dermate met hun brein en lichaam vergroeid dat ze met overtuigingen rondlopen waar ze over de jaren geloof zijn aan hechten. Nochtans heeft men al die overtuigingen ooit ergens opgedaan en wel vanaf de allereerste kinderjaren. In wezen is het brein een soort van harde schijf dat met alles en nog wat wordt opgevuld. Zo krijgt het brein van iemand die in het Amazongebied is geboren totaal andere informatie binnen dan een kindje dat in een berberfamilie in de woestijn opgroeit.

In de wereld van de biologie en de natuurkunde wordt dat ‘adaptatie’’ genoemd. Een boom, bloem, plant, insect of dier zal zich aan de omgeving waarin het wordt geboren aanpassen.

Alle dingen die in het brein zitten, heeft men dus ergens opgedaan, en de geheugenbank is over de jaren uitgegroeid tot een ‘bezit’. Nochtans is het en blijft het slechts ‘geleende kennis’, en dus geen écht, waarachtig 'bezit'.

In mei van dit jaar beweerde Stephen Hawking dat er niet zoiets bestaat als een ‘hemel’, noch een leven na dit leven. Deze uitspraak is óók gebaseerd op de informatie die hij zich over de jaren heeft toegeëigend. “Het geloof dat er een hemel is een leven na de dood is een sprookjesverhaal voor mensen die angst hebben van de dood,”zei hij.

Aanvullend hierop beweerde hij dat hij het brein als een computer beschouwt - dat, vanaf het ogenblik dat de onderdelen verstek geven, stil zal vallen. “Er is geen hemel, noch een leven na dit leven voor kapotte computers. Het is een sprookjesverhaal voor mensen die angst hebben van de duisternis.”

Natuurlijk kunnen we zijn overtuigingen betwisten en onze overtuigingen – onze ‘geleende kennis’ dus – daartegenover plaatsen en in de veronderstelling blijven leven dat ons brein – en de inhoud ervan – kwalitatiever is dan het brein van Stephen Hawking.

Het is een feit, dat niemand graag heeft dat zijn overtuigingen worden aangevallen. Ik merk het dagelijks van zodra ik met anderen tracht te communiceren. Ze willen nieuwe dingen aanleren, maar weten het allemaal veel beter. In wezen zou ik dus bij hen in de leer moeten gaan.

Toegegeven: werpt men de bestaande overtuigingen overboord, dan wordt men met een gemis geconfronteerd. Dat wil niemand zichzelf toewensen. En bovendien wil geen mens geconfronteerd worden met de onwaarheden in zichzelf, want dan wordt men er verantwoordelijk voor gesteld. Ook dat wil niemand. Wie, tenslotte, wenst 'bewust te blijven zondigen' van zodra men de dingen 'inziet'?

Geloof me, of niet: ik ken mensen, die als jong kind ontgoocheld waren te horen dat iets - waarin ze jaren geloof hadden gehecht - niet bestond en op een leugen berustte; een leugen, afkomstig uit de wereld der volwassenen. Hoe ontgoocheld gaan diezelfde mensen op hun sterfbed zijn om misschien tot het besef te komen dat de godheid - waarin ze hun gehele leven in hebben geloofd - dan tóch niet bestaat? Net als die Goede Sint van indertijd, waarover ik het zonet had.

Ook voor een Hawking bestaat die godheid niet. Toch niet de god gemaakt naar Onze ver-Beeld-ing en Onze stoffelijke Ge-Lijk-enis. Wel schrijft Stephen, in zijn ‘Theorie van Alles’, aan die God een geheel andere metafoor toe.

Bestaat er een leven na dit leven? Het antwoord is hoogstwaarschijnlijk: ‘Ja en neen’, afhankelijk over wie men het heeft. Wie zei alweer: "Laat de doden de doden begraven?"...

Stephen Hawking is dermate sterk met zijn lichaam vergroeid, net zoals 99,99% van de mensheid, dat hij – stof zijnde – tot dat stof zal wederkeren. Tot wat anders?

Toch heb ik vertrouwen in de resterende 0,01%. Op 7 miljard aardbewoners betekent dit 700.000 mensen - want ...

... het Jezusverhaal, daarentegen, leverde ons het onomstotelijke bewijs dat de Christus, na de fysieke dood, aan zijn apostelen en nog aan een honderdtal mensen kon 'verschijnen'. Vraag het maar eens aan de ongelovige Thomas.

In mijn opinie zijn er misschien, wereldwijd gezien, een 700.000-tal mensen die een bepaald potentieel in zich meedragen. George Ivanovich Gurdjieff wees er ons op dat slechts indien er ‘iets’ in ons is, dat dat ‘iets’ de stoffelijke dood kan overleven. Dat ‘iets’ bezit eigenschappen die niets met de menselijke verbeelding te maken hebben. Ofwel heb je het, ofwel niet, en dan is het antwoord op ‘bestaat er voor mij een leven na dit leven?’ vrij snel gegeven. Tenzij de overtuigingen in jouw brein daar anders over denken...

Bestaat er een een nirvana, een paradijs, eeuwige jachtvelden, een hemel waar men een keuze kan maken tussen rijstpap eten met gouden lepeltjes of een 72-tal maagden achterna lopen? Ik weet het niet... Jij misschien wél. Wat zegt jouw ‘geleende kennis’?

Voor de Eclecticus: Tracht al hetgeen G. I. Gurdjieff ons trachtte mede te delen te be-grijp-en en dan zul je tot het inzicht komen dat ook een Stephen Hawking 100% gelijk kan hebben. Denk dan vooral ook aan het metafoor van de olifant en de 7 blinden..., en verwar het Absolute niet met de een of andere denkbeeldige godheid.

Commentaar


Gepost op: 22/10/2011 13:11:12

misschien moet ik je maar verplichten onvrijwillig te posten...  ;-)

 


Stienne Gepost op: 11/12/2011 10:44:21
Stienne

Het leven na de dood houdt me bezig. Ik ben een 58-jarige vrouw

Heb op mijn 14e een bijna-dood-ervaring gehad. Hieruit leerde ik dat dit een heel speciale diep doordringende ervaring was die mij leerde het toch niet op te geven. En dat ik nog niet mocht gaan. Door mijn ziekte nu verlang ik veel naar die gevoelens gewaarwordingen van toen.

Ik ben nog steeds zoekende maar heb een heel sterk geloof gevoel dat alles niet voor niets gebeurd  In mijn leven heb ik enkele zeer bijzondere mensen kunnen ontmoeten die mij inspireerden en nog inspireren en dat vind ik heel boeiend. Ook via dit forum oh ik voel me zo nederig maar toch verbonden met jullie

 


Tsenne Kikke Gepost op: 11/12/2011 11:54:51
Tsenne Kikke

Desondanks het feit dat het beleven van dit leven tijdens dit leven even boeiend kan zijn als een studie te maken van een eventuele leven na dit leven, bestaat de kunst er soms uit om naar een ziekte te kijken zonder er zich mee te identificeren en zodoende het lijden te overstijgen, of bewust te ondergaan. Zelfs Boeddha toonde ons aan hoe moeilijk dit is - en, wijzelf zijn geen boeddha's...

Tracht van jouw 'geloof' een echt 'weten' te maken, zo niet verval je in het denkpatroon van de mechanische mens. Anders gezegd: in het denkpatroon van 99,99% van de mensheid. De verbondenheid waarover je schrijft, kan duiden dat je tot de overblijvende 0,01% behoort. Wie 'weet' ?

Ikzelf wens je veel beterschap toe, prettige eindejaarsfeesten, en een Gurdjieff zou je misschien een gezonde ontwikkeling van je innerlijke lichamen toewensen.

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht