ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Bijwerkingen coronavaccins

Iedereen kan een bijwerking na coronavaccinatie bij Lareb melden…
door Tsenne Kikke - vrijdag 26 maart 2021 18:19

Deze update betreft alle binnengekomen meldingen van vermoede bijwerkingen bij coronavaccins en die door deskundigen bekeken zijn tot en met 14 maart 2021. De meldingen gaan over een geschat aantal van ongeveer 1,5 miljoen gegeven vaccins; waarvan ongeveer 1,3 miljoen van Comirnaty (Pfizer/BioNTech), 100.000 Moderna en 300.000 AstraZeneca.

Aantal meldingen

In totaal betreft het nu 10.887 meldingen met 57.391 vermoede bijwerkingen. Waarvan 8.853 meldingen na Comirnaty® (vaccin van Pfizer/BioNTech), 708 meldingen voor het vaccin van Moderna en 1.210 bij AstraZeneca. Bij 116 meldingen was het type vaccin niet ingevuld.

Vooral bekende bijwerkingen gemeld

De meest gemelde bijwerkingen zijn spierpijn (6.295), hoofdpijn (6.204), je niet lekker voelen (6.014) vermoeidheid (5.542), rillingen (4.633), koorts (3.347) en misselijkheid (2.903). Ook reacties op de prikplek, zoals pijn (4.533), zwelling (1.755) en warmte (1.725) zijn vaak gemeld. Bij de meeste mensen verlopen de klachten mild en zijn ze na een paar dagen over. Al deze tijdelijke klachten zijn toe te schrijven aan de werking van de vaccins, namelijk het stimuleren van de afweer tegen het coronavirus. Uit de meldingen blijkt dat klachten, zoals koorts en rillingen bij het AstraZeneca vaccin iets vaker als hevig worden ervaren. Ook deze klachten gaan na een paar dagen over.

In de bijsluiter van Comirnaty® (vaccin van Pfizer/BioNTech) staat dat koorts iets vaker optreedt bij de 2e vaccinatie dan bij de 1e vaccinatie.

Klik hier voor het overzicht van alle gemelde bijwerkingen.

Trombose

Op 14 maart werd besloten om tijdelijk geen vaccinaties met het AstraZeneca vaccin te geven. De aanleiding was het optreden van een zeldzame, maar ernstige combinatie van trombose en een sterk verlaagd aantal bloedplaatjes, in enkele andere landen. In Nederland is dit specifieke beeld tot nu toe niet gemeld.

Bijwerkingencentrum Lareb is extra alert op dit soort meldingen. Lareb heeft tot nu toe tientallen meldingen ontvangen van stollingsproblemen zoals trombose en longembolie na vaccinatie met AstraZeneca. De meldingen geven tot nu toe geen aanleiding om te denken dat trombose een bijwerking is.

Er wordt uiteraard ook goed gekeken of de combinatie van trombose en een sterk verlaagd aantal bloedplaatsjes optreedt. Lareb heeft tot nu toe twee meldingen ontvangen waarbij zowel trombose als een verlaagd aantal bloedpaatjes genoemd werd. Het ging om patiënten boven de 50 jaar. Deze zijn qua beeld niet vergelijkbaar met de meldingen in andere landen. In deze meldingen is de aard van de trombose anders en de verlaging van de bloedplaatjes minder sterk.

Ook is er één melding van een sterke verlaging van het aantal bloedplaatjes na vaccinatie met het AstraZeneca vaccin, dat is geduid als ITP (immuun trombocytopenie). Hierbij was echter geen sprake van trombose. ITP is een zeldzame bekende bijwerking van vaccins in het algemeen, maar kan ook diverse andere oorzaken hebben.

Allergische reacties

Bij 41 meldingen waren er klachten die passen bij een heftige allergische reactie, waarvan 35 bij het vaccin van Pfizer/BioNTech, twee bij Moderna en vier bij AstraZeneca. Bij 15 meldingen was er een vastgestelde anafylactische reactie. Bij de andere meldingen waren er symptomen (zoals uitgebreide huiduitslag of zwelling rond de ogen of keel) die bij een heftige allergische reactie kunnen passen. De eerste symptomen van heftige allergische reacties begonnen meestal in de eerste 15-30 minuten na vaccinatie. Bij sommigen duurde het tot enkele uren voordat de klachten het hevigst werden. Alle patiënten zijn snel en adequaat behandeld en hersteld.

Heftige allergische reacties na een vaccinatie zijn zeldzaam, maar niet uit te sluiten. De richtlijn voor COVID 19 vaccinatie geeft aan dat na een heftige allergische reactie binnen 4 uren na vaccinatie de 2e vaccinatie niet gegeven mag worden.

Gemelde overlijdens

Tot nu toe zijn er 138 meldingen van overlijden na vaccinatie met coronavaccins. Het gaat om 111 ouderen van 80 jaar of ouder, 23 tussen de 65 en 79 jaar en 2 onder de 65. Van twee is de precieze leeftijd niet bekend. Vrijwel allen hadden een kwetsbare gezondheid vanwege heel uiteenlopende ernstige onderliggende gezondheidsproblemen en/of hoge leeftijd. Zij overleden binnen één tot 33 dagen na de vaccinatie. Het betrof 104 keer de eerste vaccinatie met Pfizer/BioNTech en 14 keer de tweede, 9 keer Moderna, 3 keer AstraZeneca en 8 keer was het vaccin onbekend.

Overlijden ná vaccinatie betekent niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden. In Nederland overlijden gemiddeld per dag zo’n 350 mensen van 65 jaar en ouder, waarvan zo’n 225 de leeftijd van 80 jaar en ouder hadden.

Op basis van alle meldingen van overlijden na vaccinatie bekijkt Lareb of bijwerkingen van de vaccins konden bijdragen aan het overlijden. Het beeld van de klachten na de vaccinatie en/of de onderliggende gezondheidsproblemen is in deze meldingen heel divers en soms ook niet duidelijk. Bij een groot deel lijken andere oorzaken, veelal onderliggende gezondheidsproblemen, de meest voor de hand liggende verklaring van het overlijden. Op dit moment ziet Lareb in de meldingen geen patronen van klachten die wijzen op ernstige bijwerkingen waaraan gevaccineerden kunnen zijn overleden. Om hier nog beter inzicht in te krijgen heeft Lareb meer informatie opgevraagd over de meldingen bij de melders. Daarna worden de meldingen nogmaals nader bekeken en geduid in overleg met externe medische specialisten.

Sommigen kregen in de dagen na vaccinatie klachten die bekend zijn als bijwerkingen. Het gaat hierbij om klachten zoals koorts, misselijkheid en algemeen niet lekker voelen. Deze klachten zijn op zichzelf niet de oorzaak van overlijden, maar kunnen bij enkele kwetsbare ouderen mogelijk wel bijgedragen hebben aan verslechtering van hun al fragiele gezondheidstoestand.

Overige meldingen

In het overzicht van de meldingen van vermoede bijwerkingen staan ook klachten die niet in de bijsluiters staan. Deze en ook andere opvallende meldingen worden door Lareb besproken met experts. Als de meldingen daar aanleiding toe geven wordt een nadere analyse gedaan. Zo kunnen eventuele nieuwe bijwerkingen worden opgespoord. Het blijft belangrijk dat mensen vermoede bijwerkingen melden. Zodra de meldingen tot nieuwe inzichten leiden, maken we dat bekend.

Bron: Bijwerkingencentrum Lareb

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Klik hier en, alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:

Archetypen vragenlijst
Boeken (sterk afgeprijst)
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er Eclecticus!

En, dan heb je nog de vaste teksten...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie…
Meteorieten zijn hoogstwaarschijnlijk zo oud als onze planeet: eentje kopen?    
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht