ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Wat is die knoop in jouw maag als je je slecht voelt?

Over de brain-gut-as en jou< microbioom…
door Tsenne Kikke - zondag 28 juni 2020 18:06

Zaken, die door George Ivanovitch Gurdjieff 100 jaar geleden aan ons werden overgedragen, worden vandaag de dag gedeeltelijk door 'wetenschappers' op hun manier naar buiten gebracht. Deze diplomahouders zijn in staat om onderdelen te benoemen, waarbij ze met het Geheel weinig of geen rekening houden - met als gevolg, dat ze - zoals in dit geval - moeten toegeven dat ze niet weten hoe ze symptomen moeten behandelen, gewoonweg omdat ze de oorzaken ervan niet kennen.

Anders gezegd: de meesten ervan zijn symptoombestrijders die met diverse therapieën aanrukken; dit, in de hoop dat één ervan de patiënt zal kunnen 'genezen'.

Een prachtig voorbeeld hiervan is gastro-enteroloog Heiko De Schepper. Hij werkt op de dienst Gastro-enterologie & Hepatologie van het U.Z. Antwerpen en neemt in onderstaande videoclip een kijkje in onze darmen. Hij eindigde zijn veel & tegelijkertijd niets zeggende boodschap met de woorden: "Ik heb vroeger geleerd dat de ogen de spiegels van de ziel zijn, maar ik ben het daar steeds minder en minder mee eens: de drol is de spiegel van de ziel."

Anders gezegd: een typische uitspraak van een iemand die vanuit zijn formatorische denken in zijn onderbuik de buitenwereld bekijkt en die dan ook van daaruit tracht te vertalen.

Toegegeven: het klinkt alsof hij er alles van afweet...

Een knoop in jouw maag, vlinders in jouw buikstreek...

Heiko De Schepper: "De meest voorkomende darmaandoening ter wereld is het prikkelbaredarmsyndroom (PDS), vroeger ook wel 'spastisch colon' genoemd.

PDS wordt gekenmerkt door opstoten van buikpijn en veranderingen in het stoelgangspatroon. Dit laatste kan zowel diarree betekenen als constipatie, of een afwisseling van beide. PDS is een typische functionele darmaandoening, waarbij er herkenbare klachten voorkomen, maar de onderzoeken die door gastro-enterologen in regel worden verricht wijzen niet op een ontsteking, noch op zweren of tumoren...

Dit impliceert dat men voor de diagnose aangewezen is op de symptomen van de patiënt, en niet op de resultaten van de testen. Een flink eind dus buiten de comfortzone van de moderne, technisch gedreven geneeskunde. Functionele darmaandoeningen vormen om die reden een frustrerende en weinig populaire bezigheid voor veel collega's, temeer omdat met name PDS erg moeilijk te behandelen is, en het therapeutisch arsenaal eerder beperkt.

Toch is er de laatste 10-15 jaar een toenemende interesse in deze mysterieuze ziekte binnen de wetenschappelijke wereld, en beginnen we stilaan de ontstaansmechanismen van PDS en andere functionele darmaandoeningen te begrijpen.

Het concept dat als ruggengraat van deze kennis fungeert, is de 'brain-gut-microbiome' as (of 'brein-darm-microbiome-as'). Dit is de continue stroom van informatie tussen de bacteriën die in de darm resideren, de darmwand zelf en de hersenen. De bi-directionele communicatiestroom over deze as zorgt ervoor dat ons lichaam in balans blijft en draagt bij tot psychologisch evenwicht en welbehagen. De brain-gut schakel van deze as ondervinden we allemaal in het dagelijkse leven. Denk maar aan de knoop in jouw maag als je voor publiek moet spreken, of de vlinders in je buik als je een acute verliefdheid ervaart. Signalen tussen beide stations verlopen over zenuwbanen en via de bloedbaan onder vorm van hormonen.

Maar ook het microbioom lijkt een belangrijke rol te spelen in de interactie tussen darm en brein. Een onevenwichtig microbioom lijkt immers voor te beschikken tot een aantal psychologische problemen (stress) en zelfs tot psychiatrische aandoeningen (angststoornis en depressie). Omgekeerd zorgt psychologische stress of angst voor veranderingen ter hoogte van de darmwand, die meer doorlaatbaar of lekker wordt, en voor veranderingen in de samenstelling van het microbioom, die minder divers en armer wordt. De bacteriën zijn dus minder gunstig samengesteld, en zullen makkelijker interageren met hun gastheer en diens brain-gut as.

Als de brain-gut-microbiome-as chronisch verstoord raakt ter hoogte van één van de schakelpunten heeft dit blijvende gevolgen voor de andere stations en kan dit resulteren in ziekte.

Ter illustratie van dit fenomeen weten we dat PDS patiënten vaker angstig of depressief zijn dan gezonde personen, en kan een traumatische levensgebeurtenis het syndroom uitlokken. Op niveau "gut" bevat de darmwand van PDS patiënten meer en abnormaal functionerende ontstekingscellen en is deze ook lekker dan bij gezonde personen, waardoor prikkels vanuit de darminhoud makkelijker kunnen doordringen in de darmwand en zelfs tot in de bloedbaan met klachten tot gevolg. We weten ook dat de ziekte kan ontstaan na het ondergaan van een ernstige darminfectie. Tenslotte is het microbioom van PDS patiënten anders van samenstelling en functionaliteit. Een volledige dysfunctie van de as dus.

Exponentieel toenemend inzicht over deze mechanismen heeft de laatste jaren geleid tot het ontwikkelen van nieuwe en meer gerichte behandelingsstrategieën voor PDS. We kunnen het niveau "brain" bijsturen met antidepressiva die inwerken op pijnperceptie, of met cognitieve gedragstherapie. Zelfs hypnosetherapie kan hier zinvol zijn. Op "gut" niveau beschikken we over specifieke spierontspanners en pijnstillers. Ook het microbioom kan in toenemende mate gemanipuleerd worden door probiotica of in de toekomst zelfs stoelgangstransplantatie. We kunnen ook de afvalstoffen van het bacteriële metabolisme bijsturen met behulp van specifieke diëten. Een heel palet aan behandelingsmogelijkheden dus, dat zowel medicamenteuze behandelingen als levensstijlaanpassingen bevat.

Op dit moment is het nog steeds moeilijk om vroeg in het verhaal de meest geschikte therapie voor een specifieke PDS patiënt te selecteren, of om te bepalen welk niveau van de as het meest vatbaar is voor behandeling. De zoektocht naar biomerkers die ons hierin kunnen gidsen is dan ook volop gaande, ook binnen onze onderzoekseenheid.

Het zijn opwindende tijden voor de functionele darmaandoeningen, en de toekomst ziet er veelbelovend uit... Nu enkel onze collega artsen, onze patiënten en het RIZIV er nog van overtuigen dat hersenen beter functioneren als de darm goed verzorgd en gesubsidieerd wordt. De drol is immers de enige echte spiegel van de ziel..."

Beste lezer: hopelijk ben je er iets wijzer van geworden.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we in december 2019 zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er Eclecticus!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht