ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Godsdiensten: Na-denken over begrippen, zoals Hemel, Hel en Vagevuur

Een beetje filosoferen over de begrippen hel, vagevuur en hemel.
door Tsenne Kikke - woensdag 17 juni 2020 14:56

Geloof jij in het bestaan van een hiernamaals, zoals een hemel, hel of vagevuur, Eeuwige Jachtvelden, of wat dan ook, waarin we kunnen terechtkomen nadat we zijn overgegaan? Of, zijn we gewoonweg stof, dat terug tot datzelfde stof zal terugkeren? Een nadenkertje waard, nietwaar? Of, wil je jouw vastgeroeste geloofsovertuigingen - die je ooit ergens hebt opgedaan - niet door de werkelijkheid vervangen?...

In elk geval beweerde paus Franciscus in een toespraak dat God voor de ongelovigen, die hun geweten gehoorzamen, ook de hemelse deuren opent. Over een hel of vagevuur had hij het natuurlijk niet. Maar, stel dat zijn verbeeldingswereld overeenstemt met de werkelijkheid..., dan resteert er ons nog diverse vragen, waaronder:

- Hoe belandt een mens aldaar? Ik bedoel: in welke gedaante? Hetzelfde geldt voor die moslims die in dat hemelse oord 72 maagden mogen verwachten. Hebben we dan nog hersenen? Zintuigen? Een geslachtsorgaan? Bewustzijn, et cetera?

Zo kan ik me een hemel voorstellen waar er voor die zieltjes aparte toiletten zijn voor mannen en vrouwen. En..., zouden ze er ook condooms en mondmaskers verkopen?

Nu dat ik het woordje 'ziel' heb aangebracht: heeft elke mens een ziel - of, moet men het - zoals Gurdjieff beweerde - verwerven? In de katholieke en andere godsdiensten is er eveneens sprake van dat men het moet verdienen. Tenslotte geeft men bij het uitblazen van de laatste ademtocht de geest, niet de ziel. Tussen haakjes: ken je het wezenlijke verschil tussen geest en ziel?... Nee, hé! :-)

Och, je bent niet alleen. Slechts enkelen van de 7;5 miljard stervelingen zouden in staat zijn om hetgeen ik erover weet met iets zinnnigs te kunnen aanvullen.

Een andere vraag die we ons kunnen stellen is, waar gaan de vrouwen naartoe? Misschien komen ze in een speciale hemel terecht; een hemel, waarvan we geen weet hebben. Om de mannen van de vrouwen te scheiden, bijvoorbeeld. Weet, dat alle engelen van het mannelijk geslacht zijn, zoals de tronen, serafijnen, cherubijnen, aartsengelen en beschermengelen. Of staat er ergens in de Bijbel iets vermeld over een aartsengelin Michelina?

Anderzijds zijn er betweters, die beweren dat engelen geslachtsloos zijn. 't Zou kunnen, natuurlijk. Dan zullen die (gesluierde) maagden wel geen engeltjes zijn. Doch ook hier stel ik me de vraag hoe ze er 'fysiek' uitzien... Je begrijpt wel wat ik bedoel.

Maar, voor elke gelovige moslim 72 stuks?... Ik betwijfel het. En, zelfs indien het zo is, hoop ik dat die vrouwen aldaar op een andere manier worden behandeld. :-)

Het getal '72' is afkomstig uit de volgende hadith:

Men hoorde profeet Mohamed zeggen: "De kleinste beloning voor de mensen van het Paradijs is een plaats waar er 80.000 dienaren en 72 vrouwen zijn, waarboven een koepel staat die versierd is met parels, aquamarijn en robijn, zo breed als de afstand van Al-Jabiyyah (een voorstad van Damascus) tot Sna'a (in Jemen)." (Tirdmidhi)

Maar deze hadith is omstreden, de authenticiteit ervan staat niet vast. Dit wil zeggen, dat het niet zeker is dat profeet Mohamed deze woorden ooit uitgesproken heeft. Ze maken bijgevolg geen deel uit van de kernleer van de islam.

De verzen en hadith die het paradijs beschrijven moet men net zo min letterlijk nemen als de bij ons alom bekende spreekwoordelijke rijstpap die ons in de hemel met gouden lepeltjes zal geserveerd worden. Waar het in deze verzen en hadiths om te doen is, is het schetsen van de uitzonderlijkheid van de beloning die iedereen die in het paradijs terechtkomt te beurt zal vallen. Het bestaan in het hiernamaals zal overigens van een gans andere orde zijn. Toen de profeet bijvoorbeeld gevraagd werd wat er in het paradijs zal gebeuren met de uitwerpselen, antwoordde hij dat er geen uitwerpselen zullen zijn – het voedsel zal in het lichaam 'verteerd' worden tot 'muskus' die uitgeademd zal worden.

Jabir meldde: "Ik hoorde Gods Apostel zeggen dat de inwoners van het Paradijs zouden eten en drinken maar nooit zouden spuwen, noch plassen, noch zich ontlasten van uitwerpselen, noch zouden lijden aan catarre. Er werd gezegd: Wat zal er dan gebeuren met het voedsel? Daarop zei hij: ze zullen een oprisping laten en transpireren (en daarmee zal het gedaan zijn met het voedsel), en hun zweet zal dat zijn van muskus en ze zullen God zo gemakkelijk als je ademt verheerlijken en loven."(saheeh Muslim)

Bron: Koran-notities van Linda Bogaert.

Nog een laatste bedenksel...

Over dat lichamelijke gesproken: naar het schijnt zouden zowel Jezus, evenals Maria en Elia met ‘ziel en lichaam’ ten hemel zijn gevaren. Maar nu hebben we het over gewone mensen; mensen; mensen, zoals jij, ik en de 7,5 miljard anderen.

Heeft de vrouw, die uit de man is genomen, en de man, die - na verdrijving uit het Paradijs - uit de vrouw wordt geboren, ook een ziel dat in een hel, vagevuur of hemel kan terechtkomen - of, tussen 72 maagden kan belanden? Denk, bijvoorbeeld, aan de Bijbelse woorden:

En tegen de vrouw heeft Hij gezegd:
"Ik zal de lasten van jouw zwangerschap zeer zwaar maken:
met pijn zul je kinderen baren.
Naar je man zal je begeerte uitgaan,
hoewel hij over je heerst."

En tegen de man heeft Hij gezegd:
"Omdat je hebt geluisterd naar je vrouw en hebt gegeten van de boom die Ik je had verboden,
zal de grond vervloekt zijn omwille van jou!
Zwoegend zul je van hem eten,
alle dagen van je leven.
Distels en doorns zal hij voortbrengen,
met veldgewas moet jij je voeden.
In het zweet zul je werken voor je brood,
tot je terugkeert naar de grond,
waaruit je bent genomen: je bent stof,
en tot stof keer je terug."

Kan het nog duidelijker?...

Noteer wel dat ik de dingen niet in het belachelijke wil trekken, maar - net als bij veel andere blogberichten - sommige mensen wil laten nadenken; een iets, waar zeer veel moed voor nodig is.

PS: Een nadenken, is een denken dat na het gewone denken geschiedt.

Nawoord:

Zeer veel mensen kan je van alles en nog wat wijsmaken. Muhammad Ali Shanqiti, een Saoedi-Arabische sjeik, bijvoorbeeld, berekende dat er voor elke martelaar in het Paradijs 19.604 maagden te wachten staan... Wat heeft men jou ooit zoals wijsgemaakt?

Saudi-based Cleric: Muslim Men May Enjoy the Company of up to 19,604 Women in Paradise.

Following are excerpts from a lecture delivered by Saudi cleric Muhammad Ali Shanqiti, which was posted on the Internet on March 23, 2013.

Muhammad Ali Shanqiti: "Every Muslim man gets at least two black-eyed virgins in Paradise. Each virgin comes with 70 servants girls. You are permitted [to have sex] with the virgins as well as the servant girls. For every woman from this world who enters Paradise, you get 70 black-eyed virgins.

There are four types of women in Paradise. First, there are the women of this world who enter Paradise. Each one comes with 70 black-eyed virgins. The second type of woman in Paradise is the black-eyed virgin. Each comes with 70 servant girls. These servant girls are the third type. Sorry, there are only three types of women in Paradise.

[…]

If you get married in this world, then [in Paradise], you get your wife from this world, along with 70 black-eyed virgins with whom you are allowed to have sex, and each of these 70 virgins comes with 70 servant girls.

So how many women do you get? That's the minimum.

Now, let's assume that you are married to four wives, each of whom comes with 70 black-eyed virgins, and each virgin comes with 70 servant girls... How many does it come to? God help you.

[…]

Your reunion [with your wife] lasts for 70 earthly years. When the 70 years are about to come to an end, another black-eyed virgin calls to you from above: "Oh servant of Allah, don't we get a piece of you?"

You turn to her, and you see that she is more beautiful than the woman you are with. You ask her: "Who are you?" and she says: "I'm your virgin in Paradise. Allah told you about me, saying: 'There is more of them with Us'. I am one of the 'more'."

You leave that one and move on to the next. God help you…

You spend 70 years or so with her, and along comes the third, saying: "Oh servant of Allah, don't we get a piece of you?" You look at her, and she is even more beautiful than the one you are with."

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we in december 2019 zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er Eclecticus!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht