ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Is een glaasje alcohol per dag gezond?

Hoewel iedereen het erover eens is dat overdaad schaadt, wordt het occasionele glaasje dikwijls aangeprezen en zelfs gezond geacht. Klopt dat wel?
door Tsenne Kikke - donderdag 14 mei 2020 18:59

Het kan nu even niet, maar een glaasje wijn op restaurant, een biertje na het sporten, een cocktail op een zonnig terrasje. Het zijn gewoontes die er bij velen stevig ingebakken zitten. Ze zijn deel geworden van onze collectieve identiteit en cultuur.

Dat een glaasje alcohol per dag gezond zou zijn, is geen onpopulaire bewering. Zo berichtte 'Metrotime' afgelopen jaar nog dat occasionele drinkers langer zouden leven dan mensen die nooit alcohol consumeren. Ook had 'WebMD' het onder andere over een verminderd risico op hartproblemen, terwijl 'Flair' de vermeende voordelen van een glas rode wijn op een rijtje zette.

Tien glazen per week

De consensus is dat gematigd alcoholgebruik wordt gelijkgesteld aan één standaardconsumptie per dag voor vrouwen en maximaal twee voor mannen. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) en het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs (VAD) gaan ervan uit dat een dergelijke consumptie bestaat uit 10 gram alcohol, of 12,7 milliliter zuivere alcohol (ethanol).

Het aantal ‘standaardglazen’ dat iemand drinkt, hangt dus af van het alcoholpercentage en de grootte van het glas. Ter illustratie: in België stemt een standaardconsumptie (10 gram alcohol) overeen met een glas bier van 25 centiliter of een glas wijn van 10 centiliter. Aangezien beide evenveel pure alcohol bevatten, kwalificeren ze dus als standaardglas. Dezelfde definitie wordt gehanteerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

In haar Richtlijn voor alcoholgebruik raadt het Vlaamse expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) aan om wekelijks niet meer dan 100 gram alcohol te consumeren, om op die manier ‘de risico’s van alcoholgebruik te beperken’. In België komt dat neer op tien standaardglazen. In andere regio’s gelden vaak minder strikte richtlijnen en kan de definitie van een standaardglas of -consumptie verschillen, waardoor bovengenoemd aantal sterk kan variëren. Bovendien wijzen zowel het expertisecentrum als diverse internationale studies erop dat het beter is om een aantal alcoholvrije dagen in te lassen en dus niet elke dag te drinken.

Vertekend beeld

'De Stichting tegen Kanker' adviseert om helemaal geen alcohol te drinken. Volgens het Wereld Kanker Onderzoekfonds (WKOF) verhoogt elk glas het risico op borstkanker en werd ook in het verleden al meermaals aangetoond dat een gematigd alcoholgebruik het risico op andere vormen van kanker verhoogt.

Een studie uit 2016 in het vakblad 'Addiction' noemt alcohol als directe oorzaak van nog een zestal andere kankertypes naast borstkanker: mond- en keelkanker, strottenhoofdkanker, slokdarmkanker, leverkanker, darm- en rectumkanker. Dat wordt onder andere bevestigd door studies van het 'American Institute for Cancer Research' (AICR).

Toch koppelde wetenschappelijk onderzoek in het verleden vaak ook allerlei medische voordelen aan gematigd alcoholgebruik. Zo zou het het risico op hart- en vaatziektes verlagen en zou het risico op een vroegtijdige sterfte zelfs lager zijn dan dat van niet-drinkers.

Een belangrijk knelpunt bij zulke studies is dat de deelname van niet-drinkers een vertekend beeld kon opleveren, omdat velen niet dronken wegens gezondheidsproblemen en bij hen het risico op een vroegere dood al hoger lag. Daarnaast hielden onderzoekers lang niet altijd rekening met factoren als leeftijd, geslacht, rookgedrag, BMI, diabetes en lichaamsbeweging.

Meer mythes ontkracht

Onder andere Brits biostatistica Angela Wood en haar collega-onderzoekers aan Cambridge University plaatsten vraagtekens bij de bovenstaande methodologie. In 2018 publiceerden ze een studie in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift 'The Lancet'.

Daaruit bleek dat alcoholgebruik het risico op een niet-dodelijke hartaanval verlaagt. Tegelijk toonde de studie aan dat er geen veilige ondergrens bestaat voor beroertes, hartfalen, fatale slagaderverwijdingen en hoge bloeddruk. Eveneens werd vastgesteld dat een consumptie vanaf 100 gram alcohol per week een verhoogd risico inhoudt op sterfte.

De studie richtte zich uitsluitend op drinkers en paste een methodologie toe waaraan volgens professor Hein Heidbuchel, diensthoofd cardiologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, wél waarde moet worden gehecht: ‘Het artikel berust op een nauwgezette analyse van zeer grote databanken en corrigeert voor enkele verstorende factoren, zoals roken en diabetes. Daarbij worden data gebruikt van individuele patiënten, niet van gemiddelden van groepen patiënten.’

Heidbuchel maakt wel de kanttekening dat voedingsonderzoek in se notoir onbetrouwbaar is, omdat het vrijwel onhaalbaar is om proefpersonen willekeurig in groepen onder te verdelen en hun jarenlang bepaalde zaken (niet) te laten consumeren. Voorts is een verlaagd risico op een niet-dodelijke hartaanval volgens hem geen argument om andere gezondheidsrisico’s te compenseren.

Onderzoeken die eender welk type alcoholgebruik aanmoedigen, verwerpt hij ten slotte integraal, zeker omdat er ook sociale implicaties aan verbonden zijn die zich bovendien niet enkel beperken tot de gebruiker zelf.

De bewering dat rode wijn ‘gezonder’ zou zijn dan andere soorten alcoholische dranken omdat het het antioxidant resveratrol (een soort polyfenol) bevat, is evenmin gefundeerd. De meeste studies zijn het erover eens dat een dagelijkse, lage consumptie van rode wijn geen gezondheidsvoordelen biedt en maken geen onderscheid tussen wijn, bier en sterkedrank. Mogelijke positieve effecten kunnen veelal worden verklaard door de gezonde en kwalitatieve levensstijl van de gemiddelde rodewijndrinker.

Conclusie

In recent onderzoek is de algemene teneur dat de mogelijk positieve effecten van gematigd alcoholgebruik niet opwegen tegen de talrijke nadelen. Bijgevolg kan uit bovenstaande uiteenzetting worden geconcludeerd dat de stelling ‘een glaasje alcohol per dag is gezond’ naar alle waarschijnlijkheid onjuist is.

De studies die duiden op positieve gezondheidseffecten, missen vooralsnog een gefundeerde basis. Er wordt dan ook afgeraden alcoholhoudende dranken te nuttigen, ook al beperkt zich dat tot slechts een glaasje per dag.

Bron: Factcheck Vlaanderen & Eos Wetenschap

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we in december 2019 zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht