ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Het Oud-Egyptische uitvaartcentrum was een one-stop-shop voor het hiernamaals

Nieuw bewijs toont aan dat priester-balsemers slimme ondernemers waren die voor elk budget begrafenispakketten aanboden.
door Tsenne Kikke - maandag 4 mei 2020 19:55

De ontdekking haalde over de hele wereld de krantenkoppen toen deze voor het eerst in juli 2018 werd aangekondigd. Archeologen hadden namelijk aan de oevers van de Nijl, minder dan 35 km ten zuiden van Caïro, diep onder het zand van Saqqara een oud-Egyptisch 'uitvaartcentrum' opgegraven, een uitgestrekte necropolis - een stad van de doden.

Nu, 2 jaar later, heeft een grondige analyse van de vondsten, en de nieuwe ontdekkingen in een nabijgelegen schacht gevuld met graven, aangaande het zakelijke karakter rondom de dood, een schat aan informatie opgeleverd.

Eeuwenlang was de archeologie in het land van de farao's eerder gericht op het blootleggen van inscripties en artefacten uit koninklijke graven in plaats van op de details van het dagelijkse leven. Mummificatie-workshops bestonden waarschijnlijk bij necropolissen in heel Egypte, maar velen werden over het hoofd gezien door generaties van graafmachines die zich haastten om aan de graven, die eronder lagen, te geraken.

Nu, met die ontdekkingen in Saqqara, is dat aan het veranderen, omdat het archeologische bewijs voor het bestaan van een enorme eertijdse begrafenisindustrie voor het eerst in de grond wordt opgegraven en in detail wordt gedocumenteerd.

Na het verwijderen van 42 ton vulling arriveerden de archeologen op de bodem van de 12 meter diepe schacht en troffen er een ruime kamer met een hoog plafond aan. Het was ook verstikt met zand en keien die moesten verwijderd worden. Onder het puin bevonden zich duizenden gebroken stukken aardewerk, die stuk voor stuk zorgvuldig moesten worden gedocumenteerd en geconserveerd. Die moeizame opgraving nam maanden in beslag.

Het afgelopen jaar konden aardewerkexperts de keramische scherven terug in elkaar zetten en honderden kleine kommen en potten reconstrueren, elk voorzien van een label waarop te lezen was wat erin zat.

Toen de kamer eindelijk leeg was, was het team verrast toen men ontdekte dat het geen graf was maar een mummificatiewerkplaats, compleet met een industriële wierookbrander, afvoerkanalen om bloed te laten wegvloeien, en een ventilatiesysteem.

"Als je daar ingewanden verwijdert, heb je lucht nodig om insecten te verdrijven," zei een medewerker. "Je wilt constante luchtbeweging als je met kadavers te maken hebt."

Voor Oud-Egyptenaren, die geloofden dat het lichaam intact moest blijven om de ziel te huisvesten tijdens het hiernamaals, was balsemen een mengeling van heilige ritus en medische procedures. Het proces was een zorgvuldig georkestreerd ritueel, met specifieke riten en gebeden die werden uitgevoerd op elk van de 70 dagen die nodig waren om een ​​dode in een mummie te veranderen.

Eerst werden de interne organen verwijderd en in containers geplaatst die archeologen canope potten noemen. Vervolgens werd het lichaam gedroogd met speciale zouten, zoals natron. Vervolgens werd de overledene gezalfd met geurige oliën en in linnen gewikkeld. Amuletten en spreuken werden vervolgens tussen de plooien van stof gestopt. Uiteindelijk werd de mummie in een graf gelegd. Dat graf werd ingericht met voorzieningen voor het hiernamaals, en gedecoreerd...: afhankelijk van wat men zich kon veroorloven.

Onderaan de schacht - bijna 30 meter onder de oppervlakte, waar ruimtes duurder waren vanwege de nabijheid van de onderwereld - waren de graven bijzonder mooi versierd. Onder hen bevond zich een vrouw die in een kalkstenen sarcofaag lag van zeven en een halve ton. In een nabijgelegen kamer was een vrouw wiens gezicht bedekt was met een masker van zilver en goud, en zo meer.

Maar in het complex waren ook Egyptenaren uit de middenklasse of arbeidersklasse begraven, maar dan wel in eenvoudige houten doodskisten, of gewoonweg in linnen gewikkeld en in zandputten geplaatst.

De Oud-Egyptische samenleving omvatte een hele klasse van priesters die zich toelegden op de zorg voor de zielen van de doden. Hun taakomschrijving omvatte het onderhouden van graven en het bidden voor hun overleden eigenaren. Sommige priesters bezaten tientallen graven, met honderden mummies in elke tombe.

"Mensen moesten wekelijks offers brengen om ze in leven te houden," zei Koen Donker van Heel, een egyptoloog aan de Universiteit van Leiden, die jarenlang de juridische contracten heeft bestudeerd die priesters met de families van de doden hadden ondertekend. "Dode mensen vertegenwoordigden geld. Daar ging het eigenlijk om."

Bron: National Geographic

Nota: in een eerdere blog legde ik reeds uit dat Reizen naar het Hiernamaals enkel en alleen voor farao's en priesters waren weggelegd. De farao vertegenwoordigde tenslotte de één of andere godheid op Aarde. Om de overleden farao te beschermen werden speciale graftomben gebouwd, waaronder mastaba's en piramiden. Het gewone volk was natuurlijk deels op de hoogte van wat er na de dood met de ziel geschiedt, maar geen enkele sterveling werd daarvoor opgeleid. Anders gezegd: men was bezield - net als een steen, plant, of dier - maar men had tijdens het leven geen persoonlijke ziel in zichzelf gekristalliseerd.

Nog met andere woorden uitgelegd: de gewone mens bestond uit stof, en kon dan ook tot niets anders wederkeren. De woorden: "Laat de doden de doden begraven" waren dan ook op hen van toepassing. En, ja: de priesters uit die tijd waren sluwe ondernemers. Ze maakten van die onwetendheid duchtig gebruik en boden voor elk budget begrafenispakketten aan...

Of de huidige mens over 'Zielenkennis' beschikt?...

Die vraag dient elke mens voor zichzelf te beantwoorden. Sommige denken dat ze een zieltje hebben, dat - na hun dood - naar het één of andere Hiernamaals vertrekt. In onze gewesten spreekt men meestal over een Hemel waar men rijstpap eet met gouden lepeltjes. En natuurlijk gaat geen mens naar het Vagevuur of Hel...

- Einde -

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we in december 2019 zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden. -

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht