ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Zelfkennis: over Ontwaken - Sterven - Geboren worden

Weinig mensen weten wat Jezus met de woorden "Ontwaak!" - "Word wakker!" - "Ontslaap!" effectief bedoelde.
door Tsenne Kikke - zaterdag 14 maart 2020 19:36

Zoals ik reeds vermeldde hang ikzelf geen enkele godsdienst aan, maar anderzijds geef ik toe dat hoe meer een mens aan Zelfkennis doet, hoe 'religieuzer' hij wordt.

Elk menstype zal het woordje 'religieus' op eigen manier vertalen, en om die reden de ware betekenis ervan onmogelijk kunnen snappen. Maar, laat me toe te schrijven dat het woord ontstaan is uit het Latijnse 'religare', dat om zijn beurt uit twee woorden is samengesteld, zijnde: 'Re', dat 'opnieuw' betekent - en, 'ligare', dat als 'verbinden' kan worden vertaald.

Anders gezegd: 'Religare' in de betekenis van 'opnieuw verbinden'.

Religies doen net het tegenovergestelde: ze creëren kloven. Elke godsdienst sluit jou af van de rest van het geheel. Godsdiensten verenigen dus niet, maar creëren scheidingen tussen de ene groep en de diverse andere groepen. Ik ga hier niet dieper op in, omdat ik dit reeds meermaals heb aangehaald. Maar vergelijk de ene religieuze groep met de vele anderen eventueel met supporters van voetbalclubs, en hoe ze zich soms tot elkaar op een meest beestige manier kunnen gedragen, bijvoorbeeld.

Elk -isme streeft naar separatisme. Hoed je in elk geval vooral voor eender welke vorm van -isme. Voorbeelden hiervan zijn nazisme, fascisme, sjamanisme, katholicisme, protestantisme, islamisme, mohammedanisme, communisme, boeddhisme, despotisme, hindoeïsme, mithraïsme, brahmanisme, satanisme, voodooisme, en zo meer, en zo meer, en zo meer.

Maar laten we enkel het vuile badwater wegwerpen, want elke religie is uit één en dezelfde bron ontstaan, doch over de eeuwen en eeuwen door de mens gekortwiekt of verbasterd. Net als de zeven kleuren uit dat Ene Witte Licht - en, net als er zeven noten bestaan en zoveel muziekgenres - kan men met die zeven hoofdkleuren er miljoenen en miljoenen godsdiensten uit distilleren. Momenteel zijn er iets meer dan 4.200. Maar, we hadden het over 'religare'...

Ontspoord

Zeer veel mensen zijn als het ware 'ontspoord', en niet met hun Innerlijk Zijn verbonden. Ontspoord met zichZelf, en dus eerder met hun stoffelijk lichaam vergroeid dan met hun Ware Zelf. Noem het Ware Ik, Ziel, Essentie, of wat dan ook.

Geen verwijt, maar ik tracht via deze website al 15 jaren lang alsmaar uit te leggen wat het betekent om via Zelfkennis een verbinding te leggen met dat 'iets' in onszelf, in plaats van ons blijvend met ons stoffelijk, en dus vergankelijk lichaam te blijven identificeren. Tot op heden ben ik er nog nooit in geslaagd één persoon te bereiken - wel, dankzij Google.

Reeds duizendmaal schreef ik, dat de Zelfkennis waarover ik het heb, nergens anders dan bij DIMschool, waarvan hier een link, onderwezen wordt en betrekking heeft op 'Het kennen van het Zelf'.

Oeps! Sorry voor dat beetje reclame.

Ontwaken - Sterven - Geboren worden

Indertijd zei Jezus meermaals: "Ontwaak!" - "Word wakker!" - "Ontslaap!", maar noch toen, noch op de dag van vandaag zijn er stervelingen die de woorden begrijpen en dan ook niet kunnen toepassen. Ik bedoel: écht begrijpen, opdat men ernaar kan streven om uit die slaap te ontwaken.

Gurdjieff: “De mens kan geboren worden, maar om geboren te worden, moet hij eerst sterven, en om te sterven moet hij eerst ontwaken.” Mooie woorden. Woorden, die iedereen denkt te begrijpen.

Wie of wat ben ik? Ben ik wel degelijk in slaap? Zo ja, hoe ontwaken? Hoe aan deze slaap ontkomen? Dit zijn de meest belangrijke levensvragen waarvoor de zoekende mens zich ooit gesteld kan zien. Maar eerst is het nodig om van die slaap overtuigd te zijn. Want, zolang een mens in de veronderstelling leeft dat hij al 'wakker' is, zal er in zijn hoofd nooit de gedachte opkomen dat hij ooit zal moeten 'ontwaken', nietwaar?

Johannes - Hoofdstuk 3

Zo was er onder de farizeeën een man, Nikodemus genaamd, die tot de leidende Joodse kringen behoorde. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe en zei: ‘Rabbi, we weten dat U als leraar van Godswege gekomen bent. Geen mens immers kan die tekenen verrichten die U doet, wanneer God niet met hem is.’

Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien.’

‘Geboren worden?’ zei Nikodemus. ‘Hoe kan dat wanneer je al op jaren bent? Kun je soms nog eens de schoot van je moeder binnengaan om geboren te worden?’  

Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie geboren wordt uit water en geest, is in staat het koninkrijk van God binnen te gaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Wees dus niet verwonderd als Ik u zeg dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De Geest is als de wind: hij waait waar hij wil; je hoort hem waaien, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met ieder die geboren is uit de Geest.’

Daarop zei Nikodemus: ‘Maar hoe kan dat dan?’

Jezus antwoordde: ‘U bent degene die Israël moet onderrichten en u begrijpt dit niet? Waarachtig, Ik verzeker u: we spreken over wat we weten, en we getuigen van wat we hebben gezien, en toch nemen jullie ons getuigenis niet aan. Als jullie al niet geloven wanneer Ik spreek over de dingen van de aarde, hoe zullen jullie dan geloven wanneer Ik spreek over de dingen van de hemel? Alleen Hij die uit de hemel is neergedaald, is naar de hemel opgestegen: de Mensenzoon.'

... 'En dit oordeel bestaat hierin: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen waren meer gesteld op de duisternis dan op het licht, omdat hun daden slecht waren. Wie kwaad doet, haat het licht: hij komt niet naar het licht toe, want dan worden zijn daden openbaar gemaakt; maar wie de waarheid doet, komt wel naar het licht toe.'

Conclusie

Misschien heb je er geen één woord van écht begrepen - met als gevolg, dat je niets van al hetgeen hierboven afgedrukt stond daadwerkelijk in het dgadagelijkse leven zult kunnen toepassen. Geen erg, natuurlijk, want 99% van de mensheid bevindt zich in deze onwetende toestand. Maar, misschien begrijp je - net als ikzelf - nu wél wat ik met de woorden: "Hoe meer een mens aan Zelfkennis doet, hoe 'religieuzer' hij wordt," bedoelde - en, daarover ging deze blog.

Flitsen van bewustzijn

Is het geen prachtig fenomeen, dat mensen soms in staat zijn elkaar te begrijpen, en een fractie van een seconde later weer niet? Geloof me, of niet: het heeft grotendeels met die slaap te maken; een soort van hypnotische slaap, waarvan geen mens bewust is. Denk aan hoe Plato de mens beschreef die in een grot verbleef.

Een andere vergelijking... Indien ik vannacht in jouw droom verschijn, en jou dan vertel dat je slaapt en aan het dromen bent, zal je me - in die droom - niet kunnen, noch willen geloven.

Anders gezegd: wat voor zin heeft het om iemand te adviseren te ontwaken, indien de persoon uit zichZelf niet beseft dat hij slaapt, droomt, dagdroomt, fantaseert, veronderstelt, gelooft maar niet écht 'weet', en zo meer?

Maar, nogmaals: het ging hier om het begrip 'religie' in de betekenis van 'religare', zijnde: 'opnieuw verbonden worden'. Zowel interessant voor de Weetjesmens als voor de potentiële Zijnsmens.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden. -

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht