ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Wat is de mens? Oftewel: wie, of wat ben jij?… - Deel 2

olgens wetenschappers is de mens niets meer dan de optelsom van biologisch processen - Deel 2.
door Tsenne Kikke - dinsdag 10 maart 2020 16:38

Bewustzijn: een biologisch proces

We geloven graag dat we allemaal unieke persoonlijkheden zijn. Maar..., wat als dat beeld van wie we zijn, onze geliefde ‘ik’, louter een truc van het brein is? De Duitse filosoof Thomas Metzinger is ervan overtuigd dat dit het geval is. Hij ziet ons bewustzijn als een zuiver biologisch proces en stelt dat de nieuwe neurowetenschappelijke inzichten maar tot één conclusie kunnen leiden: het idee van een vaststaand ‘zelf’ is een door ons eigen brein gecreëerde illusie. Nu nieuwe technologieën het mogelijk maken steeds directer aan het brein te sleutelen, is het volgens Metzinger hoog tijd om stil te staan bij de vraag: "wie willen we eigenlijk zijn?".

In onderstaande reportage voelt verslaggever Bas Heijne zich ongemakkelijk bij het idee dat zijn ik, de ‘echte Bas’, niet meer is dan een optelsom van biologische processen. Hij vraagt zich af hoe we om moeten gaan met dit inzicht. Als we afscheid moeten nemen van het idee van een ziel, een vaststaande kern, wordt ons bestaan dan niet leeg en doelloos? En, wat kan ons dan nieuwe houvast geven?

Voor antwoorden gaat hij, onder andere, langs bij de Deense schrijfster en neurobiologe Lone Frank.  Als onderdeel van een persoonlijke zoektocht naar ‘wie zij is’, liet zij haar DNA uitlezen en analyseren. Zij legt uit hoe haar genetische blauwdruk haar geholpen heeft zichzelf beter te begrijpen. Heijne is gefascineerd, maar twijfelt: wil ik al mijn kwetsbaarheden, fysiek en mentaal, wel onder ogen zien? Zijn we wel in staat al die biologische feiten over onszelf op waarde te schatten en ook te relativeren? Hijzelf, net als miljarden andere stervelingen, is bang om er meer van aan de weet te komen. Sterker zelfs: geen mens wil de waarheid kennen. Toch niet de waarheid over zichzelf.

Volgens Lone Frank geeft kennis over DNA ons een idee van wie we zijn en van wie we zouden kunnen zijn. Genen zijn nu eenmaal (mede)verantwoordelijk voor onze gemoedsgesteldheden, zoals: depressiviteit, angst, gevoeligheid voor stress, en zo meer.

De opgedane kennis zal onze persoonlijkheid niet veranderen, maar het zal ons weten te zeggen vanwaar die persoonlijkheid vandaan kwam...

Hetzelfde resultaat kan men verkrijgen door een grondige studie te maken van jouw geboortehoroscoop en te beseffen hoe planeten jou tijdens jouw verblijf in de moederschoot reeds hebben 'gekleurd'. Ook zul je - door aan Zelfkennis te doen - in staat zijn jezelf beter te begrijpen en te aanvaarden. En, natuurlijk hoef je me niet te geloven, indien je je per se aan jouw eigen gedachten wenst vast te houden.

Tussen haakjes: ik heb het wél over Zelfkennis dat door DIMschool vzw wordt gebracht; een vorm van Zelfkennis, die je nergens anders kunt volgen, gegarandeerd.

Eén van Lone Frank's conclusies is, dat we allemaal biologische systemen zijn, veredelde dieren, zonder ziel of psyche. Ooit zal men zelfs in staat zijn om genen dermate te beïnvloeden dat men mensen op deze wereld kan plaatsen die intelligent zijn, sportief of muzikaal zijn aangelegd, en ook het implanteren van minuscuul kleine chips kunnen bijdragen om de toekomstige mens tijdig te programmeren.

Kortom: het huidige mensenras zal stilaan uitsterven om door een totaal andere biologische soort te worden vervangen. In wezen kan het ook niet anders, vooral indien je ziet hoe het er momenteel in de wereld aan toegaat, hoe laag het bewustzijnsniveau van de mens is, hoe gelovig en bijgelovig de meeste stervelingen zijn, en hoe zowel overbevolking en het klimaat veranderingen zullen afdwingen, en/of catastrofen kunnen teweegbrengen.

Indien de wetenschap zich niet met de kwaliteit van de mensheid gaat bezighouden, zullen oorlogen en alle andere vormen van geweld, evenals het bestaan van godsdiensten, blijven aanhouden, en zal het nog eeuwen en eeuwen en nog meer eeuwen duren vooraleer er daarin enige kleine veranderingen worden aangebracht.

Om die reden durven sommige wetenschappers vooropstellen: "Geef ons carte blanche en het huidige mensenras zal langzaam uitsterven en stelselmatig vervangen worden door veredelde wezens". Het is een soort van Hitleriaans denken, dat eveneens in een Arisch superras geloof hechtte, maar ditmaal in een nieuwe verpakking met een wetenschappelijk lintje en strikje daaromheen. Zeg nu nog maar eens dat geschiedenis zich niet herhaald.

Nieuwe technologie zal ons dus meer de vrijheid geven te worden wie we willen zijn. Volgens Heijne dwingt al deze nieuwe kennis over lichaam en geest ons een nieuw beeld te ontwikkelen van wat de essentie, de ziel, van de mens is. Een nieuw zelfbeeld, waarmee we stevig in het leven kunnen staan, zonder dat we de harde biologische feiten over onszelf geweld aan doen.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden. -

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht