ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Wie ben jij?… Stel die vraag aan jouw hersenen - want, jij weet het misschien niet

Ooit de vraag gesteld: "Wie Ben Ik?"… Zo ja: wat was het antwoord?
door Tsenne Kikke - woensdag 5 februari 2020 22:39

In wezen weet men in de neurobiologie slechts 5% te vertellen over de precieze werkzaamheden van ons brein. Van de overige 95% weten we weinig of niets. Maar, meer en meer neurowetenschappers vertellen ons dat we ons brein zijn. Niets meer, niets minder, behalve datgene we ons noodgedwongen verbeelden.

Natuurlijk heeft elk brein een lichaam nodig, opdat het zich op deze Aarde kan voortbewegen, ervaringen opdoen, zich via het lichaam kan voortplanten waarbij genetische informatie aan het nageslacht kan worden doorgegeven, en zo meer.

Ik schreef reeds eerder dat ons lichaam het verlengde is van ons brein. Het brein op zichzelf kan geen indrukken van buitenaf opvangen. Daarvoor dienen de ogen. Het brein kan niet horen, voelen, ruiken, proeven, uit zichzelf bewegen, en zo meer. Daarvoor dienen de zintuigen én het lichaam zélf.

De mens is zich van het eigen lichaam bewust. Dit heeft tot gevolg, dat de mens dermate met brein en lichaam is vergroeid, dat hij in de overtuiging leeft dat hij dat brein en lichaam daadwerkelijk IS. En, voor dié mens is het dan ook zo - want, nogmaals: het brein, waarmee hij is vergroeid, bepaalt dit voor hem.

Ware Zelfkennis

Van zodra je aan Zelfkennis doet - ik bedoel daarmee: het kennen van het Ware Zelf in jezelf- kom je over periode van tijd misschien tot het besef dat je méér bent dan enkel en alleen dat lichaam en brein.

Natuurlijk bestaan er zeer vele vormen van zelfkennis. Toch heeft Ware Zelfkennis niets met jouw lichaam, noch met alle attributen van dat lichaam te maken. Onder deze attributen vallen niet enkel en alleen jouw zintuigen, maar ook al jouw persoonlijkeden, ikjes en sub-ikjes.

Anders gezegd: jij bent geen één van jouw persoonlijkheden of ikjes!

Ik verbeter: nu, op dit ogenblik, ben je dermate met jouw hersenen en lichaam vergroeid, dat je misschien niet tot het bewuste besef kunt komen dat je véél meer bent - of zou kunnen 'Zijn' - dan stof alleen.

Stof kan slechts tot stof vergaan. Tot wat anders? Blijft er na jouw overlijden dan nog iets van Jouw Zelf over?... Weet, dat indien er op dit ogenblik iets is, dat iets daarna kan overblijven. Maar, indien dat 'iets' ontbreekt ...

Ken JeZelf

Nu zijn er wel mensen, die zoveel boeken hebben gelezen over het zogenaamde 'Zelf', of 'Ware Ik', of over dat 'Iets', dat ze zich wel degelijk verbeelden dat ze meer zijn dan dat lichaam. Ik noem ze 'alternatieve naïvelingen'. Nochtans kent geen één van hen het wezenlijke verschil tussen een 'Ware Zelf', de 'Ziel', en de 'Geest', behalve in hun verbeeldingswereld. Ik heb het dus wel degelijk over werkelijk kennen.

Verbeelding behoort tot de wereld van de slaap, net als jouw nachtelijke dromen. Veel mensen zijn dermate in 'slaap' dat ze hun fantasieën of dagdromen voor werkelijkheid houden. Het probleem is, dat ze zich met deze onwerkelijke werkelijkheden tevreden stellen en totaal onbewust, maar wél dromend, door het leven gaan. Praat met eender welke 70- of 80-jarige, vraag die persoon of hij/zij in de jeugdjaren dromen heeft gehad; dromen, die waardevol genoeg waren na te jagen... En, hebben ze er ooit iets van gerealiseerd?

Oké: dromen moeten dromen blijven - want, indien ze worden verwerkelijkt, zijn ze dromen-af. :-)

Ooit zei iemand "Ontwaak!" - "Word wakker!" - Ontslaap!". Geen mens die deze woorden begrijpt - want, waarom zou iemand, die in de verbeelding leeft en ervan overtuigd is dat hij/zij klaarwakker is, nog moeten ontwaken? Absurd, nietwaar?

"De mens slaapt," beweerde Gurdjieff. Elke mens. Jij dus ook, beste lezer. Geen gewone slaap, maar een hypnotische. Doch, de kans is groot dat je er geen woord van gelooft.

Indien ik vannacht, tijdens jouw nachtelijke slaap, in jouw droom verschijn, en dan tegen je zeg dat je aan het dromen bent, zal je mijn woorden eveneens niet kunnen, noch willen geloven. En, op dit ogenblik reageer je hoogstwaarschijnlijk op eenzelfde manier. Indien ik nu zeg dat je tijdens jouw 'klaar wakker zijn' aan het slapen bent, kan je me niet geloven. Jouw hersenen laten jou niets anders toe.

Zelfs analyseren wat er precies in zo'n droom tijdens jouw nachtelijke slaap plaatsgrijpt, is een mysterie - want: je hebt de droom, het gedroomde, de dromer en de waarnemer van de droom.

Ook een Gurdjieff wist ons te vertellen dat een mens in slaap wordt geboren, in slaap leeft en in de slaap sterft. De mens is stof, en tot dat stof keert hij weer - tenzij... er iets anders in dat stoffelijke lichaam wordt aangemaakt.

Nogmaals: ooit zei iemand "Ontwaak!" en nog veel andere wijsheden. Of die iemand nu ja dan neen heeft bestaan, doet niets ter zake, zolang men maar voor zichzelf iets met die wijsheden 'doet'.

Osho, Confucius, Zarathustra, Boeddha, en zo meer, ... allemaal lieten ze ons vele wijsheden na. Maar, wat 'doe' je ermee? Ik bedoel: in jouw dagdagelijkse realiteit.

Je hoeft niet te antwoorden - want het antwoord is: "Niets!". Jouw bewustzijnsniveau laat het niet toe.

Geloven staat elke mens vrij

Uiteindelijk is elke vorm van geloven waardeloos, maar voor de persoon zélf kan het wel veel betekenen. Geloven is - net als 'denken' waardeloos, omdat het geen écht weten is. Een écht weten, met de nadruk op 'écht'. Ik heb het dus niet over encyclopedische kennis, noch over kennis die je ooit van iemand hebt overgenomen, of in een boek hebt gelezen. 'Geleende kennis' is geen échte kennis: het is niet jouw bezit.

Geloven staat vrij. Van mij mag je zelfs in een Sinterklaas blijven geloven - of, in een godheid, gemaakt naar het beeld en gelijkenis van de mens. Hopelijk is hij er als je hem écht nodig hebt.

Nogmaals: Geloven, is - net als denken - geen écht weten. Je kunt geloven, of denken, dat het morgen zal regenen, maar dat hoeft niet dé waarheid te zijn.

Waar geloof jij in? Geloof jij, bijvoorbeeld, in één God? Of, in drie goden? Zoals: in een God de Vader, een God de Zoon, en in een God de Heilige Geest? Het Hindoeïsme, met haar meer dan 33 miljoen goden, doet het veel beter.

Op zoek naar een godsdienst?

Indien je in de een of andere godheid, of goden, wenst te geloven, dan wordt het misschien hoog tijd om de juiste 'godsdienst' uit te kiezen. Waarom zou de God, die ons 'bekend' is, beter zijn dan die van de Assyriërs, Babyloniërs, Egyptenaren, Romeinen, Druïden, Oude Grieken, Arabieren, Kayapo indianen, Watutsi's, en zo meer?

Indien je in een ander land, of werelddeel was geboren, dan liep je nu met totaal andere overtuigingen rond. Vanuit jouw eensgelijke hypnotische slaaptoestand werd je dan van kindsbeen af dingen aangepraat en ingelepeld; dingen, waarin je nu geloof zou hechten en ervan overtuigd zijn dat het het énige juiste is.

Je bent jouw brein, en dat brein zorgt ervoor dat alles automatisch geschiedt, net als je ademhaalt, op prikkels reageert, seks najaagt, verliefd wordt, enzovoorts. Zelfs tijdens een gesprek weet je niet wat je binnen een minuut zult gaan vertellen. Je weet niet welke gedachten door jouw hoofd zullen hollen, je weet niet over wat je vannacht zult gaan dromen, et cetera. Maar jouw brein weet het wel en bestuurt jouw gehele lichaam, automatisch - dag in, dag uit, en levenslang.

In zeer veel nieuwsberichten trachtte ik bepaalde mensen de raad te geven te stoppen om zich met hun brein te identificeren en met hun lichaam vergroeid te blijven - en, tot op heden bereikte ik in de laatste 13 jaar - via deze website - geen enkele bezoeker. Wel een hoop betweters. maar daar was ik niets mee, en zij hadden niets aan mij. :-)

Maar natuurlijk begrijp ik tegelijkertijd dat geen mens, die van zichzelf 'denkt' dat hij wakker is, eraan 'droomt' te 'ontwaken'. Zelfs Jezus' eigen apostelen hadden er moeite mee. En, ben jij meer dan één van die apostelen?

Laten we even hersenonderzoeker Dick Swaab, auteur van: 'Wij zijn ons brein', aan het woord laten. Een saaie speker, dat wel, maar tracht het toch een klein halfuurtje uit te houden - gevolgd door enkele andere sprekers, met hun eigen ideeën.

Hopelijk kan het jou doen na-denken, en jou tot het besef laten komen dat je veel meer kunt zijn dan enkel en alleen die hersenen met hun verlengde, zijnde: jouw vergankelijk, stoffelijk lichaam.

"Mens, ken jezelf," zou moeten gelezen worden als  "Mens, ken jouw Zelf."
"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 13-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de echte Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid is er Eclecticus.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht