ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Ouspensky's boek 'Op Zoek naar het Wonderbaarlijke': over de leer van G.I. Gurdjieff

Het boek 'Op Zoek naar het Wonderbaarlijke' van P.D. Ouspensky waarin fragmenten uit de leer van George Ivanovitch Gurdjieff staan afgedrukt is de voorloper van het boek 'Beëlzebub's verhalen aan zijn kleinzoon'.
door Tsenne Kikke - woensdag 22 januari 2020 19:39

'Op Zoek naar het Wonderbaarlijke' is door P. D. Ouspensky geschreven in de vorm van een persoonlijk verslag en geeft ons een duidelijk beeld over hetgeen hij van zijn leermeester, George Ivanovitch Gurdjieff, vanaf 1915 tot 1921 heeft aangeleerd gekregen. Gurdjieff's ideeën, die dus in wezen nu al 100 jaar oud zijn, worden in zekere mate in chronologische volgorde gepresenteerd en wel in een periode dat er in Europa chaos heerste met op de achtergrond een ontredderd pre-revolutionair Rusland.

Naast het feit dat het een tamelijk getrouwe weergave is van de meest belangrijke aspecten van Gurdjieff's leerstellingen, komt men het een en ander te weten over Gurdjieff zelf en geeft het ons een idee van dat wat momenteel 'Het Werk' wordt genoemd. Het is dus geen gewoon leesboek, maar richt zich als werkboek tot enkel en alleen hen die een studie van hun Ware Zelf willen maken. Anders gezegd: mensen die aan Zelfkennis willen doen, zijnde 'het Kennen van het Zelf'..

Het boek is dan ook in zulk een stijl geschreven dat Ouspensky er in slaagt om op zijn manier met de lezer te communiceren en deze lezer op regelmatige tijdstippen het gevoel te geven dat hij als het ware Gurdjieff's stem aanhoort. Ouspensky slaagt er tevens in om zowel zijn eigen moeilijkheden als die van de andere leerlingen duidelijk te omschrijven, hetgeen de lezer het geruststellende gevoel zal geven dat hij niet de enige is die er niet altijd in lukt de theorie in de praktijk om te zetten.

De inhoud van het boek geeft ons dus een idee van de uitgebreide leer van Gurdjieff, zijn levensfilosofie, zijn kosmologie, de psychologie, en de richtlijnen, die eenieder - die aan Zelfkennis wil gaan doen - eventueel kan opvolgen. Ook komt het enneagram aan bod; een subliem symbool, dat Gurdjieff vanuit het Oosten aan ons, hier in het Westen, introduceerde. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde Octavenleer en de Scheppingsstraal.

De invloed van Gurdjieff's leer is gelijkaardig aan die van de sterren, manen en planeten: het dringt, maar dwingt niet. Anders gezegd: zelfs indien men door iets in het boek te lezen, op dat moment meent te be-grijp-en en met een schok wakker wordt - al was het maar voor een fractie van een seconde - is er niets dat een mens verplicht wakker te blijven. Integendeel, want alle 'kosmische krachten' zullen er alles aan doen om hem terug in slaap te brengen. Geloof me niet: test het voor jezelf uit. In elk geval kan men achteraf gerust de oude levensdraad blijven volgen, zolang men maar niet verwacht dat morgen anders zal zijn dan gisteren.

De ondertitel 'Fragmenten van een Oude Leer' moet men letterlijk nemen: het zijn fragmenten, niets meer, niets minder. De eigenlijke leer staat in het boek 'Beëlzebub's verhalen aan zijn kleinzoon' afgedrukt. Ik noem het: 'Gurdjieff's Bijbel'. Maar geen Bijbel waaromheen kerken worden gebouwd, priesters worden opgeleid om 'de schaapjes te leiden' of 'te doen lijden', of waardoor een Gurdjieff wordt verafgood.

Noch een Bijbel waarrond de een of andere godsdienst of sekte wordt gebouwd. Tenslotte kan niemand Jouw Weg afleggen, buiten jijZelf. Andermans weg trachten volgen, zal jou van jouw eigen weg doen afdwalen, gegarandeerd, en je eveneens ergens laten uitkomen waar je jouw Zelf nooit wenste te brengen. Bovendien bevindt de spreekwoordelijke 'tempel' zich in jezelf, nergens daarbuiten.

Toch raad ik op dit ogenblik niemand dit prachtboek aan, tenzij hij/zij 'Op Zoek naar het Wonderbaarlijke' volledig onder de knie heeft. Dat boek staat ook beschreven in onze Rubriek 'Literatuur' waarvan hier de link. En, van zodra jij het uitgelezen hebt, en de inhoud ervan 'iets' in jou aanspreekt, is de tijd aangebroken om DIMschool vzw te contacteren.

Onderstaande documentaire 'In Search of the Miraculous' werd in 1998 in Belgrado samengesteld. Het is een aanrader voor eenieder die gezocht, en gezocht en gezocht heeft, maar nooit datgene heeft gevonden waarnaar hij, of zij, op zoek was, zijnde zicfZelf, en nog niet het besluit heeft genomen definitief op te geven...Trivia: Bij de herkomst van de uitdrukking 'onder de knie hebben', moeten we vermoedelijk denken aan het plaatsen van je knie bovenop de persoon die je in een gevecht 'onderworpen' hebt. Een spreekwoordenboek uit 1726 vermeldt: "Ymand onder de knie krijgen. Dat wil zeggen, geheel te onderwerpen aan zyn magt en welgevallen. 't Is genomen van de worstelaars, die hunne wederstrevers te gronde gesmeten hebben."

Later werd onder de knie krijgen niet alleen gezegd van mensen, of landen, die onderworpen werden, maar ook van dingen die je kunt leren.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 13-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de echte Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid is er Eclecticus.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht