ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Hoe objectief is ons geheugen?

Ons geheugen is verre van objectief. Het lijkt helemaal niet op een harde schijf van een computer.
door Tsenne Kikke - vrijdag 3 januari 2020 16:06

We zijn vaak verwonderd over de fouten die ons geheugen maakt. Toch hebben we de stellige indruk dat het over het algemeen behoorlijk accuraat is. Klopt dat wel?

Het is en blijft een vreemde maar onontkoombare vaststelling. Het leven dat we echt beleven, bestaat telkens maar in dat ene, vluchtige moment dat we het nu noemen. En elk nu-moment behoort vrijwel onmiddellijk tot het verleden. We hebben een toekomst voor ons, maar daar hebben we nog geen directe ervaring mee. Verder bestaat alles uit herinneringen. Dat betekent, dat onze persoonlijkheid, onze biografie, onze subjectieve identiteit, is opgebouwd uit wat zich in ons geheugen bevindt. Zonder de mogelijkheid om herinneringen op te slaan, zouden we geen subjecten zijn. Het woordje ik, en alle andere persoonlijke voornaamwoorden, zouden betekenisloos worden.

Het is een geruststellende gedachte, dat je weet wie je bent dankzij een inzicht in jouw biografische geschiedenis. Maar wat als blijkt dat jouw herinneringen niet altijd stroken met de ervaringen zoals ze zich reëel voordeden? Veel van onze ervaringen worden domweg niet opgeslagen, en ons geheugen kan ons parten spelen.

"Ik dacht dat ik die film nog niet eerder zag, maar na tien minuten kijken zie ik mijn vergissing in." "Mijn vriendin was ervan overtuigd nog nooit in dat restaurant te zijn geweest, tot ze het huisaperitief proefde." We zijn vaak verwonderd over de fouten die ons geheugen maakt. Toch hebben we de stellige indruk dat het over het algemeen behoorlijk accuraat is. Het meeste van wat we ons herinneren, zo denken we, strookt met hoe het echt gebeurd is. Mocht dat niet zo zijn, dan heeft dat ernstige consequenties. Is het beeld dat ik van mijzelf heb dan nog wel reëel? Is mijn identiteit dan nog wel echt? Als mijn herinneringen niet betrouwbaar zijn, wie is die ik dan die een exponent is van die herinneringen? Is mijn zelfbegrip slechts een illusie?

Het is een bijna onverdraaglijke en onwenselijke gedachte dat we de waarheidswaarde van onze herinneringen niet kunnen vertrouwen. Toch is net dat in essentie de boodschap van het geheugenonderzoek van de voorbije dertig jaar. Ons geheugen is verre van objectief. Het lijkt helemaal niet op een harde schijf van een computer, waarop we normaliter op correcte wijze informatie opslaan, tenzij we ermee sjoemelen. Verre van: het geheugen is uitermate selectief en creatief. Het slaat sommige ervaringen op als herinneringen, andere helemaal niet. Het wist weer andere herinneringen, knipt er stukken uit en weeft er delen uit andere herinneringen doorheen. Het maakt zelfs zonder scrupules gebruik van informatie die niet tot onze persoonlijke biografie behoort. Wat we in boeken en kranten lezen of in films zien, kan onderdeel worden van onze herinneringen alsof we het zelf beleefden.

Het blijkt zelfs relatief eenvoudig om ronduit valse herinneringen in het geheugen te planten. De Amerikaanse geheugenpsychologe Elizabeth Loftus toonde aan dat traumatische herinneringen, bijvoorbeeld met betrekking tot seksueel misbruik tijdens de kindertijd, kunnen ontstaan tijdens gesprekken met een therapeut die suggestieve vragen stelt.

Over psychotherapie - suggestie - hypnose en valse herinneringen

Daarmee is niet gezegd dat al onze herinneringen onbetrouwbaar of vals zijn, en al zeker niet dat een existentiële crisis over de authenticiteit van ons biografisch zelfbegrip onvermijdelijk is. Maar het onderzoek noopt wel tot een grotere bescheidenheid wat betreft de geldigheid van onze herinneringen. We wisten al langer dat het naïef is om te denken dat onze zintuigen de wereld aan ons tonen zoals die echt is. Ook leerden we dat onze spontane intuïties over de werkelijkheid niet te vertrouwen zijn.

Wat het geheugen betreft, moeten we een analoge conclusie trekken: denk niet te snel dat jouw herinneringen overeenkomen met wat zich feitelijk afspeelde in het verleden. Bijvoorbeeld...

indien je denkt dat je dit jaar deze website al hebt gesponserd, kan ik jou nu al mededelen dat je je hebt vergist.

Bron: Eos Wetenschap

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 13-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de echte Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid is er Eclecticus.

 

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht