ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Het leven bekeken vanuit een wereld van hogere dimensies

Het leven, bekeken vanuit een wereld van meerdere dimensies, kan ons een totaal ander beeld geven over onszelf. Misschien leeft de mens niet 72 jaar gemiddeld, maar slechts een fractie van een seconde.
door Tsenne Kikke - vrijdag 24 januari 2020 0:01

Het thema 'Meerdere dimsensies' is altijd één van mijn vele stokpaardjes geweest, gewoonweg omdat ik, vertrekkende van Wereld-48, er de 'materialiteit' van de vele Meerdimensionale Werelden mee trachtte te omschrijven, en niet zozeer de vorm (omdat we er toch maar de doorsneden van kunnen zien).

Laten we zeggen dat een mens gemiddeld 72 jaar oud wordt. Met gemiddeld wordt dus bedoeld dat de ene helft van de mensheid ouder wordt en dat de andere 50% die leeftijd nooit zal bereiken. Maar, Tijd is relatief en dus afhankelijk van waaruit je het bekijkt. (Praat maar eens met een eendagsvlieg...)

Kijk je vanuit de zichtbare, stoffelijke wereld naar het onzichtbare? Of, vanuit het onzichtbare naar de materiële? Oké, in het laatste geval heb je jouw verbeelding nodig, het bewustzijn van een George Ivanovitch Gurdjieff, en misschien het brein van een Einstein.

Volgens mij bestaan er wel degelijk meerdere dimensies - werelden in werelden in werelden - de ene veel ijler dan de anderen. Het probleem is, dat wegens het feit onze zintuigen hun limieten hebben, en dat we in de wereld van de wetenschap nog niet over de juiste apparatuur beschikken, geen mens een idee heeft van hoeveel andere dimensies er in wezen zouden kunnen zijn, noch uit welke 'materialiteit' de energievelden, die er deel van uitmaken, zijn samengesteld.

Wat we zien, is nooit de werkelijkheid... Indien we over facetogen van een vlieg of bij zouden beschikken, zouden we de wereld waarin we leven op een totaal andere manier kunnen bekijken, en er een andere taal voor zouden moeten ontwikkelen om die dan ook op andere manieren, dan die van nu, te kunnen beschrijven.

Wat we zien, is nooit de werkelijkheid. Een tafel, bijvoorbeeld, lijkt solide, maar in wezen bestaat die uit wirwarrelende atomen, die nooit tegen elkaar opbotsen. Anders zou er veel teveel energie vrijkomen, met alle nare gevolgen van dien.

Waaruit bestaat materie? Uit moleculen. Een molecuul is vreselijk klein. In één glas water zitten er al 6.000.000.000.000.000.000.000.000 watermoleculen. Dat zijn er zes quadriljoen.

En, waaruit bestaat een molecuul? Uit atomen. We spreken over atomen, maar geen mens die echt weet hoe ze eruitzien. Zelfs niet met de beste elektronenmicroscoop, omdat de golflengte van het licht groter is dan het atoom zelf. De energie dat een atoom uitzendt, staat dus in de weg. Ook bewegen elektronen zó snel, dat ze eigenlijk overal tegelijk zijn. Daarom is het bijna onmogelijk om bij de kern van het atoom te komen.

Hóe snel draait het elektron nu eigenlijk? Wel, de snelheid van een waterstofatoom, bijvoorbeeld, is tweeduizend kilometer per seconde. En omdat de baan zo klein is, draait het elektron in één seconde vreselijk vaak rond de kern van het atoom. Maar liefst zeven biljard (7.000.000.000.000.000) keer. In één miljoenste seconde maakt het elektron nog altijd zevenduizendmiljoen rondjes! Toch kunnen de elektronen van één atoom onderling niet botsen.

Atomen bestaan dus uit een positief geladen kern en een 'wolk' van negatief geladen elektronen. Als we een atoom ettelijke miljarden keren zouden uitvergroten - totdat het de afmetingen van een voetbalstadion heeft - dan is de atoomkern (met daarin de protonen en de neutronen) qua grootte en positie vergelijkbaar met een vlieg die op het wit gekalkte gras van de middenstip stip zit, terwijl de elektronen nog maar stippen zijn ter hoogte van de buitenste tribunes. Tussen kern en elektronen is er niets, helemaal niets: het is één en al leegheid. Bovendien zit nagenoeg de volledige massa van het atoom geconcentreerd in de atoomkern, die ongeveer 100.000 maal kleiner is dan de omringende elektronenwolk en daardoor niet alleen heel klein is, maar ook - zeker op atomaire schaal - superzwaar. Anders gezegd: Ondanks de kleine afmeting bepaald de kern de gehele massa van het atoom, zijnde: meer dan 99,9%.

En, schreven we reeds, atomen van een tafel, botsen nooit tegen elkaar. Een tafel, die jij als solide ervaart heeft dus in wezen meer leegte dan volheid. Sterker nog: indien we alle leegte uit onze planeet Aarde wegnemen, dan blijft er van onze aardbol een massa over niet groter dan een pompelmoes.

Nogmaals: we zien de werkelijkheid niet. Zelfs niet de onze, want ook wij bestaan uit atomen.

Over relativiteit... Indien we vanuit een hogere dimensie naar het leven op Aarde zouden kunnen kijken - een Aarde, die naar het schijnt reeds 4 ½ miljard bestaat - dan zou het zeer goed kunnen dat diezelfde Aarde - vanuit die hogere dimensie - slechts enkele jaren bestaat. Misschien slechts één dag: de dag waarop 'het goddelijke nog altijd aan het rusten is'... Je weet wel: de zogenaamde metaforische  'zevende'. In vergelijking daarvan zou ons leven dan nog korter zijn dan dat van een eendagsvliegje.

Wegens het feit dat we in een 3-dimensionale wereld leven, en dan nog wel in een puur stoffelijke wereld, bezitten we een soort van traagheid en zijn we gebonden aan een aantal wetten, waaronder die van de zwaartekracht. We leven nu eenmaal  in een wereld van gestolde energie. En nogmaals: indien we vanuit hogere dimensies naar onszelf (of in onszelf) zouden kunnen kijken - vanuit een wereld waar de materie miljoenen malen ijler is - kunnen we tot de vaststelling komen dat we, van geboorte tot dood, slechts voor een fractie van een seconde op Aarde verblijven.

Een beetje van jouw verbeelding wordt gewenst... Stel jezelf dus voor, dat we ons op dit ogenblik in een veel hogere en ijlere dimensie bevinden. Van daaruit zien we dat een mensenleven slechts één fractie van een seconde duurt. Iets langer dan de duurtijd van de Oerknal, want die heeft plaatsgevonden binnen 10 tot de 43ste seconde. Indien we zo'n fractie van een seconde zouden kunnen uitvergroten, en ditmaal naar een groter deel van de mensenwereld kijken, zouden we zoiets zien als in het onderstaand filmpje wordt weergegeven.

Dimensies en hogere dimensies zijn begrippen waarvan we ons moeilijk een voorstelling kunnen maken. Onderstaande filmpjes uit 2010 geven ons een klein idee van hoe moeilijk het is om de 4de dimensie mentaal te bevatten, laat staan de 11de dimensie waarover sommige wetenschappers spreken... En, indien je van het thema 'Dimensies' houdt, moet je ze natuurlijk allemaal één voor één  bekijken, en er dus een beetje van jouw Tijd aan investeren. Over Tijd gesproken...

... laten we beginnen met een filmpje uit 'de Goede Oude TIjd'...

Ter herhaling: indien dit thema jou écht interesseert, stel ik voor dat je onderstaande filmpjes bekijkt - wetende, dat mensen er zeer veel tijd in hebben geïnvesteerd om ze aan jou aan te bieden. Hopelijk kan je een fractie van die geïnvesteerde tijd (uitgedrukt in weken, maanden en jaren) spenderen aan het bekijken ervan (uitgedrukt in minuten en uren)... Maar, vanaf het 3de filmpje mag je gerust naar de laatste gaan.


"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 13-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de echte Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid is er Eclecticus.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht