ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Ben jij meer dan enkel en alleen jouw brein? Wat denk je?…

Mensen zijn dermate sterk met hun lichaam en hersenen vergroeid dat weinigen het besef in zich meedragen dat ze meer kunnen zijn dan enkel en alleen dat lichaam en brein.
door Tsenne Kikke - woensdag 29 januari 2020 18:41

Wie of wat is de mens?... Ook wetenschappers komen meer en meer tot de conclusie dat het menselijk lichaam gewoonweg het verlengde is van het brein.

We hebben het niet over filosofie, maar wel over een deel van de 'werkelijkheid'; een werkelijkheid, die door onze hersenen aan ons wordt gedicteerd. Anders gezegd: niet de werkelijke werkelijkheid, maar een werkelijkheid die onze hersenen ons laten 'zien', waarin we geloven, en alsmaar blijven geloven uit onwetendheid - of, uit een gebrek aan interesse om uit onze droom- en verbeeldingswereld te 'ontwaken'.

In plaats van de vraag te stellen: 'Wie, of wat is de mens?' - of: 'Wie ben ik?' - is het verantwoord de vragen 'Wat is het brein?' - en, 'Ben ik meer dan dat brein?' in onszelf op te roepen.

Mensen, die uit hun droom- en verbeeldingswereld willen ontwaken, doen er goed aan onderstaande videoclip te bekijken en te aanhoren - niet eenmaal, maar meermaals misschien.

De informatie over 'De Theorie van Alles' is vooral geschikt voor mensen die zich ervan bewust willen worden dat ze meer kunnen zijn dan enkel en alleen het lichaam waarmee ze zich al jarenlang identificeren, en er dus mee zijn vergroeid. Uitgedrukt in termen uit de wereld van Zelfkennis: 'het is gericht aan mensen, die wensen te ontwaken uit de droom, die onze hersenen ons opdringen, net zoals tijdens onze nachtelijke slaap'.

Het is een feit: de mens heeft ogen, maar ziet niet; heeft oren, waarmee hij niet kan horen.

Rudimentair uitgelegd: De mens 'ziet' niet, omdat noch de ogen, noch de hersenen kunnnen 'zien'.

Elke mens leeft in zijn verbeeldingswereld, gewoonweg omdat de hersenen de binnenkomende prikkels, die dankzij lichtdeeltjes - fotonen genoemd - de ogen binnentreden, en via zenuwbanen op een elektrochemische manier naar dat brein worden gestuurd, in beelden vertalen. Net zoals op een spiegel dingen worden weerkaatst, exploderen de residuen van de vervoerde fotonen als het ware op een 'scherm' achteraan ons hoofd. De energieën die vrijkomen, creëren de beelden; de restenergiëen: de kleuren.

Maar er is een groot verschil. Daar waar de spiegel de dingen enkel en alleen die dingen weerkaatst, en de hersenen de taak hebben de beelden naar andere delen van het lichaam te transporteren, is de mens zodanig met zijn hersenen vergroeid dat hij niet op een neutrale manier naar de buitenwereld kan kijken, maar respondeert op eender welke binnenkomende prikkel en er dus ook naar handelt.

Sommige mensen voelen zich zelfs niet verantwoordelijk voor hun eigen daden, 'omdat ze soms het hoofd (lees: hun brein) verliezen'. Bij een krankzinnige, die 'denkt' dat hij Napoleon, of wie of wat dan ook is, gaat het er veel erger aan toe...

De info van de videoclip is niet spijtig genoeg voor alle stervelingen weggelegd, maar die zullen het 'saaie' filmpje dan ook niet geheel uitkijken, omdat hun hersenen het hen dicteren, en het dan ook niet toelaten.

Bekijk de beelden, aanschouw wat er zich allemaal onder jouw hersenpan afspeelt, en vertaal dan voor jezelf wat jij onder zien, horen, denken, et cetera, verstaat.

Inspanning

Tijd: benut, of verspil het! Toegegeven: het vraagt inspanning om alles wat erin verteld en uitgeschreven wordt om een bewuste wijze te bekijken en te aanhoren. Maar, het vergde véél meer inspanning om de videoclip samen te stellen.

Vragen die de eclectici voor zichzelf kunnen stellen, zijn, onder andere: Wat is bewustzijn? Heeft de mens een vrije wil; wetende, dat een fractie van een seconde eerder onze hersenen reeds de nodige bevelen hebben gegegeven? Bestaat de mens zowel uit materie als uit anti-materie, zijnde 'extra lichamen'? Hoe kun je van jouw fysieke lichaam loskomen? Ik bedoel: jezelf van jouw brein onthechten. Hoe stijg je uit uit het tijdloze nu? Enig idee?

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 13-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de echte Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid is er Eclecticus.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht